Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Vylem
Topic Starter
Berichten: 1

Terugtrekking registratiekosten

#1 , 5 jaar 2 maand geleden (02 jul 2013 16:58)

Beste,

Ik heb een vraag ivm erfrecht.

Ik ben mede-eigenaar geworden van een woning door een erfenis ( mijn vader is overleden toen ik 12 was )
Mijn moeder heeft 10 jaar later een andere woning gekocht waar wij ook mede-eigenaar (in blote-eigendom ) zijn van geworden.
Wij, de kinderen hebben hier niets voor betaald en hebben hier ook geen voordeel aan. Mijn moeder heeft het vruchtgebruik.

2 jaar geleden heb ik zelf een appartement gekocht en vermits het KI van dat appartement nog niet vast lag heb ik een groot beschrijf betaald.
Vermits het een bescheiden appartement betreft zou ik normaal een klein beschrijf moeten betalen en moest ik vragen voor een terugbetaling van registratiekosten achteraf.

Dit werd echter geweigerd omdat ik ook voor 1/4e mede-eigenaar ben van die woning van mijn moeder.

Volgens de website Notaris.be is er een uitzondering bij erfrecht.
“Er wordt evenmin rekening gehouden met het kadastraal inkomen dat men in volle eigendom bezit, eveneens voorzover het voorkomt uit de nalatenschap van bloedverwanten in de opgaande lijn maar bovendien mits het kadastraal inkomen van het aandeel in die goederen niet meer bedraagt van 25% van het toegelaten maximum (745 euro).”
http://www.notaris.be/faq/algemeen/onde ... ed/12/96/1

Is deze uitzondering niet meer geldig omdat mijn moeder een andere woning heeft gekocht ?
Kan ik niet meer genieten van dit erfrecht of is er bij de aankoop niet de juiste keuze gemaakt door de notaris ?
Ik ben er in ieder geval niet over geïnformeerd geweest dat dit een mogelijk gevolg is .


Hieronder de info va n de dienst registratie.
Geachte heer,

Uw teruggavedossier is herbekeken.

Bij nazicht van onze bescheiden blijkt dat u de 1/4 blote eigendom in het huis te Schilde,verkregen heb via aankoop en niet uit de nalatenschap van uw vader.
De akte aankoop is verleden voor de notarissen Luc De Ferm, Merksem en Luc Mortelmans, Deurne
De woning is aangekocht door :
-mevrouw Greta C. voor 1/4 volle eigendom en 3/4 vruchtgebruik
-mevrouw Ilse DV voor 1/4 blote eigenom
-de heer Tim DVvoor 1/4 blote eigendom
-u voor 1/4 blote eigendom.

Onze beslissing blijft behouden en U krijgt geen teruggave.

Voor de gewestelijke directeur.

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 5 jaar 2 maand geleden (03 jul 2013 12:31)

Ik denk dat de Registratie gelijk heeft. U heeft het huidige onroerend goed verworven via ankoop en niet via erfenis. Ook al heb je het via erfenis verworven huis daarvoor verkocht. Indien daar medische of sociale redenen voor waren , zou ik toch een gesprek durven aangaan met de Registratie om alsnog klein beschrijf te bekomen.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

j.demoor
Berichten: 10362

#3 , 5 jaar 2 maand geleden (04 jul 2013 08:07)

“Art.55.De in artikel 53 voorziene verlaging is bovendien aan volgende voorwaarden verbonden :...2° De akte, of een door de verkrijger gewaarmerkte en ondertekende verklaring onderaan op de akte, moet uitdrukkelijk vermelden: a) dat de verkrijger en zijn echtgenoot...voor het geheel of in onverdeeldheid niet één of meer onroerende goederen bezitten waarvan het kadastraal inkomen, voor het geheel of voor het onverdeelde deel, samen met dat van het verkregen onroerend goed, meer dan het krachtens artikel 53 vastgestelde maximum(zie art.4. Koninklijk besluit van 11 januari 1940) bedraagt, AFGEZIEN van wat ze in blote eigendom bezitten en hebben verkregen uit de nalatenschap van een bloedverwant in opgaande lijn van één van hen...In geval van niet-nakoming van een van bovenstaande voorwaarden uiterlijk wanneer de akte ter formaliteit wordt aangeboden, wordt deze akte tegen het gewoon recht geregistreerd; hetgeen boven het verlaagd recht geheven werd is vatbaat voor teruggaaf, tot beloop van de acht tienden, mits overlegging van een uittreksel uit de kadastrale legger en een verklaring ondertekend door de verkrijger, waarin de door voorgaand 2° beoogde vermeldingen voorkomen.”(30 november 1939 Wetboek Registratierechten).

‘...heb ik zelf een appartement gekocht en vermits het KI van dat appartement nog niet vast lag heb ik een groot beschrijf betaald. Vermits het een bescheiden appartement betreft zou ik normaal een klein beschrijf moeten betalen en moest ik vragen voor een terugbetaling van registratiekosten achteraf...Dit werd echter geweigerd omdat ik ook voor 1/4e mede-eigenaar ben van die woning van mijn moeder.’

‘Bij nazicht van onze bescheiden blijkt dat u de 1/4 blote eigendom in het huis te Schilde,verkregen heb via aankoop en niet uit de nalatenschap van uw vader‘.

De K.I. dienen dus opgeteld en vergeleken met voornoemd maximum.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”