Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
cleo4
Topic Starter
Berichten: 11

Enkele vraagjes i.v.m. aangifte nalatenschap

#1 , 5 jaar 5 maand geleden (31 mar 2013 11:47)

Het gaat om het overlijden van een partner waarbij ze getrouwd waren met gemeenschap van goederen.

1)Bij de aangifte van de nalatenschap moet je aangeven of er een brandverzekering was en indien ja wat de verzekerde goederen en waarde zijn.
'k Heb gekeken naar de brandverzekering en hier staat een waarde voor het gebouw en de inhoud, moet je beide bedragen dan hier vermelden? Of is het dit niet wat ze bedoelen?
Gebruiken ze deze getallen ook voor de waarde van het huis?

2)Voor de gezinswoning zijn er verschillende leningen en ook een schuldsaldo. Uiteindelijk zouden de leningen niet volledig afbetaald zijn. Voor SR zou het een nul resultaat zijn omdat het om de gezinswoning gaat en die vrijgesteld is.
Onder welke rubriek moet je de uitbetalingen van de schuldsaldo (levensverzekeringen) brengen? Roerende goederen van het gemeenschappelijk en duidelijk vermelden dat het gelinkt is aan de gezinswoning? De resterende lening mag dan bij het passief van het gemeenschappelijk?

3) Voor de pensioenspaarfondsen hebben we de bruto bedragen gekregen van de bank. Om de nettowaarde op datum van overlijden te kennen, moeten we de belastingen berekenen. Hierbij moeten we naar het fictief kapitaal met een rendement van 4.75% kijken.
Die 4.75% wordt telkens in januari bijgevoegd. Daar het om een overlijden van december gaat, mag je dan voor het laatste jaar de interest pro-rata rekenen? Op de totale interest moet je dan 25% voorheffing ervan afdoen?
Heeft iemand ooit al 33% boetetarief toegepast op het pensioenspaarfonds van de overlevende partner?

4) Sommige banken geven de totalen zonder interest te splitsen, anderen doen het wel. Geven jullie meestal de interesten apart of doen jullie gewoon wat de bank doet?

5) Wat wordt er meestal voor het 'liggend geld' ingevuld?

6) Moet je op het formulier totalen maken per rubriek of is dit de taak van de registratie?

Alle informatie over bovenvermelde puntjes is welkom. Andere tips mogen natuurlijk ook.

mava105
Berichten: 15761
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#2 , 5 jaar 5 maand geleden (31 mar 2013 12:40)

Zal op punt 1 al kunnen antwoorden.
De waarde van het huis in de brandverzekering is meestal de heropbouwwaarde. Die kan verschilklend zijn van de werkelijke waarde op ogenblik van overlijden.
De verzekerde waarde van de inboedel is eveneen een vervangwaarde. De werkelijke waarde is soms veel lager, tenzij er werkelijk dure antieke stukken in huis zijn.

De verzekeringswaarden moet je dus zeker al niet gebruiken.

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#3 , 5 jaar 5 maand geleden (31 mar 2013 17:32)

cleo4 schreef:Het gaat om het overlijden van een partner waarbij ze getrouwd waren met gemeenschap van goederen.

1)Bij de aangifte van de nalatenschap moet je aangeven of er een brandverzekering was en indien ja wat de verzekerde goederen en waarde zijn.
'k Heb gekeken naar de brandverzekering en hier staat een waarde voor het gebouw en de inhoud, moet je beide bedragen dan hier vermelden? Of is het dit niet wat ze bedoelen?
Gebruiken ze deze getallen ook voor de waarde van het huis?
2)Voor de gezinswoning zijn er verschillende leningen en ook een schuldsaldo. Uiteindelijk zouden de leningen niet volledig afbetaald zijn. Voor SR zou het een nul resultaat zijn omdat het om de gezinswoning gaat en die vrijgesteld is.
Onder welke rubriek moet je de uitbetalingen van de schuldsaldo (levensverzekeringen) brengen? Roerende goederen van het gemeenschappelijk en duidelijk vermelden dat het gelinkt is aan de gezinswoning? De resterende lening mag dan bij het passief van het gemeenschappelijk?
Men vraagt enkel de verzekerde waarde van de lichamelijke roerende goederen, een mooi woord voor de inboedel. Voor de waarde als goed onder 'roerende goederen' wordt een bedrag aangegeven van 3 à 5.000 €. Voor de waarde van het huis moet je zelf een schatting (laten) doen.Men kan dit aftoetsen op Immoweb aan vergelijkbare woningen uit de buurt Indien er nog een schuld op het huis is , moet je bij de bank een ' verklaring van schuldeiser 'vragen en meesturen met de aangifte. Zeker als er kinderen zijn die mee-erven is dit van belang. Enkel de schuld na betaling van schuldsaldo.
3) Voor de pensioenspaarfondsen hebben we de bruto bedragen gekregen van de bank. Om de nettowaarde op datum van overlijden te kennen, moeten we de belastingen berekenen. Hierbij moeten we naar het fictief kapitaal met een rendement van 4.75% kijken.
Die 4.75% wordt telkens in januari bijgevoegd. Daar het om een overlijden van december gaat, mag je dan voor het laatste jaar de interest pro-rata rekenen? Op de totale interest moet je dan 25% voorheffing ervan afdoen?
Heeft iemand ooit al 33% boetetarief toegepast op het pensioenspaarfonds van de overlevende partner?
Het fonds moet u een berekening bezorgen van het netto-resultaat. Indien de overledene jonger is dan 60 jaar , moet er immers nog de belasting afgetrokken worden. Indien die ouder was, gaat het om de netto-opbrengst. Je moet niet beginnen rekenen met dat rente-tarief, het gaat immers om de reële waarde. En van die 33 % boete moet je ook niets aantrekken , is niet van toepassing bij een overlijden.
4) Sommige banken geven de totalen zonder interest te splitsen, anderen doen het wel. Geven jullie meestal de interesten apart of doen jullie gewoon wat de bank doet?
Geef de bedragen op zoals de bank dat doet : de Registratie vraagt het saldo , inbegrepen de verworven maar niet uitbetaalde intresten

5) Wat wordt er meestal voor het 'liggend geld' ingevuld?
50 tot 100 €
6) Moet je op het formulier totalen maken per rubriek of is dit de taak van de registratie?
Je maakt best zelf totaal van elke rubriek : onroerend activa , roerend activa , schulden onroerend , schulden roerend , begrafeniskosten
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Reclame

cleo4
Topic Starter
Berichten: 11

#4 , 5 jaar 5 maand geleden (31 mar 2013 20:37)

Bedankt voor de antwoorden
Voor punt 1) moet dus enkel de 'inhoud' vermeld worden.
Voor punt 2) wil dit zeggen dat de uitkering van de schuldsaldo niet vermeld moet worden indien er een schuld overblijft, enkel de resterende schuld moet vermeld worden bij het passief?
De gezinswoning gaat volledig naar de partner, er is dus geen invloed op de SR. Het gaat er enkel om hoe het vermeld moet worden.
Voor punt 3) het bruto bedrag is de waarde van het fondsen op dag van overlijden. Dit staat op het attest van de bank. Het gaat om een vroegtijdig overlijden. Vandaar dat ik de belasting aan het berekenen was op het kapitaal dat erin is gegaan aan de fictieve rentevoet van 4,75% en de vraag over hoe het laatste jaar te berekenen (overlijden in december). Het lijkt me niet correct SR te moeten betalen op het brutobedrag van het fonds want dat krijg je helemaal niet uitbetaald. 10% op het fonds van de overleden partner. Omdat ze getrouwd waren met gemeenschap van goederen moet ook het pensioenspaarfonds van de overlevende partner meegenomen worden. Aangezien deze partner nog lang geen 60 jaar is, lijkt me het boetetarief van 33% correct.
De bank die moet uitbetalen heeft de akte van erfopvolging gekregen (gemeenschap in volle eigendom naar de partner maar lijkt nog iets anders te willen (hoewel ze alles hebben wat ze nodig hebben) en ze verwijzen ook naar de notaris (die hier helemaal niets mee te maken heeft).
Voor punt 6) Voor de totalen neem je dan de som ongeacht of er successie op te betalen is of niet? Groepsverzekering, alles m.b.t. de gezinswoning moet je op de aangifte zetten maar zijn vrijgesteld.

Heeft er iemand een index die je kan toepassen op vastgoed?
'k Heb een waarde van 2000 die ik graag zou omzetten in 2012.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”