Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Joke Kris
Topic Starter
Berichten: 8

schenking van grootst beschikbaar deel aan overlevende echtg

#1 , 5 jaar 5 maand geleden (10 apr 2013 22:30)

Nalatenschap in Vlaanderen
Mijn vader en moeder zijn getrouwd zonder huweljjkscontract in 1953 en hebben drie kinderen en hebben in 1963 notarieel aan elkaar ingeval van vooroverlijden het grootst beschikbare deel geschonken.
Mijn moeder is recent overleden. Mijn vader erft dus naast de drie kinderen een vierde deel van de nalatenschap van mijn moeder.
Dient in de aangifte van nalatenschap dit vierde deel te worden berekend op de fictieve massa en dus de huidige bezittingen te worden verhoogd met een schenking van 6 jaar geleden van roerende goederen aan de drie kinderen ?
Op het deel van vader worden daar dan schenkingsrechten op geheven of successierechten ?

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 5 jaar 5 maand geleden (11 apr 2013 16:17)

Men moet enkel die verdeling vermelden, zelf geen berekening maken.
Voor schenkingen , die niet meer moeten aangegeven worden ( ttz. geregistreerd of meer dan drie jaar) is er ook geen vermelding nodig. Die schenkingen vallen buiten het bereik van de Registratie. En ik denk niet dat vader die schenking zou terugvragen , die vallen nu buiten het gemeenschappelijk goed. Successierechten dienen wel door vader betaald te worden , toch op zijn erfdeel in roerende goederen. Niet op de gezinswoning.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Joke Kris
Topic Starter
Berichten: 8

#3 , 5 jaar 5 maand geleden (11 apr 2013 23:15)

Geen vermelding nodig : is mag er geen zijn of moet er geen zijn ? Als ik de reactie van wanton goed begrijp is het wel mogelijk om met de fictieve massa te werken, maar enkel als vader dit zou vragen. Als hij het niet vraagt (want hij is potentieel wie hier voordeel zou kunnen uit halen via een groter deel uit de nalatenschap, maar hij gunt het bv aan zijn kinderen) is er niemand die dit zal vragen, ook de registratie niet. Dat kan dan niet als een foutieve aangifte van nalatenschap worden gekwalificeerd als de administratie op één of andere manier de info over de vroegere schenking heeft of bekomt -want deel van vader wordt groter als de fictieve massa wordt genomen en geheel van successierechten zouden dan ook hoger zijn ?

Reclame

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#4 , 5 jaar 5 maand geleden (12 apr 2013 18:42)

Een schenking van meer dan drie jaar geleden zal geen vragen doen rijzen bij de Registratie. Daar houdt men enkel rekening met de nu aanwezige tegoeden. Bij de devolutie vermeldt u dat vader volgens huwelijkscontract 1/4 erft. U doet er zelf geen berekening bij.
De fictieve massa komt er bij indien de erfgenamen niet hetzelfde hebben geschonken gekregen én als iemand zich benadeeld voelt. Als vader op zijn 87 geen verrekening wil , wordt bij de verdeling enkel met de huidige tegoeden gewerkt.
Nogmaals : die schenkingen worden zeker niet meer belast door de Registratie.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

Joke Kris
Topic Starter
Berichten: 8

#5 , 5 jaar 5 maand geleden (13 apr 2013 00:55)

Dank voor de reactie. Is duidelijk en lijkt me logisch.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”