Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

Re: Berekening successierechten

#16 , 6 jaar 1 maand geleden (04 aug 2012 12:35)

Neen , dit wordt beschouwd als zijnde kosten van de erfgenamen , niet van de nalatenschap. Voor vb. rouwkleding , attest van erfopvolging is het dezelfde situatie. Men kan niet verder zonder , maar het zijn geen kosten van de nalatenschap.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

redak
Topic Starter
Berichten: 197

#17 , 6 jaar 1 maand geleden (04 aug 2012 13:03)

jammer, maakt nu ook wel geen wereld van verschil uiteraard ;-)

Bedankt

redak
Topic Starter
Berichten: 197

#18 , 5 jaar 11 maand geleden (07 okt 2012 14:51)

Ingediende aangifte nalatenschap :
- moeder overleden, vader (60j), zoon A (zware handicap 38j) en zoon B (32j)
- waarde onroerend : 190.000,00
- waarde roerend : 191.310,63 ( = Actief 194.783,06 - Passief 3.472,43 )
- vrijstelling zoon A op basis van handicap = 3.000,00 * 16 = 48.000,00
- toepassing wettelijk stelsel

Mijn berekening :

Onroerend (95.000,00) :
- vader : vruchtgebruik = 95.000,00 * 38% = 36.100,00 (vrijgesteld van successierechten)
te verdelen blote eigendom onder de zonen : 95.000,00 - 36.100,00 = 58.900,00 = 29.450,00 per zoon
- zoon A : 29.450,00 - 29.450,00 (deel vrijstelling handicap) = 0,00
- zoon B : 29.450,00 à 3% = 883,50 euro successierechten

Roerend (95.655,32) :
- vader : 36.349,02 * 3% = 1090,47
vermindering wegens netto-erfdeel < 50.000,00 :
vermindering = 500 * ( 1 - 36.349,02/50.000,00) = 136,51
successierechten = 1090,47 - 136,51 = 953,96 euro

Rest te verdelen roerende goederen onder de zonen : 95.655,32 - 36.349,02 = 59.306,30 = 29.653,15 per zoon
- zoon A : 29.653,15 - (48.000,00 - 29.450,00) (niet opgebruikte deel vrijstelling handicap) = 11.103,15
successierechten = 11.103,15 à 3% = 333,09 euro
- zoon B : 29.653,15 à 3% = 889,59 euro

Eindtotaal :
- vader : 953,96 euro
- zoon A : 333,09 euro
- zoon B : 1.773,09 euro
TOTAAL successierechten = 3.060,14 euro


Nu hebben we onze afrekening (via de notaris) gekregen van het registratiekantoor en deze komen aan volgende successierechten :
- vader : 1.346,75
- zoon A : 168,27
- zoon B : 1.608,27
TOTAAL = 3.123,29
Er is echter geen berekening aanwezig en na telefonisch contact zegt onze notaris dat de berekening klopt. Ik heb mijn berekening doorgestuurd en ze zouden dit eens na zien maar 2 weken en een telefoontje verder krijgen we geen reactie.

Tot op heden is er ook nog niets aan de zonen uitbetaald vermits de notaris ook zou laten weten hoeveel er nu precies moet overgeschreven worden aan de zonen.

Mijn vragen nu :
- waar zit mijn fout in de berekening
- hoeveel moet er nu precies overgeschreven worden aan de zonen
- wat moet er in de mededeling geplaats worden bij die overschrijving

Alvast bedankt

Reclame

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#19 , 5 jaar 11 maand geleden (07 okt 2012 20:49)

Ik kom tot volgende bedenking en berekening :
uw vader wordt door de Registratie belast op 46168,75 €. Dit betekent volgens mij dat hij geopteerd heeft voor 50 % in volle eigendom van de roerende goederen. Bovendien denk ik dat enkele passiefposten geweigerd werden.
U heeft in alle geval een berekeningsfout : de roerende goederen dienen eerst voor de helft genomen te worden en van die helft wordt het paasief afgetrokken.

Kan u het document van de registratie met de berekening inscannen en doorsturen? Zo ja, dan geeft ik mijn email-adres via PB. Zo kan ik iets meer nazien.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

redak
Topic Starter
Berichten: 197

#20 , 5 jaar 11 maand geleden (07 okt 2012 21:09)

Er werd gekozen voor het gewone wettelijke stelsel omdat dit het voordeligste was volgens de notaris en zo ook het meest naar de kinderen zou gaan met het oog op later. Het keuze beding liet blijkbaar geen voordeligere keuze toe.

Het enige document dat we doorgekregen hebben (via de notaris) is het overzicht van de te betalen bedragen per persoon, dus niets van berekeningen. Indien dit standaard meegestuurd wordt dan zal de notaris dit achter gehouden hebben. Uiteraard hebben we ook al de factuur van de notaris zelf ontvangen.

Alvast bedankt

redak
Topic Starter
Berichten: 197

#21 , 5 jaar 11 maand geleden (10 okt 2012 19:28)

Ondertussen heb ik de berekening ontvangen en mijn grote fout zat inderdaad bij de verdeling van het passief. Deze wordt blijkbaar verdeelt over het onroerend en roerend deel.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”