Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Guy1948
Topic Starter
Berichten: 2

Verzuim aangifte roerend goed

#1 , 6 jaar 6 maand geleden (05 mar 2012 14:08)

Ik zal trachten zo beknopt mogelijk te zijn.

In januari 2006 ontving de notaris die mijn nalatenschap regelt een schrijven van het registratiekantoor dat zegde: 'Zoals u weet werd bij nazicht van hogergenoemde aangifte van nalatenschap vastgesteld dat u verzuimd heeft aangifte te doen van volgend roerend goed. Ik verzoek u ten spoedigste en voor
9 maart 2007 een bijvoeglijke aangifte in te dienen ter herstel van voormeld verzuim.'
De notaris bevestigde me dat alles geregeld was.
Vorige maand echter ontving ik weer een schrijven van het registratiekantoor i.v.m. het hierboven vermelde schrijven, dat er tot op heden nog steeds geen gevolg werd gegeven.
Hetgeen de notaris verzuimd heeft, heb ik dan maar gedaan.
Vandaag werd me de rekening gepresenteerd: in totaal 68.000 euro te betalen: successierechten, boeten en intresten!

De notaris gaat natuurlijk niet vrijuit en kan ik dit gedeeltelijk verhalen tegen hem?

mava105
Berichten: 15762
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#2 , 6 jaar 6 maand geleden (05 mar 2012 14:49)

Guy1948 schreef:De notaris bevestigde me dat alles geregeld was.

Per brief of mondeling? Kwestie van zijn gelijk te kunnen bewijzen.

Guy1948
Topic Starter
Berichten: 2

#3 , 6 jaar 6 maand geleden (06 mar 2012 14:20)

De notaris bevestigde dit mondeling, maar ik bezit een copy van de brief die de notaris ontving.
Dat ik de successie moet betalen die hij verzuimd heeft aan te geven, vind ik maar meer dan normaal. Maar opdraaien voor de boete en interesten, dit gaat me te ver.

Reclame

Creatief
Berichten: 2493

#4 , 6 jaar 6 maand geleden (06 mar 2012 15:06)

Notarissen zijn wel verzekerd tegen grove fouten. Misschien kan je deze kosten toch op hem verhalen.
Indien hij van jou de opdracht heeft gekregen op de aangifte van de SSR te doen, dan wordt ook verondersteld dat hij dat correct doet.

j.demoor
Berichten: 10362

#5 , 6 jaar 6 maand geleden (07 mar 2012 10:32)

Onverminderd correctionele straffen bedragen de fiscale boeten :
“Artikel 47.Bij niet-inlevering van aangifte binnen de bepaalde termijn, mag het bestuur van ambtswege, behoudens latere regeling, het bedrag der verschuldigde sommen begroten en de invordering er van vervolgen overeenkomstig artikel 142/1.
Artikel 81.Indien het recht niet betaald wordt binnen de onder de eerste alinea van artikel 77 voorziene termijn, is de wettelijke interest, tegen de rentevoet bepaald in burgerlijke zaken, van rechtswege verschuldigd te rekenen van het verstrijken van bedoelde termijn...Artikel 124.Elke persoon, die de aangifte te laat inlevert, loopt individueel per maand vertraging een boete op van 25,00 EUR, vertraging waarbij elke begonnen maand voor een gehele maand wordt aangerekend. Het totaal dezer boeten mag het tiende van de door de overtreder verschuldigde rechten niet te boven gaan, noch minder dan 25,00 EUR bedragen.”(31 maart 1936 Wetboek Successierechten).

De notaris belast met de aangifte die verzuimde ze tijdig en volledig te doen kan aansprakelijk gesteld worden voor deze fiscale boeten indien hij wist of moest weten dat ze onvolledig was.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”