Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Beus
Topic Starter
Berichten: 28

aangifte successierechten : inboedel

#1 , 5 jaar 7 maand geleden (19 feb 2013 08:40)

Ik heb elders reeds een topic lopende, maar gezien deze vraag over successie gaat, plaats ik dit eventjes in het voorbestemde onderdeel.

Door een overlijden is er een leegstaande (ouderlijke) woning. De persoon die eigenaar hiervan was, verbleef al enkele jaren in een home. De woning (inboedel) bevat gedateerde meubelen dat gratis zal worden opgehaald of - wat niet weg geraakt (want bepaalde stukken zijn zo gedateerd dat niemand ze wilt) - komt op het schroot terecht. Er zijn dus zeker geen waardestukken meer aanwezig (die werden hoogstwaarschijnlijk eerder al verwijderd).

Er zijn 3 erfgenamen : belangrijk te weten dat één van de erfgenamen als 'de moeilijke' kan genoemd worden (lang verhaal). Deze doet alles eraan om het dossier, lopende bij een notaris, te rekken en alles naar haar hand te zetten.

Wat betreft de inboedel : we kregen onlangs een draft van de komende aangifte van de successierechten. Knelpunt : het bedrag dat wordt genoteerd van 'inboedel'. Ik heb al met de dienst successierechten gebeld en zij zijn heel duidelijk hierin : gezien persoon x-aantal jaren in home vertoefde EN de goederen gratis worden opgehaald, mag het bedrag als NUL worden ingevuld. Ze vragen geen foto's of geen verklaring van firma die de goederen ophaald.

Wij hebben onze opmerking reeds doorgegeven aan de bevooroordeelde baliemedewerkster bij de notaris, maar die lacht ons probleem weg en heeft al te kennen gegeven dat we er niet moeten aan denken om daar een nul van te maken.

Iemand enig idee als de notaris ons standpunt (weeral) niet volgt ? Enig compromis misschien mogelijk ? Wij zijn geen ruziemakers, maar zijn het beu dat de 'moeilijke erfgename' zich als God gedraagt.

Bedankt voor het meedenken !

eylis
Berichten: 7055

#2 , 5 jaar 7 maand geleden (19 feb 2013 09:16)

tip: om de inboedel gratis op te halen, vraagt de firma dat ze ook kunnen beschikken over de inboedel. Ze kunnen dan de verhandelbare meubelen en stukken verkopen. Vraag aan de firma dat ze een eenvoudig attestje opmaken waaruit blijkt dat dit de overeenkomst van het gratis ophalen is. Dit is een gangbare manier van werken bij waardeschattingen van inboedels. De waarde is dan gelijk aan de kosten van het weghalen.

k.b.
Berichten: 877

#3 , 5 jaar 7 maand geleden (19 feb 2013 12:07)

Zeg tegen de notaris dat deze inboedel volgens U geen waarde heeft en dat diegene die er wel waarde aan hecht deze zaken dan maar binnen zijn erfdeel moet nemen.
En dat U er alvast niets van hoeft te hebben.
Stel voor dat de "inboedelwaarde" wordt opgenomen in de erfenis en dat diegene die de inboedel heeft tioegewezen gekregen de anderen hiervoor uitkoopt.

Heel vaak wordt dagelijkse huisraad slechts op een minimum vermeld in de successierechten , bvb de kosten voor de verwijdering.
De successierechten op deze waarde zijn minimaal bij verercing in rechte lijn.

k.b.

Reclame

Beus
Topic Starter
Berichten: 28

#4 , 5 jaar 7 maand geleden (19 feb 2013 12:54)

Bedankt eylis en kb om jullie visie en input.

@eylis
De goederen zijn zo erg gedateerd dat verhandelen zelfs onmogelijk is. Ze zullen bij minder bedeelden en/of mensen die echt NIETS hebben terecht komen.

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#5 , 5 jaar 7 maand geleden (19 feb 2013 13:11)

Ik heb vorige week voor een kennis een aangifte afgeleverd. Daarop : inboedel en huisraad = nihil.
Is in deze situatie echt geen probleem!
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Beus
Topic Starter
Berichten: 28

#6 , 5 jaar 6 maand geleden (20 feb 2013 16:18)

Bedankt Wanton (zie ook bericht elders) - nulwaarde werd op ons verzoek ingebracht (ook al probeerde de notaris enkele keren dit te weren)

k.b.
Berichten: 877

#7 , 5 jaar 6 maand geleden (20 feb 2013 16:50)

Opletten toch ...

Uiteraard is het behoudens aanwezigheid van waardevolle huisraad , kleding en/of juwelen mogelijk om hier waardes voor te vermelden die gunstig liggen naar Successierechten toe.
Heel vaak wordt er immers door ieder een emotioneel aandenken genomen en is de rest waardeloos ... ( of wordt er onderling al wat verdeeld in de familie) ...
De administratie is hier best soepel in ... ( al gaat het waarschijnlijk niet op om dergelijke houding aan te nemen als er "paleizen of kastelen" in de nalatenschap zetten )

Het is natuurlijk dan daarna niet meer aan de orde te vermelden dat "de jongste dochter" ... al het goud heeft gekregen ... en dat hier veel waardevolle stukken bij zaten ...
Dus toch opletten dat de aangifte successie geen al te grote inpact gaat hebben op een eventuele moeilijke vereffening / verdeling ...

Hier gisteren ook eens door de dossiers gebladerd en meestal was de inbreng van de huisraad zeer beperkt , een enkele keer werd een waarde vermeld van een opbrengst via een kringloopwinkel ...

k.b.

Beus
Topic Starter
Berichten: 28

#8 , 5 jaar 6 maand geleden (20 feb 2013 17:45)

Mja... aandenkenkingen... verdeling... Om het maar direct te zeggen (ook al heb ik dat al eens kort gemeld) : de 'moeilijke' is met heel wat gerief weg. Een verdeling van materiaal hoefde voor ons, 2 erfgenamen, niet : wat er nog rest in de woning, willen we echt niet. In een aanwezige kluis zaten enkel wat paperassen die niet in een kluis hoorden. De overledene kennende huurde die enkel een kluis voor waardevolle stukken. OK, we hebben ons ook hierbij neergelegd en doen er ook geen opzoekingen voor.
Wat er aan waarde was, zal ook deels meegenomen zijn naar het home waar die persoon verbleef, maar ook dit hebben we gelaten voor wat het is.

We gaan zeker een document laten ondertekenen door de VZW die gratis het materiaal komt ophalen desgevallend er een probleem zou zijn. Maar nogmaals : ik heb ons dossier voorgelegd aan de successierechten (telefonisch) en ze vonden dit in ons geval geen obstakel.

Toch bedankt wederom !

Beus
Topic Starter
Berichten: 28

#9 , 5 jaar 6 maand geleden (22 feb 2013 12:19)

update status inboedel

De lastige partij heeft laten weten dat er geen akkoord is om de inboedel te laten ophalen door een VZW of dergelijks. Het voorstel dat wij - de andere 2 erfgenamen - gingen zorgen voor de praktische aanpak van dit hele gedoe (zowel alles in dozen steken enz) werd ook afgeketst.

Opnieuw werden we geconfronteerd met de eisen van de 'lastige partij' : voor alles en nog wat wilt ze enkel betalende diensten die door de 3 partijen worden gedragen (met klemtoon op betalende diensten).

Er is dus ook hierin een onverdeeldheid : 2 partijen zijn het eens, 3de partij niet. Op dit moment hebben we afgesproken niet meer te reageren (er zijn dingen deze week vermeld geweest die voorrang hebben), maar ondertussen blijft uiteraard dit probleem (met verkoop van woning) uitgesteld.

Wat gebeurt er als er geen oplossing wordt gevonden ? Ik las dat een woning 5 jaar 'onverdeeld' kan blijven staan (wat echt niet de bedoeling is, hoe sneller er van af, hoe beter), maar gezien de tegenwerking(en)....

Bedankt om te reageren.

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#10 , 5 jaar 6 maand geleden (22 feb 2013 12:55)

Wat gebeurt er als er geen oplossing wordt gevonden ? Ik las dat een woning 5 jaar 'onverdeeld' kan blijven staan (wat echt niet de bedoeling is, hoe sneller er van af, hoe beter), maar gezien de tegenwerking(en)....

Er staat geen maximum termijn op het aanhouden van een bezit in onverdeeldheid.
Men kan ook niet verplicht worden om in onverdeeldheid te blijven. Het volstaat dat één mede-eigenaar een verzoek tot openbare verkoop indient bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. De Rechter zal dan een notaris aanstllen om een openbare verkoop te regelen van de woning.

Meestal volstaat het deze mogelijkheid ter kennis te brengen van de "lastige" mede-eigenaar....
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

Beus
Topic Starter
Berichten: 28

#11 , 5 jaar 6 maand geleden (23 feb 2013 16:09)

Hey Roharro,
Het erfenisdossier zit in handen van een notaris (niet via rechterlijke weg).
Ivm de 5 jaar : inderdaad niet voor onverdeeldheid, maar een woning 'onaangeroerd' laten (kan verlengd worden met 5 j).
Bedankt voor de tip, we zullen dit extra aanstippen aan de notaris.

Beus
Topic Starter
Berichten: 28

#12 , 5 jaar 6 maand geleden (06 mar 2013 17:44)

De aangifte werd gedaan en werd goedgekeurd want gisteren ontvangen we de vraag tot betaling van de sommen.
Niettemin : de gelden staan geblokkeerd bij de notaris. Is het normaal dat de notaris geen gelden uitkeert, maar dus eerst de betalingsdatum afwacht van de successierechten en dan pas zou overgaan tot verdeling ? Ook wringt hier alweer het schoentje : uit ervaring (zie andere topics van me) 'voel' ik aan dat ook daar de lastige partij niet akkoord mee zal zijn (let wel op : alles wordt afgehandeld via testament, dus de afhandeling zou MOETEN gebeuren)....
Bedankt voor het meedenken alweer !

k.b.
Berichten: 877

#13 , 5 jaar 6 maand geleden (07 mar 2013 11:44)

Ga langs bij de notaris en vraag hem uw successierechten te betalen van de naletenschap en dit te verrekenen met "uw erfdeel" ...

Waarom zou de andere partij niet akkoord gaan ? Deze kosten zijn een rechtstreeks gevolg van de aangifte en de familieband dus veel ruimte is er volgens mij niet ...
En het feit dat je niet akkoord bent met belastingen werkt volgens mij niet opschortend voor de betaling van de deze sommen ...

k.b.

Beus
Topic Starter
Berichten: 28

#14 , 5 jaar 6 maand geleden (07 mar 2013 13:10)

Dag KB, misschien was ik onduidelijk, mijn excuses. Er is geen probleem met betaling successierechten, dat zal inderdaad gebeuren zoals je meldt, maar.... De verdeling achteraf (resterend saldo liquiden en effectenrekeningen) .... Daar wringt het. De zoveelste 'njet' van de moeilijke partij is binnen.... Wanneer die persoon steeds halsstarrig op alles en nog wat NEE zegt, ligt het dossier gewoon stil ? Of .... ?
Laatst gewijzigd door Beus op 07 mar 2013 22:29, 1 keer totaal gewijzigd.

k.b.
Berichten: 877

#15 , 5 jaar 6 maand geleden (07 mar 2013 15:55)

Ik zie niet direct een probleem ... alles naar de rekening van de notaris ... inclusief effecten.

Deze maakt dan voorstel op tot "vereffening" ... een eventueel "ondeelbaar aantal effecten " kan dan verrekend worden. Normaal dienen deze effecten de waarde toebedeeld te krijgen van de datum van overlijden . En hier wringt het mogelijks
... als de waarden sterk gestegen zijn of gezakt zijn ...
... als één partij al wou verkopen en de anderen nog niet en dan is de koers gezakt ... of gestegen ...

k.b.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”