Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
redak
Topic Starter
Berichten: 197

Berekening successierechten

#1 , 6 jaar 5 maand geleden (09 apr 2012 17:04)

Situatie :
- moeder overleden, vader (60j), zoon A (zware handicap 38j) en zoon B (32j)
- waarde onroerend : 180.000,00
- waarde roerend : 200.000,00
- vrijstelling zoon A op basis van handicap = 3.000,00 * 16 = 48.000,00
- huwelijkscontract = keuze beding
- doelstelling : optimalisatie van de successierechten, voor de erfgenamen dan en niet voor de overheid :wink:

Mijn berekening :

Onroerend (90.000,00) :
- vader : vruchtgebruik = 90.000,00 * 38% = 34.200,00 (vrijgesteld van successierechten)
te verdelen blote eigendom onder de zonen : 90.000,00 - 34.200,00 = 55.800,00 = 27.900,00 per zoon
- zoon A : 27.900,00 - 27.900,00 (deel vrijstelling handicap) = 0,00
- zoon B : 27.900,00 à 3% = 837,00 euro successierechten

Roerend (100.000,00) :
- vader : 4.000,00 * 3% = 120,00
vermindering wegens netto-erfdeel < 50.000,00 :
netto-erfdeel = 34.200,00 + 4.000,00 = 38.200,00
vermindering = 500 * ( 1 - 38.200,00/50.000,00) = 118,00
successierechten = 120,00 - 118,00 = 2,00 euro

Rest te verdelen roerende goederen onder de zonen : 100.000,00 - 4.000,00 = 96.000,00 = 48.000,00 per zoon
- zoon A : 48.000,00 - (48.000,00 - 27.900,00) (niet opgebruikte deel vrijstelling handicap) = 27.900,00
successierechten = 27.900,00 à 3% = 837,00 euro
- zoon B : 48.000,00 à 3% = 1.440,00 euro

Eindtotaal :
- vader : 2,00 euro
- zoon A : 837,00 euro
- zoon B : 2.277,00 euro
TOTAAL successierechten = 3.116,00 euro

Ereloon notaris :
- 0 - 32.000,00 à 1% = 320,00
- 32.000,01 - 120.000,00 à 0,75% = 660,00
- 120.000,01 - 190.000,00 à 0,5% = 350,00
TOTAAL ereloon = 1.330,00 + extra kosten + BTW

Klopt dit of zijn er nog andere opties om de verdeling te optimaliseren ?

Alvast bedankt

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 6 jaar 5 maand geleden (09 apr 2012 18:13)

ik zal het straks eens bezien!
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

redak
Topic Starter
Berichten: 197

#3 , 6 jaar 5 maand geleden (09 apr 2012 20:00)

Wanton,

Gezien jou antwoord op mijn vorige bericht betreffende de vermindering ivm het netto erfdeel zal het roerende deel voor de vader van 4.000,00 euro moeten opgetrokken worden naar 12.500,00 euro. Uiteraard veranderd de berekening dan voor zijn deel maar komt dan precies op 0,00 euro uit. Zodoende betaald de vader nog steeds geen SSR. De zonen krijgen dan elk 43.750,00 euro in de plaats van 48.000,00.

Alvast bedankt om mijn redering nog eens na te zien.

Reclame

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#4 , 6 jaar 5 maand geleden (09 apr 2012 21:03)

Beste ,

ik ga hierna de berekening doen zoals die zou zijn bij de wettelijke regeling : de kinderen de blote eigendom , vader het vruchtgebruik. Vermits hij 60 jaar is , heeft het vruchtgebruik een fiscale waarde van 38 %. U geeft vader slechts 4.000 € als aandeel in de roerende goederen. heeft dat een reden? Is dat het keuzebeding waarvan u melding maakt?
.
Wettelijke regeling
Vader : 38 % Onroerend 34200 € >> vrijgesteld/ roerend 38.000 €
SSR : 3 % op 38.000 = 1140 € vermindering 120 € // te betalen : 1020 €

zonen = elk 31 % onroerend 27900 € roerend 31.000 € samen 58.900 €
SSR 3 % op 58.900 € = 1767 €

zoon A krijgt wegens handicap vrijstelling op eerste 48.000 € à 3 % = 1440 €// blijft te betalen : 327 €
geen vermindering wegens bedrag boven 50.000 €

zoon B ontvangt meer dan 50.000 € en heeft geen recht op vermindering . betaalt 1767 €

Algemeen totaal = 1020 + 327 + 1767 = 3114 €

Kosten notaris : probeer op voorhand een bedrag qua ereloon af te spreken! Of kom eens tot in Heist.
De successiereechten kunnen betaald worden met de roerende goederen in de nalatenschap.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#5 , 6 jaar 5 maand geleden (09 apr 2012 21:13)

Iets te laat heb ik door wat je bedoelt. Idd , men betaalt geen SSR op een erfenis van 12.500 €. Indien je vader in keuzebeding 12.500 € roerend goed vraagt , kan dat maar dat is dan in volle eigendom. Zodoende hebben de zonen elk recht op een bedrag ( inbegrepen huisraad , auto, ...) van 43.750 € in volle eigendom.
Zoon A betaalt dan 709.50 € , zoon B 2149,50 € samen 2859 €. iets minder dan bij de wettelijke regeling.
Dit kan u zo regelen. Ik raad u dan wel aan het bedrag aan roerend goed daadwerkelijk aan de kinderen uit te betalen en niet op naam van vader te laten.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

redak
Topic Starter
Berichten: 197

#6 , 6 jaar 5 maand geleden (09 apr 2012 21:45)

Die 4.000,00 heeft inderdaad te maken met het keuzebeding. Vermits de vader beslist heeft dat hij met zijn eigen "deel" (100.000,00 euro) voldoende heeft werd de beslissing gemaakt om zo weinig mogelijk SSR te betalen. Stel dat hij van het te verdelen roerende 50.000,00 zelf houdt dan betaalt hij hierop 3% en moet er later nog eens 3% of 9% betaald worden. Om dit te vermijden hadden we 4.000,00 genomen in de veronderstelling dat het onroerende deel (vruchtgebruik) meetelde voor het netto-erfdeel. Maar vermits dit dus niet meegerekend wordt zouden we dit bedrag kunnen optrekken tot 12.500,00, waarop dus geen SSR verschuldigd zijn.

Dan kom ik tot volgende :

- vader : onroerend : 34.200,00 --> geen SSR ; roerende : 12.500,00 à 3% = 375,00 - vermindering van 375,00 = 0,00 SSR

- zoon A : onroerend 27.900,00 + roerend : 43.750,00 - vermindering handicap : 48.000,00 = 23.650,00 à 3% = 709,50 euro SSR

- zoon B : onroerend : 27.900 + roerend : 43.750,00 alles à 3% = 2.149,50 euro SSR

TOTAAL SSR = 2.859,00 euro of dus 255,00 euro minder dan de wettelijke regeling en al meer overgedragen naar de zonen waarop er dus later ook geen SSR meer moet betaald worden, in de veronderstelling dat vader sterft voor de zonen (handicap zoon zou geen invloed hebben op zijn levensverwachting).

Een bedrag afspreken van het ereloon : ik dacht dat dit hoofdzakelijk vast stond aan de hand van die %, dit staat dan niet echt vast ?

Wat bedoel je precies met :
De successiereechten kunnen betaald worden met de roerende goederen in de nalatenschap.

Bedoel je dan dat bv voor zoon B = 43.750,00 - 2.149,50 SSR = 41.600,50 euro op de rekening wordt overgeplaatst?

redak
Topic Starter
Berichten: 197

#7 , 6 jaar 5 maand geleden (09 apr 2012 21:49)

Ondertussen was ik ook bezig met mijn nieuwe berekening en gelukkig hebben we hetzelfde resultaat ;-) Heb toch nog eens mijn redenering geplaatst (kan misschien ooit nog nuttig zijn voor iemand anders). Het is inderdaad de bedoeling om effectief het volledige bedrag uit te betalen aan de zonen.

redak
Topic Starter
Berichten: 197

#8 , 6 jaar 5 maand geleden (16 apr 2012 19:08)

Ondertussen een nieuw bezoek bij de notaris gehad. Hij had enkele berekeningen gemaakt en kwam in zijn laatste berekeningen iets boven de 4.000,00 euro uit waar ik dus nog aan geen 3.000,00 kom !!! Blijkt dat ze zowel de berekening van het vruchtgebruik een verkeerd percentage gebruikt hadden (44%) en de vermindering voor de handicap klopte ook aan geen kanten. Na enkele nieuwe berekeningen kwam hij (zijn assistente) tot ergens rond de 3.100,00 euro.

Volgens de notaris is het niet mogelijk dat vader via het keuzebeding slechts 12.500,00 euro van het roerende deel voor zich houdt (zoals in mijn geoptimaliseerde berekening). Toen vorig jaar het huwelijkscontract gewijzigd werd naar het keuzebeding zei hij dat alle mogelijke verdeling mogelijk zouden zijn.

Bij het maken van de afspraak drong hij erop aan dat enkel vader aanwezig mocht zijn. Vermoedelijk omdat hij bij de eerste afspraak al door had dat zoon A wel meer op de hoogte is van de SSR en wel in de berekeningen kan volgen. Op de afspraak drong hij er dan ook sterk op aan dat de vader een beslissing zou nemen. Wat niet gebeurt is want het is de bedoeling van vader om zo weinig mogelijk SSR te moeten betalen op de volledige rit.

De notaris had bij de eerste afspraak ook gezegd dat hij bij de volgende afspraak het formulier voor het vrijmaken van de bankrekeningen zou klaar hebben. Maar nu blijkt dat hij dat pas wenst af te leveren nadat vader de beslissing genomen heeft hoe de verdeling zal gebeuren.

Wat loopt er hier allemaal verkeerd want wij voelen ons zo stilletjes aan niet tevreden van deze notaris (terecht of onterecht) ?

Alvast bedankt

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#9 , 6 jaar 5 maand geleden (16 apr 2012 19:55)

redak schreef:
De notaris had bij de eerste afspraak ook gezegd dat hij bij de volgende afspraak het formulier voor het vrijmaken van de bankrekeningen zou klaar hebben. Maar nu blijkt dat hij dat pas wenst af te leveren nadat vader de beslissing genomen heeft hoe de verdeling zal gebeuren.Dit is normaal. Om een attest van erfopvolging op te maken , moet idd beslist zijn welke verdeling er zal gehanteerd worden.

Is er in het keuzebeding waarop vader ( en u) zich wenst te beroepen , sprake of hij alles of ook slechts een deel kan opnemen?. Als er vermeld staat : ' de volle eigendom op alle roerende goederen' kan dat niet beperkt worden tot het vrijgestelde bedrag.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

redak
Topic Starter
Berichten: 197

#10 , 6 jaar 5 maand geleden (17 apr 2012 09:24)

Er zijn 10 punten opgenomen in het keuzebeding, in sommige staat de vermelding van volle eigendom op alle roerende goederen in andere dan weer niet. Een overzicht :

1) gewoon verblijvingsbeding : alle roerende en onroerende goederen in volle eigendom aan langstlevende

2) beperkt verblijvingsbeding : roer. in volle eigendom / onroer : helft volle eigendom, andere helft vruchtgebruik

3) vererving volgens het gewoon wettelijk stelsel : roer en onroer voor helft volle eigendom en andere helft in vruchtgebruik

4) roer + gezinswoning : volle eigendom / andere onroer : helft volle eigendom, andere helft vruchtgebruik

5) gezinswoning : volle eigendom / roer en andere onroer : helft volle eigendom, andere helft vruchtgebruik

6) alle gemeenschapsgoederen voor geheelheid in vruchtgebruik

7) roer volle eigendom / onroer geheelheid in vruchtgebruik

8) beding van vooruitmaking (art 1457 en volgende)

9) verblijvingsbeding onder last

10) keuzebeding onder last

Kan er op basis van één van die punten een verdeling gebeuren zoals in mijn uitgerekend voorbeeld ?

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#11 , 6 jaar 5 maand geleden (17 apr 2012 17:22)

Ik zie ook niet direct een bepaling waarop je je kan baseren om vader een ideaal bedrag aan roerende goederen kan laten erven. Wat je mi. niet mag doen is , de gezinswoning in volle eigendom nemen. Misschien is punt 3 , vererving volgens wettelijk stelsel , nog het meest aangewezen.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

redak
Topic Starter
Berichten: 197

#12 , 6 jaar 5 maand geleden (17 apr 2012 21:32)

Dan heeft de notaris ons vorig jaar bij de wijziging van het huwelijkscontract blaasjes wijs gemaakt want die mogelijkheid hebben we toen specifiek gevraagd.

puntje 3 lijkt mij dan ook het gunstigste uit te vallen. En als ik het goed voor heb is dat dan de eerste berekening die jij hier hebt uitgerekend : zowel onroerend als roerend 38% voor vader en de rest voor elk de helft naar de zonen ?

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#13 , 6 jaar 5 maand geleden (18 apr 2012 01:23)

Ja inderdaad.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

redak
Topic Starter
Berichten: 197

#14 , 6 jaar 5 maand geleden (18 apr 2012 20:20)

Bedankt Wanton voor alle info. De beslissing werd doorgegeven aan de notaris (wettelijk stelsel op onroer. en roer.). Volgende week zouden we dan het attest hebben om de banken vrij te maken.

redak
Topic Starter
Berichten: 197

#15 , 6 jaar 1 maand geleden (04 aug 2012 12:18)

Nog een vraagje betreffende het aan te geven passief bij de aangifte van de nalatenschap : mogen de bedragen die de bank aanrekent voor het verwerken van de nalatenschap ook aangegeven worden in de nalatenschap ?

Wij hebben deze rekeninguittreksels ook doorgegeven aan onze notaris maar heeft ze niet opgenomen in de aangifte.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”