Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
gdmidm
Topic Starter
Berichten: 12

Erfenis bij "langst leeft, al heeft" kinderen vorig huwelijk

#1 , 4 jaar 9 maand geleden (20 dec 2013 11:35)

Vader is overleden.
Twee keer gehuwd, 1 keer gescheiden
Uit eerste huwelijk heeft hij 2 kinderen, uit tweede huwelijk geen kinderen.
Getrouwd in tweede huwelijk (tot aan zijn overlijden) met huwelijkscontract: wettelijk stelsel met clausulle "langst leeft, al heeft"
Er is geen testament.

Wat erven de twee kinderen uit zijn eerste huwelijk?
a) van zijn eigen vermogen
b) van het gemeenschappelijk vermogen

mvg
gdmidm

succes-sie
Berichten: 109

#2 , 4 jaar 9 maand geleden (20 dec 2013 12:23)

U maakt idd. het onderscheid tussen eigen vermogen en gemeenschappelijk vermogen.

De clausule "langst leeft al" betreft meestal enkel het gemeenschappelijk vermogen, hetwelk volgens het huwelijkskontrakt voor de geheelheid in volle eigendom toekomt aan de langstlevende. Evenwel, gezien U kinderen bent uit een vorig huwelijk, hebt U het recht tot inkorting. D.w.z. dat de kinderen (van het part van Uw vader in de gemeenschap) recht hebben op elk 1/3de blote eigendom (=1/6de van de totale gemeenschap).

U dient eveneens te kijken in het huwelijkskontrakt of er geen gifte tussen echtgenoten vervat is (dit heeft dan betrekking op het eigen vermogen van Uw vader). Indien dit zo zou zijn, hebben de kinderen recht op elk 1/3de blote van het eigen vermogen. Indien er geen gifte tussen echtgenoten is, dan hebben de kinderen recht op elk de helft blote eigendom van het eigen vermogen.

j.demoor
Berichten: 10362

#3 , 4 jaar 9 maand geleden (22 dec 2013 08:29)

“Art.745bis.§ 1.Wanneer de overledene afstammelingen...achterlaat, verkrijgt de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap...”(B.W.) blijft onverkort van toepassing.

“Art.1465.Ingeval er kinderen zijn die niet gemeenschappelijk zijn, blijft elk beding in het huwelijkscontract hetwelk ten gevolge heeft dat aan een der echtgenoten meer wordt gegeven dan het beschikbaar gedeelte*, zonder gevolg ten aanzien van het meerdere; gelijke verdeling van hetgeen is overgespaard van de wederzijdse inkomsten der echtgenoten, al zijn die ongelijk, wordt echter niet beschouwd als een voordeel waardoor de kinderen die niet gemeenschappelijk zijn worden benadeeld.”(Burgerlijk Wetboek=B.W.).
*“Art.913.De giften, hetzij bij akten onder de levenden, hetzij bij testament, mogen de helft van de goederen van de beschikker niet overschrijden, indien hij bij zijn OVERLIJDEN slechts één kind achterlaat; een derde, indien hij twee kinderen achterlaat; een vierde, indien hij er drie of meer achterlaat.Art.920.Beschikkingen, hetzij onder de levenden, hetzij ter zake des doods, die het beschikbaar gedeelte overschrijden, kunnen na het openvallen van de erfenis tot dat gedeelte ingekort worden.”(B.W.).

‘Vader is overleden. Twee keer gehuwd, 1 keer gescheiden Uit eerste huwelijk heeft hij 2 kinderen, uit tweede huwelijk geen kinderen.’

Er zijn dus kinderen die niet gemeenschappelijk zijn en het beschikbaar deel is een derde te verminderen met het vruchtgebruik op de gehele nalatenschap.Het beding in het huwelijkscontract hetwelk ten gevolge heeft dat aan een der echtgenoten meer wordt gegeven dan voornoemd een derde kan door de kinderen ingekort worden,desnoods bij vonnis.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”