Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
marc mortier
Topic Starter
Berichten: 656
Locatie: koksijde

Gewone schenking van geld, zonder meer

#1 , 4 jaar 11 maand geleden (14 okt 2013 17:40)

Wat gebeurt er indien ouders een bepaald aanzienlijk bedrag overschrijven op de rekening van hun kind en dit zonder enige andere formaliteit. Het gaat over een enig kind.
Geldt ook hier de "verjaringstermijn" van drie jaar of hoe zit dat precies in elkaar ?

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 4 jaar 11 maand geleden (15 okt 2013 20:43)

In eerste instantie : geen mededeling zetten op de overschrijving. Best wel een document opmaken dat deze transfer bedoeld is als gift tgv. det kind. Dateren , door elke betrokkenen te tekenen.
De termijn van drie jaar is wel degelijk van toepassing. Dit is zo voor elke bank- of handgift van roerende goederen ( als geld) waarbij geen registratie , met bijhorende schenkingsrechten , werd gedaan. Enkel bij betaalde schenkingsrechten is , binnen de drie jaar, een schenking vrij voor de successie.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

marc mortier
Topic Starter
Berichten: 656
Locatie: koksijde

#3 , 4 jaar 11 maand geleden (15 okt 2013 23:07)

Betekent dit in concreto dat de fiscus de rekeningen bij overlijden slechs controleert over de afgelopen drie jaar en niet verder ?

Reclame

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#4 , 4 jaar 11 maand geleden (15 okt 2013 23:26)

marc mortier schreef:Betekent dit in concreto dat de fiscus de rekeningen bij overlijden slechs controleert over de afgelopen drie jaar en niet verder ?

Meestal controleert de fiscus ook de laatste drie jaren niet.
Enkel indien er aanwijzigingen/verdenkingen zijn van malversaties.

Fiscus kan zeven jaar terug gaan in de tijd, indien er aanwijzigingen zijn van fraude.
Maar schenkingen van meer dan drie jaar geleden worden niet belast met successierechten.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

j.demoor
Berichten: 10362

#5 , 4 jaar 11 maand geleden (16 okt 2013 08:25)

Inzake BANKGIFT zie:
‘X.,Geldigheid schenking via overschrijving door Minister erkend,Fiscoloog 2000-776,6‘(De Fiscale Koerier 2000/518).

‘De overschrijving van gelden op een bankrekening kan als een handgifte van de opdrachtgever aan de rekeninghouder worden beschouwd‘(Brussel 27 mei 1986,T.B.B.R. 1988,351,noot DELNOY,P.).

http://plusmagazine.rnews.be/nl/rechten ... dan-24-uur.
Alle banken hebben in principe daartoe formulieren ter beschikking van hun klanten.

Hand- en bankgift vallen echter onder toepassing van :
“Art.7.De goederen, waarover, naar het door het bestuur geleverd bewijs, de afgestorvene kosteloos beschikte gedurende de DRIE jaar vóór zijn overlijden, worden geacht deel uit te maken van zijn nalatenschap, indien de bevoordeling niet onderworpen werd aan het registratierecht gevestigd voor de schenkingen, behoudens verhaal van de erfgenamen of legatarissen op de begiftigde voor de wegens die goederen gekweten successierechten. De termijn van drie jaar wordt evenwel op zeven jaar gebracht indien het gaat om aandelen en activa bedoeld in artikel 140bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.”(Wetboek Successierechten).

‘Wat gebeurt er indien ouders een bepaald aanzienlijk bedrag overschrijven op de rekening van hun kind en dit zonder enige andere formaliteit.’

Is niet voldaan aan voornoemde vereisten van een bankgift dan betreft het een ‘verdoken’ schenking. Wanneer deze tijdens het leven van de schenker ter kennis komt van de Registratie dan is hierop het registratierecht van schenking verschuldigd(F.Werdefroy,Registratierechten,Antwerpen,1991,p.1150-1151,nr.1135).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#6 , 4 jaar 11 maand geleden (16 okt 2013 17:18)

Indien de Registratie weet heeft van ontvangst van gelden minder dan drie jaar voor het overlijden , vb. verkoop OG , levensverzekering , erfenis , wordt verondersteld dat dit bedrag aanwezig is in de nalatenschap. Soms vraagt men reële bewijzen. Ik raad aan , bij dergelijke situaties , een schenking te doen uit andere tegoeden , van vroeger aanwezig. Wat weer niet wil zeggen dat zo'n ontvangen sommen niet gebruikt mogen worden. Er mag een belegging mee gedaan worden , er mogen aankopen mee gedaan worden , reizen , enz. Natuurlijk kunnen schenkingen ook , maar dan geregeistreerd met betaling van 3 % schenkingsrechten.
Geen melding maken : niet op het overschrijvingsformulier noch verwijzing op een ander document. Alleen uw onderlinge overeenkomst.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”