Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
wonder
Topic Starter
Berichten: 15

schenking

#1 , 5 jaar 8 maand geleden (14 jan 2013 14:22)

Kan er iemand mij advies geven wat het beste is.
Alvast bedankt.

Mijn vriend zijn ouders zijn nog in leven en hebben samen 4 kinderen.
Momenteel hebben de ouders de leeftijd van 83.

Nu hebben de ouders recent de vraag gesteld gekregen van de bank,wat ze met hun gelden gaan doen?(er is geen onroerend goed aanwezig)
Er werd iets voorgesteld om een aanzienlijk bedrag vast te laten zetten,zodat niemand ook niet de kinderen na overlijden aan het geld zouden kunnen.
Soit,dit vind mijn vriend maar een raar voorstel.

Nu de ouders laten verstaan dat ze toch al graag aan elk kind een deel van het geld willen geven,gezien hun leeftijd.

De vraag is dus,wat is de beste manier om dit te doen?

Ze willen vooral dat er niet teveel aan de staat zal moeten worden betaald.
Ook is het van belang dat er een bewijs kan worden gegeven dat elk kind evenveel heeft gekregen.
Dit gezien er maar 1 van de 4 kinderen nog thuis komt en dat is mijn vriend.
Hij wil dat alles eerlijk verloopt en vooral dat er nadien nooit zever kan ontstaan.
Want hij zelf is niet echt te vinden voor het nu al uitdelen van het geld.
Gezien het over een zeer groot bedrag gaat,kan ik de ouders wel begrijpen.
Maar ook begrijp ik mijn vriend,hij denkt vooral dat de andere kinderen zullen denken,dat hij meer heeft gekregen,daarom wil hij bewijzen.

Stel ze geven elk kind een even groot stuk en er worden geen schenkingsrechten betaald,

1 van de ouders komt binnen de periode van 3 jaar te sterven,wat dan?

Beide ouders overlijden binnen de 3 jaar,wat dan?

Wat is de berekening indien ze wel officieel een schenking zouden doen?

Wat is eigenlijk de beste manier om nu al een deel te verdelen?

Alvast bedankt,

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 5 jaar 8 maand geleden (14 jan 2013 18:42)

Indien het echt om een vrij groot bedrag gaat , en de ouders zijn akkoord is een schenking een schitterende beslissing.
Gezien de leeftijd van de ouders , zou ik wel aanraden dit op een officiële manier te doen. Best is via een notaris te passeren : men betaalt 3 % aan schenkingsrechten maar men is ervan af. Als men wacht tot de eerfenis , kan het best zijn dat men 9 % betaalt. En inderdaad , alle kinderen gelijk behandelen.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

j.demoor
Berichten: 10362

#3 , 5 jaar 8 maand geleden (16 jan 2013 08:33)

“Art.931. Alle akten houdende schenking onder de levenden worden verleden voor notaris,in de gewone contractvorm...”(Burgerlijk Wetboek).

“Art.131...§ 2. Voor de schenkingen onder de levenden van roerende goederen wordt over het bruto-aandeel van elk der begiftigden een recht geheven van :1° 3 % voor schenkingen in de rechte lijn en tussen echtgenoten...”(Wetboek Registratierechten).

Niettemin kunnen uw ouders ook KOSTELOOS een hand- of bankgift doen aan hun kinderen.

‘De HANDGIFT is een zakelijk contract. Het bestaat door het feit alleen van de overhandiging, d.w.z. door de afgifte van de geschonken zaken zó dat de begiftigde in het bezit zijn eigendomstitel vindt, overeenkomstig artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek’(DE PAGE, TRAITE ELEMENTAIRE DE DROIT CIVIL BELGE, d. VIII nrs. 516 en 523).

‘De begiftigde heeft in beginsel generlei schriftelijk bewijs te leveren. Daarentegen mogen de schenker of zijn erfgenamen de handgift normaal alleen bewijzen door een geschrift waarin de begiftigde erkent dat hij de geschonken zaken heeft ontvangen‘(Fisconet nr.R12/08-02).

‘Uit de art.1341,1319,al.1,en 1322,al.1,volgt dat,wanneer daartoe aanleiding bestaat,het volwaardig schriftelijk bewijs van het bestaan van een handgift van roerende goederen ter waarde van meer dan 375 euro wordt geleverd aan de hand van een door de schenker EN de begunstigde ondertekend geschrift,dat de overhandiging,met het inzicht om te schenken,van de zaak aan de begiftigde vaststelt,evenals de aanvaarding ervan door de begiftigde‘[Cass. 22 april 2010(M.C./S.S.),R.W.2011-12,268-271,Noot VERLOOY,B.,Het tot stand komen en het bewijs van de handgift.]

Inzake BANKGIFT zie:
‘X.,Geldigheid schenking via overschrijving door Minister erkend,Fiscoloog 2000-776,6‘(De Fiscale Koerier 2000/518).

‘De overschrijving van gelden op een bankrekening kan als een handgifte van de opdrachtgever aan de rekeninghouder worden beschouwd‘(Brussel 27 mei 1986,T.B.B.R. 1988,351,noot DELNOY,P.).

http://plusmagazine.rnews.be/nl/rechten ... dan-24-uur.
Alle banken hebben in principe daartoe formulieren ter beschikking van hun klanten.

Hand- en bankgift vallen echter onder toepassing van :
“Art.7.De goederen, waarover, naar het door het bestuur geleverd bewijs, de afgestorvene kosteloos beschikte gedurende de DRIE jaar vóór zijn overlijden, worden geacht deel uit te maken van zijn nalatenschap, indien de bevoordeling niet onderworpen werd aan het registratierecht gevestigd voor de schenkingen, behoudens verhaal van de erfgenamen of legatarissen op de begiftigde voor de wegens die goederen gekweten successierechten. De termijn van drie jaar wordt evenwel op zeven jaar gebracht indien het gaat om aandelen en activa bedoeld in artikel 140bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.”(Wetboek Successierechten).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”