Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Nathalie_leuven
Topic Starter
Berichten: 2

Schenking stukje huis - klein beschrijf later?

#1 , 5 jaar 3 maand geleden (03 jun 2013 14:14)

Mijn schoonmoeder heeft eerder dit jaar een percentage van het huis waar ze nu in woont, geschonken aan mijn echtgenoot.
Hij is nu voor 25% naakte eigenaar van haar woning. Vruchtgebruik staat op naam van haar echtgenoot, de stiefvader van mijn echtgenoot. Bedoeling van deze constructie is dat mijn echtgenoot na het overlijden van zijn moeder al een stukje bespaart op eventuele erfenisrechten, maar toch zijn stiefvader niet uit hun huis zou kunnen zetten, mocht hij dat al willen doen.

Nu vroeg ik me af of deze schenking invloed heeft op het eventueel recht hebben op klein beschrijf, indien wij zelf een woning zouden willen aankopen in de nabije toekomst?
Ikzelf heb geen onroerend goed in bezit en wij zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, zonder enig huwelijkscontract.

Ik heb nu een woning op het oog, met een K.I. van 550€. Deze woning komt dus eventueel in aanmerking voor klein beschrijf, maar ik weet niet of deze hele schenking-toestand daar een stokje voor steekt?

Alvast bedankt voor het advies!

mava105
Berichten: 15761
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#2 , 5 jaar 3 maand geleden (03 jun 2013 15:36)

ik vermoed dat dit inderdaad een stokje ervoor zal steken. :(

j.demoor
Berichten: 10362

#3 , 5 jaar 3 maand geleden (05 jun 2013 07:59)

“Artikel 53.Het bij artikel 44 vastgestelde recht wordt tot 5 ten honderd verminderd in geval van verkoop van de eigendom:...2° van woningen waarvan het gebouwd of ongebouwd kadastraal inkomen een bij koninklijk besluit vast te stellen maximum niet overschrijdt. Als woning wordt aangemerkt het huis of het geheel of het gedeelte van een verdieping van een gebouw, dat dient of zal dienen tot huisvesting van een gezin of één persoon, met in voorkomend geval de aanhorigheden die tegelijk met het huis, het geheel of het gedeelte van een verdieping worden verkregen. De Koning stelt regels vast voor het bepalen van de aanhorigheden waarop deze bepaling van toepassing is. Artikel 55. De in artikel 53 voorziene verlaging is bovendien aan volgende voorwaarden verbonden :…2° De akte, of een door de verkrijger gewaarmerkte en ondertekende verklaring onderaan op de akte, moet uitdrukkelijk vermelden:...a) dat de verkrijger en zijn echtgenoot geen andere onroerende goederen bezitten of dat zij, voor het geheel of in onverdeeldheid niet één of meer onroerende goederen bezitten waarvan het kadastraal inkomen, voor het geheel of voor het onverdeelde deel, samen met dat van het verkregen onroerend goed, meer dan het krachtens artikel 53 vastgestelde maximum bedraagt, afgezien van wat ze in blote eigendom bezitten en hebben verkregen uit de nalatenschap van een bloedverwant in opgaande lijn van één van hen en afgezien van wat ze in volle eigendom bezitten en uit de nalatenschap van een bloedverwant in opgaande lijn van één van hen in volle of blote eigendom hebben verkregen, en op voorwaarde dat het kadastraal inkomen van die in volle eigendom bezeten goederen niet meer bedraagt dan 25 percent van het bedoelde maximum.”(30 november 1939 Wetboek Registratierechten).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Reclame

Nathalie_leuven
Topic Starter
Berichten: 2

#4 , 5 jaar 3 maand geleden (13 jun 2013 15:27)

Beste meneer of mevrouw Demoor,

Alvast bedankt voor dit citaat uit de desbetreffende wetgeving.
Spijtig genoeg zijn zulke volzinnen voor mij moeilijk te interpreteren, aangezien ik 'het taaltje' van de wetboeken altijd zo ingewikkeld geformuleerd vind!

Begrijp ik het juist dat we nog wel in aanmerking komen voor klein beschrijf, indien de som van de K.I.'s van het percentage dat mijn echtgenoot geschonken kreeg en van het huis dat we eventueel zouden willen kopen, samen het vastgelegde maximum niet overschrijdt?
En klopt het dat dat maximum 575 € bedraagt?

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#5 , 5 jaar 3 maand geleden (13 jun 2013 18:34)

De grens is 745 €. De mogelijkheid voor klein beschrijf wordt bekeken per echtgenoot/koper. Dus , zelfs indien uw echtgenoot geen klein beschrijf zou hebben , kan dit voor uw deel misschien wel.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”