Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
wuffelke
Topic Starter
Berichten: 9

Ontduiking van (erfenisgelden)

#1 , 5 jaar 5 maand geleden (24 apr 2013 19:53)

Het volgende is me overkomen, ik weet echt niet meer hoe ik het heb en zou heel dankbaar zijn om enig advies.
Mijn moeder overleed in december 2011. Mijn zus was altijd haar favoriet, regelde het bejaardentehuis en schoonbroer haar finaciëen...
Zus had volmacht op haar koffer.... schoonbroer beheerde de rekeningen terwijl ik , als oudste van de 2 kinderen overal werd buiten gehouden. Voor ze naar het bejaardentehuis gaat, begin 2004, verkoopt moeder haar appartement voor 94000 euro -in 2004.
Einde 2011 overlijdt zij .Ik krijg te horen dat de erfenis ongeveer 15000 euro bedraagt, begrafeniskosten moeten nog afgetrokken worden.
Geen testament. Dus heeft de 'schoonbroer'-niet-officiêle beheerder- dat geld weten te verduisteren.
Ik raadpleeg direct en advocaat, heb er af toe contact mee, via mail maar gedurende 13 MAAND gebeurd er NIETS. Ik denk dat die advocaate mij aan het lijntje hield. wAAROM ?????
iN januari 2013 raadpleeg ik een andere advocaat, weer hoop op opzoekingswerk (banken enz) maar nu, 3 maanden later, IS ER NOG NIETS GEBEURD !!!
HELP, ik ging steeds met goede moed en hoop op hulp de advocatenkantoren binnen en kwam er met hoop buiten maar dan.... niets meer!Het doet me heel veel pijn dat moeder mijn zus al de voordelen gaf maar dat niemand me kan / wil verdedigen, snap ik gewoon niet. Ik ben zo erg ontgoocheld, niet alleen door moeder, schoonbroer en zus maar ook in de twee advocaten, waarin ik al mijn hoop had gesteld om mijn belangen te verdedigen.
Ik weet echt niet waarom dit zo evoueert maar het doet me heel veel hartenpijn , zo alleen voor alles te staan.
Ik heb uiiteraard geen contact meer met mijn zus maar is dit eerlijk en hoe kan ik me aub verdedigen???
Goede raad is altijd welkom want de advcaten helpen me niet, moeder is trouwens als sinds december 2011 overleden, en ik weet echt geen raad meer.
Dank voor enig advies
Anne

j.demoor
Berichten: 10362

#2 , 5 jaar 4 maand geleden (26 apr 2013 08:20)

“Art.1993.Ieder lasthebber is gehouden rekenschap te geven van de uitvoering van zijn opdracht, en aan de lastgever verantwoording te doen van al hetgeen hij krachtens zijn volmacht ontvangen heeft, al was ook het door hem ontvangene aan de lastgever niet verschuldigd.”(Burgerlijk Wetboek).

‘Mijn moeder overleed in december 2011’...’schoonbroer beheerde de rekeningen ’

Vanaf moeders overlijden eindigde de volmacht aan uw schoonbroer en trad u in haar rechten en plichten zodat u van uw schoonbroer rekenschap en verantwoording kan eisen

Bankverrichtingen van de jongste 10 jaar kan u tegen betaling opvragen bij de gekende banken.
Voor niet-gekende banken ga naar : http://www.febelfin.be/nl/dienstverleni ... overlijden
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”