Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Edchen
Topic Starter
Berichten: 8

Aangifte van nalatenschap

#1 , 5 jaar 11 maand geleden (20 okt 2012 19:22)

Mijn schoonvader is onlangs overleden. In de komende maanden zullen we de aangifte van nalatenschap moeten opstellen.
Schoonmoeder en schoonvader hadden het juridisch zo geregeld dat schoonmoeder de enige erfgenaam is (langst leeft erft al), zowel van gezinwoning als van inboedel.
Alle kinderen zijn het huis uit.

Ik heb ergens gelezen dat schoonmoeder op de gezinswoning geen successierechten dient te betalen.
(wet van 2007).

Mijn vraag: moeten we die gezinswoning dan wel vermelden in de aangifte van nalatenschap ?

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#2 , 5 jaar 11 maand geleden (20 okt 2012 20:01)

Ja die moet vermeld worden want ze zit in de nalatenschap.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

Edchen
Topic Starter
Berichten: 8

#3 , 5 jaar 11 maand geleden (22 okt 2012 20:17)

Vermelden en dan niet meenemen in de berekening van actief min passief ?
(ik besef dat het misschien een domme vraag is, maar we hebben zoiets nog nooit gedaan en de uitleg die je erover vindt is niet bepaald verhelderend...)

Reclame

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#4 , 5 jaar 11 maand geleden (22 okt 2012 20:24)

Op een aangifte van nalatenschap dient geen vermelding gemaakt te worden van actief min passief.
Men vermeldt bij onroerende goederen de woning met kadastrale gegevens en de totale waarde. In de nalatenschap : de helft.
Daarna een zin als : Dit betreft de gezinswoning van Mr en Mevr XXX-ZZZ. Er wordt in hoofde van mevr. ZZZ, volgens art 48 §2 van Wetb. succ. , vrijstelling van successierechten gevraagd voor deze woning.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Edchen
Topic Starter
Berichten: 8

#5 , 5 jaar 8 maand geleden (29 dec 2012 21:40)

Ben nu concreet met de aangifte begonnen. Ingewikkeld ! Schoonmoeder en schoonvader zijn gehuwd zonder huwelijkscontract. Later hebben ze wel bij de notaris een akte laten opstellen met volgend besluit:
“ten titel van verblijvingsbeding te verkrijgen, de volle eigendom van het niet bij vooruitmaking toegeëigende gedeelte van het gemeenschappelijk vermogen”. Hieruit volgt dat het aandeel van de overledene in het gemeenschappelijk vermogen, in volle eigendom toekomst aan de langstlevende echtgenote voor wat de eigen goederen van de overledene betreft, deze toekomen in vruchtgebruik aan de langstlevende echtgenote en aan zijn vier kinderen, ieder voor één/vierde in blote eigendom."

Mbt de aangifte van nalatenschap: heb opgezocht wat "eigen goederen" zijn. Schoonvader had er eigenlijk geen, tenzij misschien wat persoonlijke kledij die dan eigenlijk ook aangekocht is met "gemeenschappelijk geld".
Vraag 1: moeten de 4 kinderen dan toch in de aangifte van nalatenschap vermeld worden ?
Vraag 2: moet ik in de aangifte toch een rubriek "activa persoonlijk vermogen" voorzien en wat vermeld ik daar dan ?

Van harte dank alvast !!!

ippa
Berichten: 161

#6 , 5 jaar 8 maand geleden (30 dec 2012 10:26)

@Edchen,

Als het u zo ingewikkeld lijkt, hierbij een goed advies: laat de aangifte opstellen door een notaris! Eén kleine "onvoorzichtigheid" in de interpretatie van de akte en het zal u véél meer kosten dan je bij de notaris betaalt voor een correcte aangifte.

Geloof mij, ik spreek uit ervaring als verantwoordelijke van de registratie (afdeling "nalatenschappen").

Groetjes,
JLD

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#7 , 5 jaar 8 maand geleden (30 dec 2012 11:32)

Het is best dat je steeds alle kinderen - als rechtstreekse erfgenamen - vermeldt en laat meetekenen. Je noteert die passage uit de akte en geeft de kenmerken van de akte , zoals notaris en datum. is die reeds geregistreerd , dat moet eventueel een notaris doen. Indien er geen eigen goederen ( zeker onroerend ) zijn , moet je niets vermelden van eigen vermogen. Staat dat in een huwelijkscontract of een wederzijdse gift?
Toch nog even vermelden dat het spijtig is dat dergelijke calusule wordt opgemaakt als er kinderen zijn.
Zie ook PB.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

Edchen
Topic Starter
Berichten: 8

#8 , 5 jaar 8 maand geleden (30 dec 2012 15:53)

Beste Ippa, bedankt voor je welgemeende advies dat ongetwijfeld met kennis van zaken gegeven is. Maar... weer naar een notaris gaan is voor mijn schoonmoeder helaas niet te betalen. We hebben hem al moeten inschakelen voor het deblokkeren van de bankrekeningen (akte van erfopvolging) en dat heeft haar 350 euro gekost. De koffietafel van de begrafenis hebben de kinderen betaald omdat er bijna geen centjes zijn.

Beste Wanton,
Schoonvader en schoonmoeder zijn zonder huwelijkscontract gehuwd. Ik heb het nu als volgt genoteerd:
• de overledene gehuwd was onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, waarbij bij akte verleden door notaris ...., te ..., op 15 februari 2000 één aanvulling werd aangebracht door toevoeging van een keuzebeding zonder wijziging van het bestaande stelsel en nadien niet meer gewijzigd.
• op basis van het keuzebeding opgenomen in de akte van 15 februari 2000, de langstlevende, ..., bij akte van erfopvolging verleden door notaris ..., te ...., op 9 november 2012, kiest voor de keuzemogelijkheid “ten titel van verblijvingsbeding te verkrijgen, de volle eigendom van het niet bij vooruitmaking toegeëigende gedeelte van het gemeenschappelijk vermogen”.
• het aandeel van de heer ... in het gemeenschappelijk vermogen, bijgevolg in volle eigendom toekomt aan de langstlevende echtgenote, ..., rijksregisternummer ....
• de eigen goederen van de heer ...., in vruchtgebruik toekomen aan de langstlevende echtgenote, ... en in blote eigendom aan zijn vier kinderen, ieder voor één/vierde.

Lijkt je dat zo oké ? Wat bedoel je met "zie ook PB" ???
Ik zal de 4 kinderen dan toch maar opnemen en laten ondertekenen (dat is altijd een hele onderneming omdat ze niet in de buurt wonen).

En ja, het is spijtig dat deze clausule opgenomen werd. Dat verdienen de kinderen niet. Maar het is begrijpelijk als je de voorgeschiedenis van de moeder van mijn schoonmoeder kent. Zij werd ooit door haar kinderen uit huis gezet...

Franciscus
Berichten: 31694

#9 , 5 jaar 8 maand geleden (30 dec 2012 18:32)

Wanton heeft een persoonlijk bericht aan u gestuurd.
Bovenaan het scherm onder de titel ziet u een lijn staan met volgende gegevens:
Help • Over Ons • Zoeken • Mijn gegevens • Contacteer ons • 1 nieuwe berichten • Uitloggen [ Edchen ]

Het gedeelte in vet aangegeven zal bij u het cijfer een geven nl het bericht dat Wanton aan u gestuurd heeft.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”