Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
beemka
Topic Starter
Berichten: 52

Notaris formeel in gebreke stellen?

#1 , 6 jaar 2 maand geleden (26 jun 2012 12:26)

Door onvoldoende info en lakse houding van mijn notaris ivm mijn vruchtgebruik moet ik nu (via vonnis in beroep) mijn overleden vriendin en levenspartner haar zus 49 maanden X 750 euro achterstallige huur betalen. Zijnde eventjes 36.750 euro. Mijn notaris beweerde dat er een stilzwijgende overeenkomst was en dit perfect wettelijk geregeld was. De rechter oordeelde anders.
Ik had een "inbezitstelling" moeten vragen. Na mijn notaris met de feiten te confronteren vroeg hij waarom mijn advocate dat al geen twee jaar eerder had gedaan, ten tijde van het eerste proces.
Dat had me toch al de helft gescheeld, beweerde hij. Alhoewel hij de schuldige is door het verzuimen van die "inbezitstelling". En dit vanaf het overlijden van mijn partner.
Ik ga (wat toch zeer normaal is dacht ik) voort op de vakkennis van de notaris.
Dus denk ik er over om mijn notaris in gebreke te stellen. Door zijn fout zit ik nu zwaar in de problemen.

Nu mijn vraag, kan dit weer iets van lange adem worden? Heeft een deurwaarder of andere instantie hier begrip voor?


beemka
Topic Starter
Berichten: 52

#3 , 6 jaar 2 maand geleden (27 jun 2012 16:11)

Vandaag een telefoontje naar FOD gratieverzoek via de koning, zij zijn dus niet gemachtigd of ik moet er een paar de nek omwringen (mijn interpretatie). Rest mij de griffiedienst aan te spreken om iets te regelen wegens deze wantoestand. Wie zien wel wat er uit de bus valt.

Reclame

Vaoke
Berichten: 401

#4 , 6 jaar 2 maand geleden (27 jun 2012 19:41)

Begin alvast eens met de toegezonden info aan te klikken.. te openen en te lezen!

beemka
Topic Starter
Berichten: 52

#5 , 6 jaar 2 maand geleden (28 jun 2012 16:21)

Dat heb ik gelezen, al wat ik er kan uit opmaken is dat de notaris verplicht is van de juiste info te geven en ook moet uitvoeren wat er desgevallend moet gebeuren.
In mijn geval heeft hij dat dus NIET gedaan.
En sorry dat ik momenteel niet goed weet wat te doen. Ik doe mijn best, geloof me!
Als ik wist hoe je dit vonnis kan laten vernietigen omdat volgens mij dit onterecht is had ik dit al gedaan. Maar ik heb geen rechten gestudeerd.
Er is nooit een echte schatting geweest, buiten een ontvanger van de belastingen die voorbij is gereden en er een bedrag op gekleefd heeft. Maar dit dan om succesierechten te bepalen.
Het huis heeft al jaren een nieuw dak nodig en per dag, ja per dag, pomp ik ong. 3.000 liter grondwater uit de kelder. Maar toch oordeelde de rechter dat er 750 euro per maand mag betaald worden.
Voor een woning die bijna onbewoonbaar is. Enkele jaren geleden nog een aangetekend schrijven gericht aan de blote eigenaars, maar zonder gevolg. Hun raadsman beweerde dat het aan mij lag en ik dus maar moest zorgen dat het opgelost werd.
En nu we toch bezig zijn...is er iemand die mij kan vertellen of een deurwaarder rekening houdt met mijn waarde vruchtgebruik? Of slaan ze gewoon mijn eigendom aan?

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#6 , 6 jaar 2 maand geleden (28 jun 2012 17:05)

beemka schreef:Dat heb ik gelezen, al wat ik er kan uit opmaken is dat de notaris verplicht is van de juiste info te geven en ook moet uitvoeren wat er desgevallend moet gebeuren.
In mijn geval heeft hij dat dus NIET gedaan.
En sorry dat ik momenteel niet goed weet wat te doen. Ik doe mijn best, geloof me!
Als ik wist hoe je dit vonnis kan laten vernietigen omdat volgens mij dit onterecht is had ik dit al gedaan. Maar ik heb geen rechten gestudeerd.
Er is nooit een echte schatting geweest, buiten een ontvanger van de belastingen die voorbij is gereden en er een bedrag op gekleefd heeft. Maar dit dan om succesierechten te bepalen.
Het huis heeft al jaren een nieuw dak nodig en per dag, ja per dag, pomp ik ong. 3.000 liter grondwater uit de kelder. Maar toch oordeelde de rechter dat er 750 euro per maand mag betaald worden.
Voor een woning die bijna onbewoonbaar is. Enkele jaren geleden nog een aangetekend schrijven gericht aan de blote eigenaars, maar zonder gevolg. Hun raadsman beweerde dat het aan mij lag en ik dus maar moest zorgen dat het opgelost werd.
En nu we toch bezig zijn...is er iemand die mij kan vertellen of een deurwaarder rekening houdt met mijn waarde vruchtgebruik? Of slaan ze gewoon mijn eigendom aan?
U hebt geen eigendom aangezien u slechts vruichtgebruiker bent (in het beste geval naar ik heb begrepen..).
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

beemka
Topic Starter
Berichten: 52

#7 , 6 jaar 2 maand geleden (28 jun 2012 17:15)

Daar slaat U even de bal mis. Ik heb wel degelijk een met de tuin aanpalend eigendom. Mijn vraag is dan ook of een deurwaarder de waarde van mijn vruchtgebruik op de woning, indertijd op mijn vriendin haar naam gezet en waar ik het vruchtgebruik van heb (ook al is er door mijn notaris geen werk gemaakt van inbezitstelling)

optibear
Berichten: 5

#8 , 6 jaar 2 maand geleden (29 jun 2012 11:54)

Als de woning toch min of meer onbewoonbaar is, waarom neem je dan geen contact op met de instanties die zich bezig houden met huisjesmelkerij?

En nog iets dat me niet duidelijk: hoe gaan zij die 750 euro incasseren als jij weigert de betalen? Naar de vrederechter gaan om die dan vast te stellen dat het huis onbewoonbaar is.

3000 liter water per dag? Woon jij op een bron of zo?

beemka
Topic Starter
Berichten: 52

#9 , 6 jaar 2 maand geleden (30 jun 2012 14:02)

Ik heb deze tekst gevonden op het net;

het eigenhandig testament: dit testament is geldig wanneer het geheel met de hand door de erflater is geschreven, gedateerd en getekend. Er zijn geen andere vormvoorwaarden.
De erflater kan het eigenhandig testament bij een notaris neerleggen.
Na het overlijden van de erflater moet het testament voor tenuitvoerlegging aan een notaris worden aangeboden.
De notaris maakt een proces-verbaal op van de opening en van de staat waarin het testament zich bevindt.
Binnen de daaropvolgende maand stuurt hij een eensluidend afschrift van het proces-verbaal en een gewaarmerkte fotocopie van het testament naar de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de nalatenschap is opengevallen.
Indien een algemeen legataris werd aangewezen, kan de voorzitter van de rechtbank uitspraak doen over de inbezitstelling.
Indien een van de erfgenamen beweert het handschrift of de handtekening van de overledene niet te herkennen, dient de rechtbank de echtheid van het testament te onderzoeken.

Ik vind het raar dat er "kan" in de tekst staat!
Wie gaat er hier nu in de fout? De voorzitter van de rechtbank of mijn notaris?
Ik hoop dat er iemand mij duidelijkheid kan scheppen.

scorpioen
Berichten: 7973
Juridisch actief: Ja

#10 , 6 jaar 2 maand geleden (30 jun 2012 15:46)

beemka schreef:Ik vind het raar dat er "kan" in de tekst staat!

Burgerlijk Wetboek
Art. 1008 In het geval van artikel 1006 moet de algemene legataris, indien het een eigenhandig of een internationaal testament betreft, zich in het bezit doen stellen door een beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de erfenis is opengevallen, geschreven onderaan op een verzoekschrift, waarin melding wordt gemaakt van de deponering bedoeld in artikel 976.


De algemene legataris moet dus de inbezitstelling vragen door een verzoekschrift in te dienen. Pas dan kan de voorzitter van de rechtbank daarover uitspraak doen.

beemka
Topic Starter
Berichten: 52

#11 , 6 jaar 2 maand geleden (30 jun 2012 16:46)

@scorpioen, als ik het dus goed begrijp had mijn notaris wel degelijk deze stappen moeten ondernemen en is hier in de fout gegaan door een jaar later te beweren dat er een stilzwijgende overeenkomst was. (Zelfs meer dan twee jaar later toen ik tegen het eerste vonnis in beroep ging.) De zus is dus pas een jaar later naar een advocaat gestapt, die deze "inbezitstelling" betwiste bij de rechtbank. Heb deze dus tot hiertoe nooit gekregen omdat mijn notaris beweerde dat dit niet van tel was. Hij hield voet bij stuk, ook toen ik samen met mijn advocate bij hem op consultatie ging (dit dan bij de inleiding en voorbereiding van mijn beroep)

scorpioen
Berichten: 7973
Juridisch actief: Ja

#12 , 6 jaar 2 maand geleden (30 jun 2012 19:24)

Bespreek dit verder met je advocaat.

Met de informatie waarover we hier kunnen beschikken is het onmogelijk te zeggen wat je kansen op succes zijn bij een procedure tegen de notaris.

scorpioen
Berichten: 7973
Juridisch actief: Ja

#13 , 6 jaar 2 maand geleden (01 jul 2012 00:11)

Toch even verduidelijken:

Als er geen reservataire erfgenamen zijn moet de algemene legataris zich niet in bezit laten stellen van de nalatenschap als er een notarieel testament is. Wel als er een eigenhandig testament is.

Legatarissen ten algemene titel of ten bijzondere titel moeten de afgifte van het legaat vragen aan de erfgenamen die de saisine hebben.

beemka
Topic Starter
Berichten: 52

#14 , 6 jaar 2 maand geleden (03 jul 2012 16:13)

Net terug van een andere notaris. En die was eigenlijk wat rond de pot aan't draaien. Hij beweerde ook dat een stilzitten of een stilzwijgende overeenkomst evengoed rechtsgeldig zou zijn.
Volgens wat ik zelf ook al heb kunnen vinden op het net en wat ook de rechtbank heeft uitgesproken én zoals hierboven vermeld, NIET dus! Een notaris moet in mijn geval wel degelijk de inbezitstelling vragen. Juist?
Zoals het er nu voorstaat mag ik binnenkort die mensen gaan vervoegen die met een winkelwagentje de straat afschuimen.
Dit is dus recht in dit apeland! (ik ben echt niet gelukkig, geloof me! :evil: )

beemka
Topic Starter
Berichten: 52

#15 , 6 jaar 2 maand geleden (15 jul 2012 23:00)

Geen reactie meer te bespeuren! Dus aan de mensen die een beetje op de hoogte zijn van dit item. Nog steeds graag raad of uw mening wat ik hier mee aan moet.
Het gaat tenslotte (voor mij althans) over veel geld wat ik normaal gezien niet hoefde te betalen plus dat nu waarschijnlijk mijn vruchtgebruik er ook aan gaat.
In mijn geval mis ik dus 36.750€ die ik mag betalen aan zo gezegde "achterstallige huur" met daar bovenop de waarde vruchtgebruik die ik noodgedwongen moet laten verzilveren (nog eens 100.000€)
In de hoop dat "ze" daar mee akkoord gaan. Anders gaat mijn eigendom er ook nog aan.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”