Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Sofie B
Topic Starter
Berichten: 7

hoeveel successie te betalen als achterkleindochter?

#1 , 5 jaar 9 maand geleden (16 dec 2012 16:53)

Ik ben één van de erfgenamen in het testament van mijn overgrootmoeder. Ze laat zowel roerende goederen na, als een onroerende goed, dat zal verkocht worden en verdeeld moet worden onder de erfgenamen in het testament vermeld.

Ik vroeg mij af hoeveel procent aan successierechten ik zal moeten betalen als achterkleindochter, op "mijn deel" van de erfenis?

Dan nog deze vraag, eenmaal de fiscale aangifte binnen is, hoe gaat het dan verder voor de berekening van wie uiteindelijk wat krijgt?

Als ik het goed begrijp moet men voor de fiscale aangifte enkel de schenkingen meetellen die binnen de drie jaar voor het overlijden van de schenker werden gedaan.

Er zijn voordien echter drie schenkingen van onroerende goederen geweest, één in volle eigendom in 2007 en 2 in blote eigendom, in 1988 en 1989, van deze twee laatste had mijn overgrootmoeder het vruchtgebruik. Mijn grootmoeder, aan wie de 2 schenkingen in naakte eigendom werden gedaan, woonde zelf in één van de appartementen, en verhuurde het andere app en hield de huurgelden voor zichzelf, ondanks het feit dat mijn overgrootmoeder deze eigenlijk moest ontvangen.

Hoe worden zo'n zaken allemaal berekend en door wie, kwestie van een eerlijke verdeling van de nalatenschap te verkrijgen?

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 5 jaar 9 maand geleden (16 dec 2012 17:28)

Sofie , vertel eens iets meer over de situatie : uw overgrootmoeder , hoeveel kinderen en hoeveel nog in leven , kleinkinderen , en zo verder.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Sofie B
Topic Starter
Berichten: 7

#3 , 5 jaar 9 maand geleden (16 dec 2012 17:54)

Ze had één dochter (mijn grootmoeder), één kleindochter (mijn moeder), twee achterkleinkinderen (mijn broer en ik) - allen nog in leven.

In haar testament staat dat ze haar volledige nalatenschap, elk voor één derde in volle eigendom, legateert aan mij, mijn broer en mijn moeder (dus haar twee achterkleinkinderen en haar kleindochter). Dit onder voorbehoud van eventuele reservataire aanspraken

Haar dochter (mijn grootmoeder) staat niet in het testament (dit omdat mijn overgrootmoeder vond dat zij al meer dan haar deel had gehad, oa door de twee schenkingen in naakte eigendom die ze destijds had gekregen (waarvan mijn overgrootmoeder het vruchtgebruik van had, maar mijn grootmoeder verhuurde één van die app en stak de huurgelden in eigen zak)

De schenking die mijn overgrootmoeder mij heeft gedaan in 2007 was in volle eigendom, buiten deel, met vrijstelling van inbreng in nature in haar toekomstige nalatenschap, en in mijn voordeel.

Sinds deze schenking ben ik bij wijze van spreken "verbannen" door de rest van de familie... pure jaloezie. Dus nu zit ik met een notaris, en hebben mijn broer, moeder én grootmoeder hun notaris samen.

Deze laatste zal blijkbaar de fiscale aangifte opmaken, binnen een week moet die binnen zijn, en naar mij toe, of mijn notaris worden er geen gegevens doorgegeven (opzettelijk), hun notaris komt dan nog "uit de stal" van mijn notaris, dus ik hoef er geen tekening bij te maken...

Ik ben van plan om deze week uitstel te vragen daar ik voorzie dat ze ofwel de aangifte zonder mijn handtekening zullen binnenbrengen, ofwel me op het laatste moment de fiscale aangifte onder de neus duwen en zeggen dat ik wel moet tekenen omdat de termijn van vier maanden verstreken is...

Reclame

k.b.
Berichten: 877

#4 , 5 jaar 9 maand geleden (17 dec 2012 09:37)

U en uw broer zijn toch al meerderjarig ?

k.b.

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#5 , 5 jaar 9 maand geleden (17 dec 2012 14:02)

De dochter - uw grootmoeder - heeft recht op de helft van de nalatenschap. De schenkingen die ooit gedaan zijn door overgrootmoeder tellen , aan hun huidige waarde , mee om de totaliteit te bepalen. Dus de schenking aan uzelf in 2007 plus hetgeen nu vereerfd wordt , mag slechts de helft hiervan bedragen. Anders kan grootmoeder vragen dat alles verrekend wordt. Dit is dus eventuele reservataire aanspraak. Zij kan maar moet dat niet doen.
Wat betaalt u aan successierechten : telkens roerend en onroerend apart
de eerste schijf van 50.000 € is aan 3 %.
schijf van 50. tot 250.000 € = 9 %
daarboven 27 %.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”