Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
a162378
Topic Starter
Berichten: 116

Onverdeeldheid in woning beëindigen voor bekomen woonbonus

#1 , 5 jaar 4 maand geleden (18 mei 2013 18:45)

Beste

Een aantal jaar geleden kocht mijn vriendin samen met haar moeder en haar broer een huis in onverdeeldheid.
Hierbij hebben mijn vriendin en haar broer elk 1 percent van het huis.

Wij hebben bouwplannen en deden wat opzoekingen. Wij hebben begrepen dat die ene percent in dat huis een belemmering vormt voor haar om van de woonbonus te genieten. Als dit niet klopt gelieve dit te melden. Later zal ook haar broer dit probleem hebben . De vraag is nu hoe we beide (broer en zus) van die ene percent verlost kunnen raken.

De meest eenvoudige oplossing lijkt dat broer en zus die 1 percent verkopen aan de moeder, maar dit brengt een grote kost met zich mee, met name de verdeeldheid beëindigen heeft de volgende kost: er moet 2.5 % betaald worden op de volledige waarde van het huis.

We vroegen ons af of er andere oplossingen mogelijk zijn die goedkoper zijn:
- Mag mijn zus haar deel in het huis verkopen aan een derde om ervan af te geraken (bijvoorbeeld haar vader) ? Waarschijnlijk is dat dan tegen 10 % van die ene percent?
- Wat als zus en broer hun deel terug schenken aan hun moeder, in opgaande bloedlijn, moet er dan enkel 3 % schenkingsrecht betaald worden op die ene percent? Of volgt dan opnieuw de grote kost van 2.5 % op de volledige waarde van het huis?

Vriendelijke groeten

mapleleiah
Berichten: 1053
Locatie: Izegem

#2 , 5 jaar 4 maand geleden (20 mei 2013 14:49)

De woonbonus is van toepassing op de woning waar u samen met uw vriendin zult in verblijven. Uw vriendin kan wel degelijk een woonbonus krijgen voor die "gezinswoning", maar omdat ze nog een tweede woning heeft zal ze geen recht hebben op de verhoogde woonbonus. Concreet zou ze bv. dit jaar 2200 euro kunnen aangeven maar niet de extra 730 euro die u krijgt als het uw enige woning is. Uzelf kunt wel die verhoging krijgen omdat u maar 1 huis hebt.

Het feit dat uw vriendin slechts 1% van dat andere huis bezit doet mij vermoeden dat het om een constructie gaat om latere successierechten te verminderen. Weegt het verlies van dat voordeel op tegen die 730 euro die je niet gaat krijgen? Je krijgt die 730 euro (of een hoger bedrag volgende jaren) trouwens maar voor 10 jaar.

Lenny
"I can resist everything except temptation" (Oscar Wilde)

a162378
Topic Starter
Berichten: 116

#3 , 5 jaar 4 maand geleden (20 mei 2013 18:46)

Beste

Ik denk dat wat u zegt fout is, alsook dat zegt onze notaris.
Het bewijs vindt u in onderstaande tekst.
Bron: http://minfin.fgov.be/portail2/nl/theme ... new.htm#D1

Ik ga in het jaar 2011 een hypothecaire lening aan die de aankoop van mijn eigen woning, gelegen te Brussel, financiert*. Daarnaast ben ik eigenaar van een woning in Oostende. Ik zal deze woning in één van de volgende jaren verkopen. Heb ik recht op de aftrek voor enige en eigen woning?

De lening dient niet uitsluitend voor het financieren van energiebesparende uitgaven.

Om recht te hebben op de aftrek voor enige en eigen woning mag u op 31 december van het jaar waarin u de hypothecaire lening sluit (die dient voor het verwerven of behouden van uw in de Europese Economische Ruimte gelegen woning) geen eigenaar zijn van een andere woning dan diegene waarvoor de lening werd aangegaan.

Indien u op dat moment eigenaar bent van een andere woning, verliest u het recht op de aftrek voor enige en eigen woning voor de bestedingen van deze lening. Dit blijft zo voor de verdere looptijd van de lening, zelfs indien u in een later belastbaar tijdperk de in Oostende gelegen woning verkoopt. De bestedingen van de lening kunnen hoogstens in aanmerking komen voor de interestaftrek en de belastingvermindering voor het langetermijnsparen.

* de lening dient niet uitsluitend voor het financiering van energiebesparende uitgaven.

Reclame

mapleleiah
Berichten: 1053
Locatie: Izegem

#4 , 5 jaar 4 maand geleden (24 mei 2013 14:54)

Volgens mijn cursus belastingen gaat het stuk hierboven over de VERHOOGDE aftrek ... die extra 700+ euro. Op het basisbedrag zou uw vriendin volgens mij toch recht hebben.

Vraag voor alle zekerheid eens raad bij de belastingen zelf of bij een andere notaris.

Mocht mijn cursus verkeerd zijn, blijf dan wel in het achterhoofd houden dat als uw vriendin dat deel van het huis weer verkoopt of wegschenkt, dat dit op de lange baan gezien misschien financieel nadeliger is dan nu (een stuk) aftrek te missen, vooral aangezien de woonbonus momenteel zwaar onder druk staat en mogelijks zal verdwijnen.

Lenny
"I can resist everything except temptation" (Oscar Wilde)

j.demoor
Berichten: 10362

#5 , 5 jaar 4 maand geleden (26 mei 2013 10:54)

“Art.115.§1.De in artikel 104,9°,vermelde bestedingen zijn aftrekbaar onder de volgende voorwaarden : 1°.de bestedingen moeten gedaan zijn voor de woning die op 31 december van het jaar waarin het leningcontract is afgesloten,de enige woning van de belastingplichtige is en die hij op dezelfde datum zelf betrekt...Om te bepalen of de woning van de belastingplichtige, op 31 december van het jaar waarin het leningcontract is afgesloten, zijn enige woning is die hij zelf betrekt, wordt geen rekening gehouden met:1° andere woningen waarvan hij, ingevolge ERFENIS, mede-eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker is...”(10 april 1992 Wetboek Inkomstenbelastingen).

‘Een aantal jaar geleden KOCHT mijn vriendin samen met haar moeder en haar broer een huis in onverdeeldheid’

Met een andere woning waarvan hij ingevolge een andere reden dan erfenis mede-eigenaar is wordt dus wel rekening gehouden.

“Art.45.Het recht wordt vereffend :ten aanzien van de verkopingen, op het bedrag van de bedongen prijs en lasten...Art.46.Evenwel mag de belastbare grondslag in geen geval lager zijn dan de verkoopwaarde van de OVERGEDRAGEN onroerende goederen.Art.133.Het recht wordt berekend over de verkoopwaarde van de geschonken goederen, zonder aftrek van lasten...”(30 november 1939 Wetboek Registratierechten).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#6 , 5 jaar 3 maand geleden (26 mei 2013 14:30)

Ik begrijp niet goed waarom de kinderen 1 % hebben gekocht in het huis van moeder. Het enige voordeel kan zijn : idd 2.5 % indien één van de kinderen zinnens zou zijn het huis voortijdig te kopen. Voor successierechten vb. geeft het geen voordeel.
Dat deel verkopen : aan iemand anders is dat 10 % op dat deel.
Dat deel schenken : indien aan ouder 3 % op dat deel.
Indien broer haar deel koopt : 2.5 % op dat deel van 1 %. De onverdeeldheid blijft bestaan.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”