Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
LiMo
Topic Starter
Berichten: 7

handgift/bankgift aan ouder

#1 , 4 jaar 10 maand geleden (27 okt 2013 15:08)

Hallo,
Door medische redenen heeft mijn moeder anderhalf jaar geleden haar medisch ontslag moeten geven op haar werk en kan tot op heden nog steeds niet aan de slag.
Zij is alleenstaand en heeft geen hoge werkloosheidsuitkering. Financieel maakt ze zich zorgen, er staat een lening open die nog lang niet afbetaald is. (lening uit 2 delen, slechts 1 kan ze inbrengen in haar belastingsaangifte)
Nu dachten mijn broer en ik eraan om haar een financieel steuntje te geven door handgift/bankgift om zo een deel van haar lening te kunnen schrappen.
We vroegen ons af welke manier hiervoor het beste is. Kunnen we een document opmaken als bewijs, voor het geval ze komt te overlijden, zodat we geen successierechten moeten betalen op onze eigen gelden?
Is zo'n gift volledig kosteloos? Of wat houdt het precies in?
Groetjes

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 4 jaar 10 maand geleden (27 okt 2013 19:22)

Ik denk dat het beter is dat jullie een onderhandse lening geven aan jullie moeder. Bij haar overlijden wordt die eerst terugbetaald alvorens een verdeling gebeurt.Indien jullie een gift doen , verdwijnt dat uit jullie vermogen en komt in principe niet terug naar de schenkers. Dan wordt het mee verdeeld in de nalatenschap , met eventueel successierechten op jullie eigen geld.
Maak wel een document op : wat , wie , hoe, wanneer.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

j.demoor
Berichten: 10362

#3 , 4 jaar 10 maand geleden (29 okt 2013 08:11)

Inzake BANKGIFT zie:
‘X.,Geldigheid schenking via overschrijving door Minister erkend,Fiscoloog 2000-776,6‘(De Fiscale Koerier 2000/518).

‘De overschrijving van gelden op een bankrekening kan als een handgifte van de opdrachtgever aan de rekeninghouder worden beschouwd‘(Brussel 27 mei 1986,T.B.B.R. 1988,351,noot DELNOY,P.).

http://plusmagazine.rnews.be/nl/rechten ... dan-24-uur.
Alle banken hebben in principe daartoe formulieren ter beschikking van hun klanten.

Hand- en bankgift vallen echter onder toepassing van :
“Art.7.De goederen, waarover, naar het door het bestuur geleverd bewijs, de afgestorvene kosteloos beschikte gedurende de DRIE jaar vóór zijn overlijden, worden geacht deel uit te maken van zijn nalatenschap, indien de bevoordeling niet onderworpen werd aan het registratierecht gevestigd voor de schenkingen, behoudens verhaal van de erfgenamen of legatarissen op de begiftigde voor de wegens die goederen gekweten successierechten. De termijn van drie jaar wordt evenwel op zeven jaar gebracht indien het gaat om aandelen en activa bedoeld in artikel 140bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.”(Wetboek Successierechten=W.Succ.).

Indien u aan moeder geld uitleent en ze dit geld nog bezit bij haar overlijden dan dient dit opgenomen in de successieaangifte net zoals de corresponderende schuld die ze aan u dan nog heeft. Zie echter ook art.4,2° W.Succ.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”