Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
lucas123
Topic Starter
Berichten: 343

Hoe schatting waarde geerfde woning

#1 , 5 jaar 1 maand geleden (26 jul 2013 10:00)

Ik heb een bescheiden rijwoning geerfd van mijn ouders (voor de rest niets). Voor de aangifte van de erfenis moet ik schatten hoeveel ze waard is.
Ik wil werken zonder notaris en liefts ook een voorafgaande schatting door de registratie vermijden omwille van de hoge kosten.
Bij een te lage schatting kan ik een boete krijgen. Maar gebeurt dit ook in de praktijk ?
En als er een boete is, hoe wordt deze dan bepaald ?
Wat lijkt jullie de meest geschikte manier om de woning te schatten. Vastgoedmakelaar...misschien is dit gratis of...

Alvast bedankt.

ippa
Berichten: 161

#2 , 5 jaar 1 maand geleden (26 jul 2013 10:14)

U heeft het goed voor: als de schatting te laag is, kan je inderdaad een boete krijgen.

Maak gebruik van een immo-kantoor: die zullen een schatting gratis uitvoeren. Wij hebben dit ook zo gedaan.


mvg,
JLD

mava105
Berichten: 15761
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#3 , 5 jaar 1 maand geleden (26 jul 2013 10:58)

Contacteer best meerdere immokantoren (3) en maak een gemiddelde van hun schatting. Hou er wel rekening mee dat immokantoren hun schatting meestal aan de hogere kant is, omdat ze zullen hopen dat eigenaar daarom via hen wil verkopen. In vrees dat als je gewoon een schatting vraag en erbij zegt waarom dat is, ze niet zullen willen komen.
Zij komen alleen gratis schatten, als ze een kans zien een huis kunnen verkopen, en zo de commissie opstrijken.

Reclame

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#4 , 5 jaar 1 maand geleden (26 jul 2013 17:25)

ga naar www.immoweb.be. Zoek woningen in de brede omgeving die vergelijkbaar zijn. Zie welke de vraagprijs is van zo'n woning en rond dat af naar beneden. U zal niet ver naast de verkoopwaarde zijn. De Registratie moet toch ook vergelijken met bestaane en verkochte woningen.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

lucas123
Topic Starter
Berichten: 343

#5 , 5 jaar 1 maand geleden (31 jul 2013 13:34)

Alvast bedankt voor de antwoorden.
Ik blijf wel een beetje met volgende vraag zitten:
"Bij een te lage schatting kan ik een boete krijgen. Maar gebeurt dit ook in de praktijk ?
En als er een boete is, hoe wordt deze dan bepaald ?"

mava105
Berichten: 15761
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#6 , 5 jaar 1 maand geleden (31 jul 2013 15:35)

Hou alle documenten waarop u uw schatting hebt gebaseerd goed bij. Als het kadaster later mogelijks een herschatting doet, kan je daarop reageren door andere vergelijkingspunten naar voor te brengen. Als fiscus ziet dat je ter goeder trouw waart bij de schatting wordt de boete mogelijks zelf kwijtgescholden of verminderd.

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#7 , 5 jaar 1 maand geleden (31 jul 2013 18:52)

een waardebepalaing van een huis voor de successierechten moet vooral realistisch zijn. Komt dit overéén met de marktwaarde? Dat is allesbepalend. Er zijn nog ander elementen die meespelen : de algemene tendens van de wijk , binneninrichting , extra garageplaats. U kan met evenveel recht zeggen dat een huis 190.000 € waard is op de markt als dat de Registratie daar 200.000 € zou van maken. In dat geval zal de Registratie uw schatting aanvaarden. Maar u moet dan niet afkomen met 160.000 €, daat is teveel verschil.
Ter overweging en mop. In een straat staan twee identieke huizen naast mekaar. In het eerste woont een Vlaming , in het ander een Marokkaan met 4 kinderen. Die zgt tegen zijn buur : Als ik mijn huis verkoop , ontvang ik toch veel meer dan jij. Zegt die buurman : Niet waar , het is hetzelfde huis. Zegt die andere : Toch wel , want wie wil naast een Marokkaan komen wonen!
Om maar te zeggen : de waarde van een huis is relatief en is afhankelijk van meerdere zaken. Wat is iemand bereid ervoor te geven? Iemand die al langer zoekende is , zal de prijs opdrijven. Eén gegadigde of meerdere geïnteresseerden , enz.
Daarom : realistische waardebepaling = in normale omstandigheden bij een rustige markt. Niet overdrijven ook niet. Bij een te hoge schatting - die de Registratrie zal aanvaarden - krijg je eventueel achteraf geen teveel betaalde rechten terug.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

KimSe
Berichten: 679

#8 , 5 jaar 1 maand geleden (06 aug 2013 13:52)

Als het registratiekantoor vindt dat jouw schatting niet realistisch is, zal zij zich baseren op vergelijkingspunten.

Je moet dan natuurlijk de te weinig betaalde successierechten nog betalen en de boete is, als ik mij niet vergis, gelijk aan het "ontdoken recht".

Als je jouw schatting kan motiveren kan je natuurlijk wel vragen om de schatting te herzien.

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#9 , 5 jaar 1 maand geleden (06 aug 2013 21:19)

Ik heb al enkele keren een aanpasing (verhoging + boete ) gekregen . Maar telkens heb ik het aangevochten en telkens ook een vermindering van hun schatting bekomen.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#10 , 5 jaar 1 maand geleden (10 aug 2013 13:15)

Stevig gedocumenteerd onderhandelen is een pluspunt.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

Rica
Berichten: 272

#11 , 5 jaar 1 maand geleden (10 aug 2013 15:37)

Ik heb een onafhankelijke schatter voor vastgoed laten komen (geen vastgoedmakelaar, noch beëdigd landmeter, noch architect). Kostte 150 euro. Ik kreeg een gemotiveerd verslag van een 5-tal bladzijden. Ik heb gezegd dat de schatting bedoeld was voor de aangifte van een nalatenschap. Schattingsprijs lag stuk lager dan de gangbare vastgoedprijzen in de streek. Geen problemen gehad met successierechten (tenzij ze er nog op zouden terugkomen - hebben hiervoor 2 jaar tijd. Maar dan kan ik toch terugvallen op een verslag van een expert). De schattingsprijs ligt wel in de lijn van prijzen van openbare verkopen van vergelijkbare woningen.

lucas123
Topic Starter
Berichten: 343

#12 , 5 jaar 2 weken geleden (08 sep 2013 10:55)

Volgens het antwoord dat ik ontving van 'De Ontvanger van registratie':
In geval van:
tekortschatting van een onroerend goed,
waarbij het vastgestelde tekort gelijk is aan of groter is dan één achtste van het totaal van de waarderingen van de gecontroleerde onroerende goederen,
voorziet het Wetboek der successierechten een boete gelijk aan de bijkomende rechten.

Deze boete kan evenwel als volgt verminderd worden:

Indien er een tekort in de waardering is zijn volgende boeten verschuldigd toepassing bijlage 1 tot KB van 31 maart 1936

tekort niet hoger van 1/4 van de aangegeven waarde : 1/20 van de bijkomende rechten
tekort hoger dan 1/4 van de aangegeven waarde zonder 1/2 daarvan te overschrijden : 1/10 van de bijkomende rechten
tekort hoger dan 1/2 van de aangegeven waarde zonder de geheelheid daarvan te overschrijden : 1/6 van de bijkomende rechten
tekort hoger dan de aangegeven waarde : 1/4 van de bijkomende rechten

Dus met een voorbeeld interpreteer ik dit als volgt: twijfel een beetje over het begrip 'van de bijkomende rechten': bedoelt men hier het tekort of de te betalen erfenisrechten/belastingen op het tekort....? bv.:
ik schat 160000, de ontvanger schat 190000: verschil 30000 euro: tekort is dus niet hoger dan 1/4 van de aangegeven waarde: dus buiten de extra registratierechten op die 30000 euro betaal ik
dan een boete van 1/20 op 30000 euro: geeft dus een boete van 30000/20=1500 euro...of moet het 1/20 van bv. 9% erfenisrechten op een bedrag van 30000 euro ...
waarschijnlijk is het 1500 euro boete, klopt dit...zou anders nogal weinig zijn...

lucas123
Topic Starter
Berichten: 343

#13 , 5 jaar 1 week geleden (11 sep 2013 08:06)

Ter info:
de administratie meldt me het volgende:

"Op dit verschil van 30.000 betaalt u bijkomende successierechten van 2.700 euro (30.000 * 9%) en op deze 2.700 euro betaalt u een boete van 1/20ste (aangezien 30.000/160.000 = <1/4de) dus 2.700 * 1/20 = 135 euro boete."

basejumper
Berichten: 2763
Locatie: Diest

#14 , 5 jaar 1 week geleden (13 sep 2013 20:23)

Voor onroerende goederen die in België gelegen zijn, zijn er 2 manieren om de waarde te bepalen:

De erfgenamen maken zelf op basis van recente gegevens (bijvoorbeeld de verkoopprijs van vergelijkbare goederen in dezelfde omgeving) een schatting. Wanneer de administratie vindt dat een goed te laag werd geschat in de aangifte van nalatenschap brengt zij haar eigen schatting ter kennis van de erfgenamen.
De erfgenamen laten op hun kosten de verkoopwaarde van de goederen door 1 of 3 deskundigen schatten. Deze methode wordt "voorafgaande schatting" genoemd. De schatting moet tijdig (d.w.z. vóór de indiening van de aangifte en uiterlijk vóór het verstrijken van de indieningstermijn) worden aangevraagd. U doet deze aanvraag door een aangetekende brief te richten aan de ontvanger van het registratiekantoor waar de aangifte van nalatenschap moet worden ingediend. De door de deskundigen vastgestelde waarde is bindend voor de aangevers en de administratie. Er kan dus geen meerwaarde worden gevestigd op goederen die volgens deze procedure zijn geschat.
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”