Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
sethje4
Topic Starter
Berichten: 56

Huis verkopen na relatiebreuk

#1 , 4 jaar 10 maand geleden (05 nov 2013 16:41)

In augustus 2013 heb ik met mijn vriendin een huis gekocht en de akte ondertekend.
Het was een klein beschrijf.
De kostprijs van het huis was 235 000. Mijn vriendin heeft 110 000 ingebracht en het overig bedrag hebben we geleend samen 140 000 euro bijgeleend (intresten inclusief).
Nu heb ik al via een andere site gevonden dat omdat we de woning terug snel verkopen je 3/5 kan terugvorderen.
Daar kwamen ze tot deze berekening 5% effectief betaald = 11750 eur - de kortingen = 10 000 betaald
Ik zou dus nog 5% fictief moeten betalen = 11750 + 10 000 = 21750 in totaal, daar zou ik dan 3/5 van kunnen terugvorderen = 13050 eur
dus eigenlijk zou de boete vervallen omdat ik meer zou terugvorderen dan dat ik zou betalen.
Klopt deze berekening?

basejumper
Berichten: 2763
Locatie: Diest

#2 , 4 jaar 10 maand geleden (05 nov 2013 19:16)

Bespreek dit met je notaris. er blijken wachttijden tot 2 jaar te bestaan bij terugbetaling registratie. I, vrees dat je eerst de bijkomende rechten moet ophoesten om ze dan 2 jaar later terug te krijgen. Mogelijk zijn hier meer beslagen leden op vlak van registratie.
De koper van een bescheiden woning die in het Vlaamse Gewest ligt geniet een verminderd registratierecht van 5 procent als hij aan een aantal voorwaarden voldoet:

het aangekochte goed mag slechts een beperkt (niet geïndexeerd) kadastraal inkomen hebben, afhankelijk van het aantal kinderen dat de koper ten laste heeft:

tabel klein beschrijf.PNG

Het totaal(niet-geïndexeerd) K.I. van het verkregen goed en van de goederen die de koper en zijn echtgenoot op dat ogenblik reeds in eigendom bezitten, mag evenmin de hiervoor vermelde maxima overschrijden tenzij:

- ofwel die goederen in blote eigendom geërfd hebt van bloedverwanten in opgaande lijn (bijvoorbeeld een ouder of grootouder);

- ofwel die goederen in volle of blote eigendom geërfd hebt van bloedverwanten in opgaande lijn én het kadastraal inkomen van de goederen die zij in volle eigendom bezitten maximum 25% bedraagt van bovenstaande grenswaarden (dus, als u geen kinderen ten laste hebt: 80,75 euro voor bouwgrond en 186,25 euro voor een woning).

het moet gaan om de aankoop van de eigendom van een woning.
de koper of zijn echtgenoot mogen niet reeds voor het geheel in volle eigendom of in blote eigendom eigenaar zijn van een onroerend goed dat voor bewoning bestemd is. U mag wel een woning bezitten die werd geërfd van een bloedverwant in de opgaande lijn.
de koper van de bescheiden woning of zijn echtgenote zal zijn inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister moeten bekomen op het adres van de aangekochte woning. Deze inschrijving moet gebeuren binnen een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf de datum van de authentieke akte van verkrijging en tenminste 3 jaar zonder onderbreking behouden blijven (= voorwaarde tot behoud van het verlaagd tarief).

Als de voorwaarde tot behoud van het tarief niet wordt nageleefd, wordt van ambtswege, behoudens overmacht, naast het aanvullend recht (5%) een aan dit recht gelijke vermeerdering verschuldigd. De vermeerdering is niet verschuldigd als er geen aanvullende rechten verschuldigd zijn bij toepassing van artikel 212 W. Reg. (wederverkoop binnen de twee jaar – zie teruggave). De vermeerdering wordt ambtshalve verminderd tot 1/3de van de aanvullende rechten.
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

j.demoor
Berichten: 10362

#3 , 4 jaar 10 maand geleden (07 nov 2013 08:37)

“Art.60...Het voordeel van de in artikel 53, 2° bedoelde vermindering blijft alleen dan behouden zo de verkrijger of zijn echtgenoot ingeschreven is in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van het verkregen onroerend goed. Deze inschrijving moet geschieden binnen een termijn van drie jaar te rekenen van de datum van de authentieke akte van verkrijging en ten minste drie jaar zonder onderbreking behouden blijven. Evenwel blijft de verlaging verkregen zo niet-nakoming van die voorwaarden het gevolg is van overmacht.Art.61/1.Indien de vermindering vervalt bij gebrek van inschrijving binnen de termijn en gedurende de tijd bepaald in artikel 60, tweede lid, is de verkrijger, naast het aanvullend recht, een daaraan gelijke vermeerdering verschuldigd. De Minister van Financiën kan evenwel van die vermeerdering geheel of gedeeltelijk afzien.”(30 november 1939 Wetboek Registratierechten=W.Reg.).

“Art.61/3.In geval van zuivere aankoop van een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed door een natuurlijke persoon om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen, wordt zijn wettelijk aandeel in de rechten die overeenkomstig de artikelen 44, 53, 2°, of 57 verschuldigd waren op de AANKOOP van de woning die hem voorheen tot hoofdverblijfplaats heeft gediend of van de bouwgrond waarop die woning is opgericht, verrekend met zijn wettelijk aandeel in de rechten verschuldigd op de NIEUWE AANKOOP, mits de nieuwe aankoop vaste datum heeft gekregen binnen twee jaar te rekenen van de datum van de registratie van het document dat aanleiding heeft gegeven :...”(W.Reg.).Lees de volledige tekst van dit artikel alsmede art.61/4 en 61/5 zelf verder.

‘omdat we de woning terug snel verkopen je 3/5 kan terugvorderen’ kan u de bron hiervan vermelden ?
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Reclame

Highfield
Berichten: 75
Juridisch actief: Ja
Locatie: Aarschot
Contacteer: Website

#4 , 4 jaar 10 maand geleden (10 nov 2013 17:53)

pas op

inderdaad, niet-respecteren bewoningsplicht (vooral bij samenwonenden een probleem) geeft aanleiding tot bijbetalen van 5% + 5% boete

je kan inderdaad registratierechten terugkrijgen, neem contact met de notaris

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”