Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Creatief
Topic Starter
Berichten: 2493

Bijkomende aangifte SSR

#1 , 5 jaar 11 maand geleden (27 sep 2012 22:20)

De Staat is niet eerlijk. We waren niet op de hoogte van een geldafhaling voor het overlijden, maar worden er wel zwaar op belast omdat het nog tot de nalatenschap van de overledene hoorde. De fiscus haalde zelf het lijk uit de kast. Anderzijds wou ik zelf bij de gerchtelijke notaris de vraag stellen om een bankonderzoek uit te voeen bij mijn overleden X.

Nu lees ik ook nog dat de onschuldige erfgenamen nog boete moeten betalen, terwijl de Vadertje Staat pas toeslaat op het einde van de herzieingstermijn (5 jaar + bijna 4 maaandfen (na het overlijden).

[b]FISCALE KRONIEK. De onschuldige erfgenaam [/b]

DE fiscus haalt veel geld binnen via boetes en belastingverhogingen allerhande. U heeft wat te veel beroepskosten in aftrek gebracht? Een rechtzetting leidt al snel tot een belastingverhoging van 10%.

Ook een bijkomende aangifte van nalatenschap wordt bestraft met een boete. De meeste wetboeken voorzien in een mogelijkheid van kwijtschelding of vermindering van de boete of belastingverhoging. De administratie is echter niet snel geneigd dat toe te staan. Soms brengt een beroep bij de rechtbank dan toch soelaas.

De Fiscale Koerier bespreekt in zijn nummer 13 de lotgevallen van een aantal neven en nichten die een erfenis kregen van een overleden suikertante. Om met alles in orde te zijn, doen zij een beroep op een notaris, die namens de erfgenamen tijdig een aangifte van nalatenschap indient bij de Ontvanger van Registratie en Domeinen.

De aangifte is nog maar nauwelijks vertrokken of de notaris ontvangt van een verzekeringsmaatschappij bericht dat tante een levensverzekering had. Het verzekerd kapitaal (ongeveer 180.000 euro) wordt gestort op de rekening van de notaris. Deze dient per kerende een bijkomende aangifte van nalatenschap in, waarin hij ook vraagt om geen boete op te leggen omdat de erfgenamen eerder geen weet hadden van het bestaan van die verzekering. Dat belet echter niet dat de Ontvanger een boete oplegt van 21.020 euro.

Hiertegen dient de notaris namens de erfgenamen een bezwaarschrift in bij het Hoofdbestuur. Dat wijst het bezwaar echter af. Hierop stappen de erfgenamen naar de rechtbank van eerste aanleg in Brugge. Zij roepen in dat zij geen enkele fout hebben gemaakt. Zij hadden op het moment van de eerste aangifte geen kennis van het bestaan van de verzekering en vragen dan ook de volledige kwijtschelding van de boete.

De rechtbank stelt in een vonnis van 24 april 2006 dat het enkele feit van het niet binnen de wettelijke termijn aangeven van de verzekering voldoende is om een boete op te leggen. De erfgenamen kunnen echter van de boete worden vrijgesteld wanneer zij bewijzen dat zij niet in fout zijn gegaan.

In dit geval neemt de rechtbank aan dat de erfgenamen, allemaal neven en nichten, niet op de hoogte waren van de verzekeringspolis. De bijvoeglijke aangifte werd ingediend onmiddellijk nadat zij hiervan kennis hadden gekregen en vooraleer de administratie zelf gereageerd had. Eisen van de erfgenamen dat zij het harde bewijs leveren van het feit dat zij dit niet wisten, komt neer op het vragen van een (onmogelijk te leveren) negatief bewijs.

Omdat de rechtbank aanneemt dat de erfgenamen niet bekend waren met de vermogenstoestand van de overleden suikertante en zij onmiddellijk een bijvoeglijke aangifte hebben ingediend vooraleer zij daartoe verzocht werden door de Ontvanger, is zij van oordeel dat de erfgenamen in dit geval geen fout hebben begaan en is een integrale kwijtschelding van de boete verantwoord.

Een zeer interessant vonnis, weliswaar gewezen op het vlak van de successierechten. Inzake btw is de discussie over de vraag of en in welke omstandigheden de rechtbank bevoegd is om een fiscale boete kwijt te schelden, nog niet definitief beslecht (zie dienaangaande: Coopman, B., Rechterlijke toetsing van fiscale boetes: cassatie teruggefloten door Straatsburg , T.F.R., 2004, 641 blz.).

Luc Vanheeswijck is advocaat bij Dumon, Sablon & Vanheeswijck.


Waar kan ik de bijkomende aangifte downloaden? Bij MYFIn vind ik dit niet of mag ik gewoon het document nemen dat we als eerste aangifte hebben genomen. De eerste aangifte hebben we nooit gezien en nooit ondertekend. Vermoedelijk heeft hier de bewindvoerder voor getekend. Ook ken ik het nationaal nummer niet van de overledene (familie in rechte lijn). Waar moet ik dat gaan zoeken? De vorige notaris wil immers geen informatie meer aan me verstrekken, aangezien we nu gerechtelijk bezig zijn.

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 5 jaar 11 maand geleden (28 sep 2012 07:49)

Voor zulke bijkomende aangifte gebruik ik hetzelfde formulier als anders.
Misschien kan je inzage krijgen van het formulier bij de Registratie.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Creatief
Topic Starter
Berichten: 2493

#3 , 5 jaar 11 maand geleden (28 sep 2012 09:24)

Bedankt, Wanton, maar om inzage te krijgen moet ik wel 80 km rijden. Dus, ik heb die borderel maar zelf opgevragd bij de bank.

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”