Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Iris
Topic Starter
Berichten: 3
Locatie: St. Lievens-Houtem

conflicten verkoop huis moeder

#1 , 5 jaar 10 maand geleden (22 nov 2012 20:47)

Op 27/01/2012, na haar opname in een rusthuis heeft onze moeder een notariële akte laten opstellen waarbij zij haar drie kinderen gelast, om ten behoeve van haarzelf, het huis dat zij in volle eigendom bezit, te verkopen.
De 3 kinderen hebben een immokantoor met de verkoop belast. Het contract dateert van 21/03/2012 en werd door de drie getekend.
In augustus l.l. vraagt onze jongste zus via haar notaris, aan ons, de twee oudste kinderen, volmacht op de rekeningen van moeder.
Moeder, nu dementerend, is niet meer in staat om beslissingen te nemen. Ze heeft in het nabije verleden wel meermaals te kennen gegeven dat de jongste zus geen volmacht mocht krijgen op haar financiële middelen.
Er bestaat wel al sinds jaren een volmacht, gegeven in een onverdachte periode, t.b.v. de oudste zus, die samen met de broer en diens echtgenote, de laatste 6 jaren voor moeder heeft gezorgd en alle taken op zich genomen. De jongste zus heeft stelselmatig geweigerd om enige hulp te bieden.

In januari jl heeft de jonste zus nog geprobeerd om een volmacht op de rekeningen van moeder af te dwingen. Moeder heeft dit, ondanks haar toen beginnende dementie, geweigerd maar deed omstreeks dat ogenblik een val met een heupbreuk tot gevolg. Of er een verband is tussen de twee feiten weten we niet maar dit heeft ons wantrouwen versterkt. Zonder zich ook maar om moeder te bekommeren en zonder ons op de hoogte te brengen van de feiten heeft zus het rusthuis verlaten.

De vraag om volmacht menen wij, de twee oudste kinderen, gezien het stelselmatige weigeren van moeder, niet te kunnen toestaan. De redenen zijn evident, een volmacht kan niet worden doorgegeven door de volmachthebber en bovendien is er geen enkele vorm van vertrouwen meer aanwezig gezien diverse gebeurtenissen uit het verleden mbt de financiën.
Er dient nog te worden vermeld dat alle rekeninguittreksels naar zus worden gestuurd ter inzage.
Onlangs heeft zus dan het immokantoor op de hoogte gebracht van het feit dat zij zal weigeren om de verkoop mee te ondertekenen wanneer zij geen volmacht krijgt over de rekeningen.

Nu laat het immokantoor weten dat er reeds een verkoopovereenkomst opgesteld is met een kandidaat-koper.

Diverse vragen dringen zich op :
- hoe kan de toestand worden gedeblokkeerd als zus blijft weigeren om te tekenen, gezien het feit dat de 3kinderen, als bijzondere lasthebbers steeds gezamenlijk te dienen handelen in het belang van moeder;
- de kandidaat-koper heeft zijn eigen huis verkocht en rekent er wellicht op dat hij in het huis van moeder zal kunnen intrekken. Welke gevolgen heeft de weigering tot tekenen op de verkoopovereenkomst ?

- het huis staat reeds enige tijd leeg en instandhoudings- en onderhoudswerken dringen zich op. Wie moet daarvoor isntaan en op wie moeten de kosten verhaald worden ?
- door de weigering tot verkoop dreigt na verloop van tijd bovendien een financieel tekort te ontstaan zodat de facturen van het rusthuis niet meer zullen betaald kunnen worden. Moeten de twee oudste kinderen die facturen betalen en zo ja, kunnen die kosten op de nalatenschap worden verhaald?
- kan er eventueel aan een officiële instantie ingeschakeld worden om tussenbeide te komen?

Creatief
Berichten: 2493

#2 , 5 jaar 10 maand geleden (23 nov 2012 17:14)

Ik stel voor om een bewindvoerder te laten aanstellen door de vrederechter, hetzij iemand van de familie of een externe. (Ik zou dat persoonlijk niet graag doen wegens de verantwoordelijkheid. Een volmacht zou ik persoonlijk ook niet willen. Je moet altijd later verantwoording afleggen i.v.m. geldbewegingen.
De jongste zus heeft dan niets meer in de pap te brokken!
Aangezien moeder haar akkoord heeft gegeven over de verkoop van de woning, dan zal de bewindvoerder hier verder actie voeren.

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”