Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Marijkealleen
Topic Starter
Berichten: 166

zorg voor demente tante, wat bij overlijden ?

#1 , 6 jaar 2 maand geleden (28 jun 2012 10:41)

opgelost
Laatst gewijzigd door Marijkealleen op 02 jul 2012 08:00, 1 keer totaal gewijzigd.

Marijkealleen
Topic Starter
Berichten: 166

#2 , 6 jaar 2 maand geleden (28 jun 2012 10:45)

opgelost
Laatst gewijzigd door Marijkealleen op 02 jul 2012 08:00, 1 keer totaal gewijzigd.

Franciscus
Berichten: 31694

#3 , 6 jaar 2 maand geleden (28 jun 2012 12:18)

U mag de centen zeker NIET behouden.
Er zijn nl erfgenamen nl de twee broers en de zus.
Stort zo wie zo de gelden ook niet op uw persoonlijke rekening want dat is ( in principe diefstal/misbruik van vertrouwen) als het misloopt.

Bespreek met de notaris wat u best kan doen.
Is de dementie van uw tante vastgesteld dan denk ik dat u best een bewindvoerder laat aanstellen.
Kan uzelf zijn ( geen probleem) zolang u maar een goede afgescheiden boekhouding hebt waar duidelijk uit blijkt wat er met het geld gebeurd.

Indien tante niet dement kan ze nog een testament opstellen waarin u het maximum wat wettelijk is toegelaten laat erven.
Of andere mogelijkheden....

Reclame

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#4 , 6 jaar 2 maand geleden (28 jun 2012 14:32)

Wat u van plan bent kan enkel tot ZEER GROTE problemen leiden. Strikt genomen is het diefstal.
Plaats in ieder geval de opbrengst van het huis op een rekening op naam van uw tante.
Ik treed Franciscus dus volledig bij, maar aangezien ik zo geschrokken ben van uw intenties wil ik het - in uw belang- toch nog eens benadrukken.

Aangezien tante dement is moet u tussenkomst van vrederechter vragen, in uw belang en in het belang van uw tante.

Hetb is allleszins zo dt de goedbedoelde zorg die u geeft aan uw tante u geen enkel voorrecht verleent op haar nalatenschap.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

frieda.M
Berichten: 91

#5 , 6 jaar 2 maand geleden (29 jun 2012 00:08)

Indien tante nog niet dement is of wordt verklaard kan ze

Of alles aan u schenken ( 7 % te betalen voor registratie)

Of testamant maken en alles aan u achterlaten. Later heel veel successie te betalen

Of alles als handgift aan u geven . Kost niets , maat tante moet wel 3 jaar blijven leven , anders weer enorm veel successie te betalen

Het eerste geval is eigenlijk het beste , maar vermits ze dement is , is het te laat voor dit alles. Wat voorgesteld werd nl bewindvoerder laten aanstellen en zeker niet op eigen rekening gelden van haar zetten is dan de beste raad dacht ik.

Marijkealleen
Topic Starter
Berichten: 166

#6 , 6 jaar 2 maand geleden (29 jun 2012 15:24)

opgelost
Laatst gewijzigd door Marijkealleen op 02 jul 2012 08:01, 1 keer totaal gewijzigd.

Marijkealleen
Topic Starter
Berichten: 166

#7 , 6 jaar 2 maand geleden (29 jun 2012 16:44)

opgelost
Laatst gewijzigd door Marijkealleen op 02 jul 2012 08:01, 1 keer totaal gewijzigd.

j.demoor
Berichten: 10362

#8 , 6 jaar 2 maand geleden (30 jun 2012 09:17)

“Art.1984.Lastgeving of volmacht is een handeling, waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor de lastgever en in zijn naam te doen...”(Burgerlijk Wetboek=B.W.).

‘mijn tante (71 j.) is dement, herkent dus niemand meer’

De volmachten die zij in die toestand gaf of geeft zijn dus vatbaar voor nietigverklaring.

“Art.488bis.A. De meerderjarige die, geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, wegens zijn gezondheidstoestand, niet in staat is zijn goederen te beheren, kan met het oog op de bescherming ervan, een voorlopige bewindvoerder toegevoegd worden, als hem nog geen wettelijke vertegenwoordiger werd toegevoegd. B. § 1. Op zijn verzoek, op verzoek van elke belanghebbende of van de procureur des Konings kan aan de te beschermen persoon een voorlopige bewindvoerder worden toegevoegd door de vrederechter van zijn verblijfplaats, of bij gebreke daarvan, van zijn woonplaats...Art.488bis.C...Onverminderd de artikelen 488bis, b), §§ 2 en 3, kiest de vrederechter bij voorkeur als voorlopige bewindvoerder desgevallend zijn vader en/of zijn moeder, de echtgenoot, de wettelijk samenwonende, de persoon met wie de te beschermen persoon een feitelijk gezin vormt, een lid van de naaste familie of in voorkomend geval, de vertrouwenspersoon van de te beschermen persoon. In voorkomend geval, houdt hij hierbij rekening met de suggesties die in het verzoekschrift worden vermeld...”(Burgerlijk Wetboek).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Marijkealleen
Topic Starter
Berichten: 166

#9 , 6 jaar 2 maand geleden (02 jul 2012 08:06)

@ j.demoor : bedankt. volmachten werden ruim voor die tijd gegeven, haar zoon had dit samen met haar geregeld, een week voor hij zelfmoord pleegde.
En ze zullen zeker niet misbruikt worden.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”