Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
sidiergo2
Topic Starter
Berichten: 32

Moet ik meer successierechten betalen?

#1 , 6 jaar 7 maand geleden (11 feb 2012 12:00)

Situatie: Mijn moeder is enige jaren gelden overleden en had één broer en één zus. De vader is weduwenaar en verdeelt momenteel zijn gelden onder mijn moeder haar broer en haar zus, tevens ook aan mij. Ik neem namelijk de plaats in van mijn moeder.

Een eerste deel gelden werd reeds op onze rekening geplaatst voor 3 jaar, zodat er hierop geen successierechten moeten betaald worden. De overige gelden worden verdeeld wanneer mijn pepe zal overlijden.

Vraag: Zal ik bij een eventueel overlijden meer successierechten moeten betalen op de overige gelden dan de broer en de zus van mijn moeder? Zoja hoeveel meer op bijvoorbeeld een bedrag van 100.000 euro?

Mvg

Mariette
Berichten: 2516

#2 , 6 jaar 7 maand geleden (11 feb 2012 13:47)

Zoals ik heb ervaren zal U eerst de successierechten moeten betalen die normaliter door uw moeder zouden worden betaald, waarna U de successierechten betaalt die Uzelf moet betalen.

scorpioen
Berichten: 7975
Juridisch actief: Ja

#3 , 6 jaar 7 maand geleden (11 feb 2012 15:07)

U moet uiteraard maar één maal successierechten betalen, er is maar één erfenis, die van uw grootvader.

Er is maar één tarief in rechte lijn. Of u als kleinkind erft, dan wel de plaats inneemt van uw moeder en als kind erft, is dus niet relevant. Het is hetzelfde tarief voor een kind als een kleinkind.

U betaalt dus dezelfde successierechten als uw oom en tante (broer en zus van uw moeder en kind van uw grootvader).

Reclame

sidiergo2
Topic Starter
Berichten: 32

#4 , 6 jaar 7 maand geleden (11 feb 2012 16:41)

2 verschillende reacties. KAn iemand een sluitend antwoord geven?

Mvg

Mariette
Berichten: 2516

#5 , 6 jaar 7 maand geleden (11 feb 2012 18:24)

Tja, ik kan enkel vertellen wat er in mijn omgeving gebeurde:

vader sterft : twee kinderen.
jaren later sterft zijn moeder.

De kinderen moesten voor de erfenis van de grootmoeder eerst de successierechten betalen die normaal hun vader zou betaald hebben, en dan nadien kwamen zijzelf aan de beurt om de successie te betalen op de resten van hun vader's erfenis via de grootmoeder.

Ik neem aan dat ze me de correcte info gaven? ze waren er zelf over verbaasd.

Het lijkt me bovendien nogal logisch.
Indien hun vader nog had geleefd toen zijn moeder stierf had die dus ook de rechten moeten betalen, en bij zijn overlijden betalen de kinderen op het gedeelte dat ze van hun vader erfden.

scorpioen
Berichten: 7975
Juridisch actief: Ja

#6 , 6 jaar 7 maand geleden (11 feb 2012 19:11)

Op het ogenblik dat grootmoeder sterft erft vader niet. Hij is al dood. Vader moet dus geen successierechten betalen. De kleinkinderen betalen successierechten, zij erven van grootmoeder. Zij betalen deze successierechten in principe als kleinkind.

Er is discussie als een erfgenaam door plaatsvervulling erft. Dat is het geval van het kleinkind dat in de plaats van vader van grootmoeder erft. Dat heeft geen praktisch belang omdat het tarief in rechte lijn van toepassing is zowel voor kind als kleinkind en hetzelfde is.

Die discussie doet zich wel voor als de overledene geen kinderen heeft maar broers en zuster. Als een broer dan al gestorven is en kinderen heeft zullen die kinderen, door plaatsvervulling, de plaats van hun vader innemen en erven van diens broer, hun oom. Wat is dan het tarief?

Volgens de theorie van Mariette moet men dan eerst het tarief tellen dat de overleden broer zou betaald hebben en daarna het tarief van de kinderen t.a.v. hun vader.

Ik zei reeds dat er discussie is, maar de theorie van Mariette komt daar niet ter sprake. De discussie is of de kinderen het tarief van "anderen" moeten betalen dan wel of zij in de plaats van hun vader komen en het tarief tussen broers betalen.

Zie hierover:

philippe muyters
vlaams minister van financiën, begroting, werk, ruimtelijke ordening en sport


antwoord
op vraag nr. 233 van 17 februari 2010
van katrien schryvers1. Tot op heden verzorgt de federale overheid de dienst van de successierechten. De federale over-heidsdienst Financiën interpreteert bijgevolg nog steeds autonoom de successierechtenregel-geving in een bepaald geval. Deze dienst trekt de burgerrechtelijke regels van plaatsvervulling niet door in de successierechten. Zij zal dus de kinderen die in de plaats treden van een vóóroverleden broer of zus belasten aan het tarief “tussen andere personen” en bijgevolg de in globo berekening toepassen. De FOD Financiën oordeelt immers dat de plaatsvervulling een wettelijke fictie is eigen aan het erfrecht en niet doorwerkt in de successierechten.

2. Ik zal de in mijn antwoord op vraag nr. 30 van 13 oktober 2009 gegeven interpretatie realiseren door het Vlaams Wetboek der Successierechten te wijzigen. Deze wijziging sluit aan bij het in de beleidsnota aangekondigde project aangaande het opsporen en remediëren van potentiële discriminaties (ongewenste gevolgen) in de regelgeving. Het is een delicate evenwichtsoefening. De remediëring mag immers niet tot gevolg hebben dat er ongewenste neveneffecten en discri-minaties ontstaan. Om dit te voorkomen zal o.a. overleg worden gepleegd met de FOD Financiën en de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat. Na dit overleg en rekening houdend met de budgettaire gevolgen van de verschillende opties ter remediëring, zal de knoop worden door-gehakt en zal een bepaalde optie gekozen worden in het licht van de voormelde doelstelling en de budgettaire ruimte.
Het is mijn bedoeling de gedetecteerde ongewenste gevolgen van de huidige regelgeving in één globale beweging aan te pakken. Indien de globale screening van de wetgeving op ongewenste gevolgen, inclusief het uitwerken van een remediërende bepaling niet lukt op korte termijn, kan overwogen worden in twee bewegingen te werken waarbij eerst geremedieerd wordt aan de reeds gedetecteerde ongewenste gevolgen van de regelgeving.

3. Het aanpassen van het tarief van kinderen van vóóroverleden broers en zussen zal plaatsvinden door een wijziging van het Vlaams Wetboek der Successierechten (wetgevend ingrijpen). De nieuwe bepaling zal geen terugwerkende kracht hebben.

4. Aangezien de bepaling geen terugwerkende kracht zal hebben, zijn er geen terugvorderingen mogelijk.

5. Zoals reeds aangehaald, zal het uitwerken van de nieuwe bepaling grondig worden besproken met de FOD Financiën. Ook na de wijziging van het Vlaams Wetboek der Successierechten zal er intens overleg met deze overheidsdienst plaatsvinden. De wijziging zal aanleiding kunnen geven tot een federale circulaire.

Mariette
Berichten: 2516

#7 , 6 jaar 7 maand geleden (12 feb 2012 11:00)

Tot hoeveel jaar na het betalen van het teveel aan successierechten kan men deze dan terugclaimen?

Ik zuig het verhaal namelijk niet uit mijn duim, het werd me medegedeeld (ongevraagd) door iemand(weduwe van overleden man) die claimde dat ze het hadden moeten betalen bij het overlijden van zijn moeder.

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#8 , 6 jaar 7 maand geleden (12 feb 2012 12:17)

Mariette schreef:Tot hoeveel jaar na het betalen van het teveel aan successierechten kan men deze dan terugclaimen?

Ik zuig het verhaal namelijk niet uit mijn duim, het werd me medegedeeld (ongevraagd) door iemand(weduwe van overleden man) die claimde dat ze het hadden moeten betalen bij het overlijden van zijn moeder.


Verwarring....Die mevrouw heeft successierechten moeten betalen op het uitgestelde vruchtgebruik dat ze verkreeg via haar (overleden) echtgenoot op het ogenblik dat de moeder van haar overleden echtgenoot overleed. Het betreft met name het vruchtgebruik van de nalatenschap van de vader van haar overleden echtgenoot.

Wat betreft de nalatenschap van de grootmoeder: die is rechtstreeks, in volle eigendom, naar de kleinkinderen gegaan die daarop de gewone rechte lijn tarieven moesten betalen.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

Mariette
Berichten: 2516

#9 , 6 jaar 7 maand geleden (12 feb 2012 12:44)

Verwarring....Die mevrouw heeft successierechten moeten betalen op het uitgestelde vruchtgebruik dat ze verkreeg via haar (overleden) echtgenoot op het ogenblik dat de moeder van haar overleden echtgenoot overleed. Het betreft met name het vruchtgebruik van de nalatenschap van de vader van haar overleden echtgenoot.


haaaa.... zij heeft dus vruchtgebruik op het goed van de overleden grootmoeder, en daarop moet ze - uiteraard - successierechten betalen
haar beide kinderen zijn dan naakte eigenaar van de goederen van overleden grootmoeder.

nu snap ik het.

mevrouw heeft dan wel vrijwillig dat vruchtgebruik gewoon aan haar kinderen geschonken, maar heeft dus eerst zelf wel successie moeten betalen op vaders deel !

Thx voor de verduidelijking!

sidiergo2
Topic Starter
Berichten: 32

#10 , 6 jaar 7 maand geleden (13 feb 2012 08:49)

Bedankt voor de verduidelijking! Het Belgisch rechtsysteem is dan toch niet helemaal onrechtvaardig.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”