Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Erver
Topic Starter
Berichten: 2

Hoe erfenis onroerende goederen ontvangen?

#1 , 6 jaar 1 maand geleden (06 sep 2012 16:56)

Na het overlijden van mijn moeder, werd de nalatenschap aangegeven door onszelf (zonder notaris) bij het Registratiekantoor. Alles is volledig in orde en wij hebben nu de berekening van te betalen successierechten en de verdeling van de erfenis ontvangen.Buiten mijn vader (als langstlevende echtgenoot) erven alle 4 kinderen hetzelfde bedrag aan onroerende goederen (geld) en moeten zij ook dezelfde som aan successierechten betalen.Mijn vraag is : mag de uitbetaling van onroerende goederen (geld) rechtstreeks gebeuren van op de spaarrekening van mijn vader (en moeder zaliger) aan de 4 kinderen, zonder aangifte of tussenkomst van een notaris.Wij zijn allen in zeer goede verstandhouding, en hebben hierover gezamelijk al overlegd en willen niet echt een notaris erbij halen, indien dit niet wettelijk vereist is.

Erver
Topic Starter
Berichten: 2

#2 , 6 jaar 1 maand geleden (06 sep 2012 17:12)

Sorry mensen : ik bedoelde natuurlijk "roerende" goederen (geld) in mijn vorige bericht !! Domme fout.

mikske
Berichten: 115

#3 , 6 jaar 1 maand geleden (07 sep 2012 11:36)

Erver schreef:Na het overlijden van mijn moeder, werd de nalatenschap aangegeven door onszelf (zonder notaris) bij het Registratiekantoor. Alles is volledig in orde en wij hebben nu de berekening van te betalen successierechten en de verdeling van de erfenis ontvangen.Buiten mijn vader (als langstlevende echtgenoot) erven alle 4 kinderen hetzelfde bedrag aan onroerende goederen (geld) en moeten zij ook dezelfde som aan successierechten betalen.Mijn vraag is : mag de uitbetaling van onroerende goederen (geld) rechtstreeks gebeuren van op de spaarrekening van mijn vader (en moeder zaliger) aan de 4 kinderen, zonder aangifte of tussenkomst van een notaris.Wij zijn allen in zeer goede verstandhouding, en hebben hierover gezamelijk al overlegd en willen niet echt een notaris erbij halen, indien dit niet wettelijk vereist is.


Ik weet dat bij verkoop van onroerende goederen sowieso de successierechten van de te ontvangen verkoopprijs wordt afgehouden via de notaris. Het geld wordt dan geblokkeerd op een derdenrekening zolang de successierechten niet betaald werden.

Voor roerende goederen vermoed ik dat de verwerking juist hetzelfde zal zijn en jullie de tegoeden van vader krijgen na de verdeling van de nalatenschap en het betalen van de SSR. Tussenkomst van notaris is hier ook noodzakelijk, ook al komen jullie alle 4 goed overeen.

Reclame

mava105
Berichten: 15937
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#4 , 6 jaar 1 maand geleden (07 sep 2012 12:54)

Een paar jaar geleden is mijn moeder ook overleden. Er waren 4 kinderen en geen onroerende geoderen meer . Alleen nog een som geld te verdelen. Een notaris is hier niet tussengekomen. Ikz elf het de nalatenschap ingediend in naam van de 4 erfgenamen. Ik zelf werd door de fiscus ale enige kontaktpersoon aangewezen.
Met de berekening van de successie bern ik dan naar de abnk getrokken, die de tegeoden heeft samengeteld en gedeeld door 4, en rechtstreeks aan de betrokkenen heeft doorgestort. En klaar was kees. :)

wanton
Berichten: 8763
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#5 , 6 jaar 1 maand geleden (07 sep 2012 18:08)

Zolang vader leeft , heeft hij dus vruchtgebruik op de tegoeden van de nalatenschap. Voor eventuele onroerende goederen wordt een notitie gemaakt bij de Registratie. Maar voor de wettelijke regeling van verdeling van gelden , moet men zelf initiatief nemen. Met de gelden uit de nalatenschap ( moeders deel van de gelden) worden eerst alle kosten betaald van begrafenis en aanverwante. Ook alle successierechten worden daarvan betaald. Dan wordt per erfgenaam-kind 1/4 van het saldo geblokkeerd bij een bank in het systeem 'blote eigenaar/vruchtgebruiker'.Titularis is het kind , vader is vruchtgebruiker. Deze heeft geen volmacht. Deze toestand blijft zolang vader leeft = hij ontvangt de intresten. Dit wil zeggen dat de kinderen zolang niet over de tegoeden kunnen beschikken.
Dit is de regeling die wettelijk voorzien is. Indien vader afziet van zijn vruchtgebruik , kan gewoon aan elk kind zijn deel worden uitbetaald.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

meesje
Berichten: 428

#6 , 6 jaar 1 maand geleden (07 sep 2012 18:43)

Tot hoeveel jaar na een overlijden kan men de roerende waarden verdelen?
Bijv. na overlijden vader werden de banktegoeden niet verdeeld en bleven op rekening op naam van moeder staan.
Na 5 jaar wil moeder afzien van vruchtgebruik op de erfenis en de helft van de tegoeden op haar rekeningen (= deel overleden vader) overschrijven op de bankrekeningen van haar kinderen. Op die bedragen werden uiteraard 5 jaar tevoren erfenisrechten betaald. Maar vraag is of fiscus over dergelijke "uitgestelde" verdeling geen problemen gaat maken (gesteld dat ze er weet van zouden krijgen)?
Waar een weg is is een wil.

wanton
Berichten: 8763
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#7 , 6 jaar 1 maand geleden (07 sep 2012 19:38)

Dit kan zonder problemen gebeuren.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

j.demoor
Berichten: 10362

#8 , 6 jaar 1 maand geleden (08 sep 2012 08:13)

Art.745bis.§ 1. Wanneer de overledene afstammelingen, geadopteerde kinderen of afstammelingen van deze achterlaat, verkrijgt de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap...”(Burgerlijk Wetboek).

‘Buiten mijn vader (als langstlevende echtgenoot) erven alle 4 kinderen hetzelfde bedrag aan roerende goederen (geld)’

Vader heeft dus ook vruchtgebruik op het geld.

“Art.745quater.§ 1. Wanneer de blote eigendom behoort aan de afstammelingen van de vooroverleden echtgenoot...kan de langstlevende echtgenoot of een van de blote eigenaars vorderen dat het vruchtgebruik geheel of ten dele wordt omgezet, hetzij in de volle eigendom van met vruchtgebruik belaste goederen, hetzij in een geldsom, hetzij in een gewaarborgde en geindexeerde rente...”(B.W.).

Door de omzetting van het vruchtgebruik houdt dit op te bestaan en ontstaat een onverdeeldheid

“Art.1240bis...§ 4. Zowel de akte als het attest van erfopvolging vermelden op duidelijke wijze wie de erfgerechtigden zijn die aanspraak kunnen maken op de tegoeden van de overledene, met vermelding van volgende identificatiegegevens : naam, voornamen, plaats en datum van geboorte, adres en eventueel de datum van overlijden.”(Burgerlijk Wetboek).

Aan die onverdeeldheid kunnen jullie minnelijk een einde maken door overlegging aan de bank van een attest van erfopvolging. De verdeling dient u gezamenlijk schriftelijk te bepalen en aan de bank mee te delen. Een notaris is hiertoe niet vereist.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

de reden
Berichten: 2361
Juridisch actief: Nee

#9 , 1 jaar 3 maand geleden (15 jul 2017 00:00)

wanton schreef:Zolang vader leeft , heeft hij dus vruchtgebruik op de tegoeden van de nalatenschap. Voor eventuele onroerende goederen wordt een notitie gemaakt bij de Registratie. Maar voor de wettelijke regeling van verdeling van gelden , moet men zelf initiatief nemen. Met de gelden uit de nalatenschap ( moeders deel van de gelden) worden eerst alle kosten betaald van begrafenis en aanverwante. Ook alle successierechten worden daarvan betaald. Dan wordt per erfgenaam-kind 1/4 van het saldo geblokkeerd bij een bank in het systeem 'blote eigenaar/vruchtgebruiker'.Titularis is het kind , vader is vruchtgebruiker. Deze heeft geen volmacht. Deze toestand blijft zolang vader leeft = hij ontvangt de intresten. Dit wil zeggen dat de kinderen zolang niet over de tegoeden kunnen beschikken.
Dit is de regeling die wettelijk voorzien is. Indien vader afziet van zijn vruchtgebruik , kan gewoon aan elk kind zijn deel worden uitbetaald.


stel dat er 5 kinderen zijn, kan men dan bvb voor 2 kinderen afzien van vruchtgebruik inzake banktegoeden en voor de andere 3 niet?
stel dat er voor meerdere dingen vruchtgebruik is kan men dan voor 1 bepaald iets afzien van het vruchtgebruik en voor de andere dingen niet?
supersnel rekenen met een nul ; https://www.youtube.com/watch?v=f8hyN_RpxaA

asperger
Berichten: 4836
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#10 , 1 jaar 3 maand geleden (15 jul 2017 00:17)

Wat betreft roerende waarden kan de langslevende echtgenoot gewoon zijn vruchtgebruik niet uitoefenen.
Met onroerende waarden gaat dat niet zonder een notariële akte.

Indien de langslevende echtgenoot zijn vruchtgebruik "schenkt" aan slechts enkele kinderen dan kunnen de benadeelde kinderen inbreng
ervan vragen in de erfenis die openvalt wanneer de LLE op zijn/haar beurt het loodje legt.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

wanton
Berichten: 8763
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#11 , 1 jaar 3 maand geleden (15 jul 2017 13:14)

Die 2e alinea van asperger slaat nergens op. Het enige nadeel dat de LLE afziet van VG bij een paar kinderen, en bij anderen niet, is dat die anderen moeten wachten tot LLE zelf is overleden alvorens over het geld vrij te kunnen beschikken. Op de vrijgave van VG moet niets betaald worden.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

appartementsgoeroe
Berichten: 142
Juridisch actief: Nee

#12 , 1 jaar 3 maand geleden (15 jul 2017 13:45)

wanton schreef:Die 2e alinea van asperger slaat nergens op. Het enige nadeel dat de LLE afziet van VG bij een paar kinderen, en bij anderen niet, is dat die anderen moeten wachten tot LLE zelf is overleden alvorens over het geld vrij te kunnen beschikken. Op de vrijgave van VG moet niets betaald worden.


Ze hebben wel meer gekregen, nml de opbrengst van het vruchtgebruik tijdens de jaren tussen schenking en tweede overlijden.
Dat is een schenking. Wachten kost dus geld en daardoor hebben die kinderen minder gekregen.

asperger
Berichten: 4836
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#13 , 1 jaar 3 maand geleden (15 jul 2017 15:17)

wanton schreef:Die 2e alinea van asperger slaat nergens op. Het enige nadeel dat de LLE afziet van VG bij een paar kinderen, en bij anderen niet, is dat die anderen moeten wachten tot LLE zelf is overleden alvorens over het geld vrij te kunnen beschikken. Op de vrijgave van VG moet niets betaald worden.


Indien enkele kinderen het vruchtgebruik krijgen en anderen niet dan hebben die eerste kinderen de waarde van het vruchtgebruik gekregen.
Daar staat een bedrag op in functie van de ouderdom van de schenker. De andere kinderen hebben dat bedrag niet gekregen.
Er is dus wel degelijk benadeling.

Het niet verschuldigd zijn van erfrechten op het uitdoven van een vruchtgebruik staat hier los van.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”