Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Wamican
Topic Starter
Berichten: 2

gelden opgevraagd en geblokkeerd

#1 , 5 jaar 6 maand geleden (14 mar 2013 10:18)

Mijn allenstaande pa is overleden. Ik en mijn zus zijn de erfgenamen. De notaris heeft al het geld van ons pa opgevraagd bij de banken en op een geblokkeerde rekening gezet. Achteraf zei hij ons dat we eigenlijk de keuze hadden om dat geld op een andere rekening te laten zetten zodat we die al konden gebruiken, maar dat nu niet meer wettelijk kan om dat vooralsnog op een andere rekening te zetten. Klop dat? Kunnen wij dat geld nu niet meer opvragen? Lijkt me vreemd dat je eerst zelf zou kunnen beslissen en dan achteraf niks meer kunt doen?

Bedankt voor een antwoord!

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 5 jaar 6 maand geleden (14 mar 2013 11:49)

De diverse kosten van begrafenis , ziekenhuis en aanverwanten kunnen steeds betaald worden van die gelden. De notaris kan op korte tijd weten hoeveel successierechten er zullen moeten betaald worden. Dat bedrag kan hij achterhouden. Maar het is best mogelijk dat hij jullie een voorschot op de afrekening uitkeert. Vraag het hem!Hij moet toch niet wachten op een akte/attest van erfopvolging , want die kan hij zelf maken.
Ik vind het wel eigenaardig dat de notaris voor een op het eerste zicht simpele zaak, toch die gelden onder zijn beheer wil nemen.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

k.b.
Berichten: 877

#3 , 5 jaar 6 maand geleden (14 mar 2013 12:50)

Is volgens mij "nogal gebruikelijk" ...
U hebt waarschijnlijk kontakt opgenomen met deze notaris voor de afdhandeling van de nalatenschap.
Stuur de facturen die mogelijk zijn naar de notaris ... en als jullie gelijke delen erven zal de notaris gerust al een voorschot willen uitkeren ...
Vraag bij voorbaat een billijk deel en U en uw zus gelijke delen in omvang ...

Als er bvb via testament een ongelijkheid is tussen de erfdelen van U en Uw zus ... en de minst begunstigde partij komt om "middelen vragen" ... dan is het zeker niet uitgesloten dat de notaris iets terughoudender is ... hij zal immers misschien de indruk hebben dat U bvb het testament wil aanvechten en daartoe op zoek bent naar een "oorlogskassa"

Normaal dient alles niet lang te duren hoor voor dergelijke aangiftes ... uiteraard dienen wel alle facturen van ziekenhuis , begrafenis etc voorhanden te zijn ...

k.b.

Reclame

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#4 , 5 jaar 6 maand geleden (14 mar 2013 17:21)

Er kunnen idd speciale redenen zijn , maar voor een alledaagse simpele afhandeling is dat voor niets nodig!
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

j.demoor
Berichten: 10362

#5 , 5 jaar 6 maand geleden (15 mar 2013 09:10)

“Art.1984.Lastgeving of volmacht is een handeling, waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor de lastgever en in zijn naam te doen. Het contract komt slechts tot stand door de aanneming van de lasthebber.”(Burgerlijk Wetboek)
De notaris kon bij het aanvaarden van zijn volmacht tot vereffening-verdeling een voorschot eisen. Hij kan echter niet eenzijdig de banktegoeden uit de nalatenschap als voorschot behouden.

‘De notaris heeft al het geld van ons pa opgevraagd bij de banken en op een geblokkeerde rekening gezet’

Onderzoek of de notaris die banktegoeden nog nodig heeft om uw schulden aan fiscus,legatarissen,e.a. te vereffenen en wat uw volmacht precies inhoudt.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

k.b.
Berichten: 877

#6 , 5 jaar 6 maand geleden (15 mar 2013 09:38)

De notaris houdt het gehele saldo niet als voorschot ...
De nalatenschap staat momenteel op zijn derdenrekening ...

Notarissen gaan pas over tot uitkering na akkoord van alle partijen aangaande de verdeling.
Als vandaag zijn voorstel tot vereffening nog niet klaar is ... op papier aangeboden is ter goedkeuring ... gebeurt er dus principieel niets ...

Nu is de notaris verantwoordelijk voor de correcte "verdeling" tussen de beide partijen ... hij heeft de banken ontheven van deze verantwoordelijkheid ...
U kan in overleg met de notaris en met akkoord van de andere erfgenamen waarschijnlijk wel een voorschot krijgen ...

MAAR ... 1 verheven woord op het kantoor van de handelende notaris ... en de kans zit er dik in dat hij de gelden onder zijn vleugels houdt tot er een akkoord is ...

k.b.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”