Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
k.b.
Berichten: 877

Re: nalating woning aan meerdere personen

#2 , 5 jaar 3 maand geleden (14 jun 2013 09:40)

U kan dat ...

Maar ik heb een beetje een probleem met uw voorwaarde ...
Indien uw schoonouders het huis niet gaan bewonen maar bvb in hun eigen huis blijven wonen , of in het rusthuis verblijven ... dan is de voorwaarde niet voldaan en wordt het testament niet uitgevoerd ...

Is het niet beter hen testamentair het vruchtgebruik na te laten en dit te laten vervallen bij hun overlijden ?

Twee / drie aandachtspunten ...
Als U en uw partner dergelijke testamenten zouden opmaken werk dan via een notaris ... Ik zie immers niet direct een goede "persoon" die deze documenten kan bewaren ...
Als jullie dit beiden doen moeten dit afzonderlijke documenten zijn ...
Zorg eerst dat in het geval dat één partner overlijd de overlevende alles erft ... dit is niet zo in het standaard wettelijk huwelijkstelsel waarin het eigen vermogen van één partner teruggaat naar zijn zijde van de familie ...

k.b.

k.b.
Berichten: 877

#5 , 5 jaar 3 maand geleden (14 jun 2013 10:53)

Ja maar als jullie het wettelijk stelsel hebben dan erf jij niet van je vrouw indien zij sterft.

Wat in de "huwelijksgemeenschap" zit daarvan geet haar deel (de helft) naar haar ouders en daar krijg jij het vruchtgebruik op ...
Wat eventueel in uw vrouw haar eigen vermogen zit (bvb een schenking erfenis langs haar zijde van een verre tante ....) dat gaat ineens naar haar ouders ...

Dus jullie hebben een spaarboekje van 100.000 euro ...
vrouw sterft ...
U behoudt uw deel : 50.000 euro
U schoonouders krijgen de andere 50.000 euro ( en jij krijgt de rente hierop jaarlijks)

Ga langs bij een notaris ...
Regel eerst de zaak dat één van jullie die alleen zou vallen de volledige beschikking heeft over wat jullie samen hebben opgebouwd.

Mij lijkt het zowat het eenvoudigste dat jullie beiden een testament maken waarin jullie alles nalaten aan jullie overlevende partner met daarbij ineens de vermelding hoe de verdeling dient te gebeuren indien de partner reeds is overleden.

Bespreek ook hier uw voorstel om in geval jij laatst sterft je nalatenschap te laten gaan naar je schoonouders ...
en de hiermee gepaard gaande SSR ( het zal je mogelijks doen inzien dat je veel meer geeft aan je schoonzus dan dat zij gaat krijgen)

k.b.

k.b.
Berichten: 877

#7 , 5 jaar 3 maand geleden (14 jun 2013 11:15)

Ik begrijp dus dat jullie geen huwelijkscontract hebben ?

Uw ouders zijn overleden ?
Heb jij geerfd van uw ouders ( of andere familieleden) ?

Indien Ja ... dan zit deze erfenis in uw eigen vermogen (en dus niet in jullie huwelijksgemeenschap)... als jij sterft gaat dit dus naar jouw erfgenamen ... en dat zijn al je bloedverwanten in neerwaardse of opwaardse lijn (volgens een bepaalde volgorde) ...
De dame die al gans uw leven naast U slaapt en waarmee u gehuwd bent is daar dus niet bij !!

Indien dit het geval is raad ik je aan straks tussen "de soep en de pettaten" een testament te maken waarin je alles nalaat aan je vrouw .... de minimale vereisten vind je overal ..; handgeschreven , met datum , met uw naam , met de naam van de begunstigden , met uw handtekening , ....

k.b.

k.b.

Reclame

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#8 , 5 jaar 3 maand geleden (14 jun 2013 12:05)

Ja maar als jullie het wettelijk stelsel hebben dan erf jij niet van je vrouw indien zij sterft.


Dit las ik in een bericht hierboven. Dat klopt van geen kanten.
Indien er geen afstammelingen zijn , erft , in het wettelijk stelsel , de partner alles van de gemeenschap. Dus jij en je vrouw erven wel degelijk van mekaar.
Best is evenwel een testament te maken , waarin jullie alles , ook je eigen vermogen , aan de partner laten. En een clausule bij te voegen , wat er gebeurt indien jullie 'tegelijkertijd' of binnen een bepaalde periode overlijden.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

k.b.
Berichten: 877

#9 , 5 jaar 3 maand geleden (14 jun 2013 12:15)

wanton schreef:Ja maar als jullie het wettelijk stelsel hebben dan erf jij niet van je vrouw indien zij sterft.


Dit las ik in een bericht hierboven. Dat klopt van geen kanten.
Indien er geen afstammelingen zijn , erft , in het wettelijk stelsel , de partner alles van de gemeenschap. Dus jij en je vrouw erven wel degelijk van mekaar.
Best is evenwel een testament te maken , waarin jullie alles , ook je eigen vermogen , aan de partner laten. En een clausule bij te voegen , wat er gebeurt indien jullie 'tegelijkertijd' of binnen een bepaalde periode overlijden.


Sorry , ik was blijkbaar fout ...
Enkel eigen vermogen is dan mogelijks betrokken in een "eigenaardige , onverwachte wending"

k.b.

j.demoor
Berichten: 10362

#10 , 5 jaar 3 maand geleden (16 jun 2013 08:41)

“Art.720. Om erfgenaam of legataris te zijn moet men de erflater overleven. Art.721 Wanneer de volgorde waarvan twee of meer personen zijn overleden niet kan worden bepaald, worden die personen geacht gelijktijdig te zijn overleden.”(Burgerlijk Wetboek=B.W.).
Hieruit volgt dat de ene gelijktijdig overledene niet van de andere kan erven.

“Art.768.Bij gebreke van erfgerechtigden vervalt de nalatenschap aan de Staat, onverminderd de artikelen 100 en 104 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.”(B.W.).

U kan echter bij testament uw nalatenschap,in geval van gelijktijdig overlijden,toewijzen aan wie u wil.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”