Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Indien u hiernaar op zoek bent, raadpleeg Jureca De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Emark
Topic Starter
Berichten: 82

Behoud van verminderd registratierecht wegens OVERMACHT

#1 , 7 jaar 8 maand geleden (06 apr 2011 15:15)

Ik had bij aankoop van mijn woning recht op verminderd registratierecht van 5%, maar omdat ik niet minstens 3 jaar ononderbroken ingeschreven was op het adres van de woning, krijg ik nu bericht dat ik het recht op verminderd registratierecht kwijt ben, en moet dus de bijrechten + belastingsvermeerdering betalen.

Ik citeer:
"Bij deze aankoop genoot u van het verminderd registratierecht van 5% bepaald in artikel 53 van het wetboek registratierechten. Het behoud van dit verminderd registratierecht is afhankelijk van inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van het aangekochte goed binnen de 3 jaar te rekenen vanaf de datum van de notariele aankoopakte en ze moet gedurende tenminste 3 jaar zonder onderbreking behouden blijven, dit alles behoudens overmacht."

"Bij nazicht is gebleken dat u niet heeft voldaan aan de hierboven vermelde voorwaarden om volgende redenen:

- de inschrijving was niet ononderbroken (9/9/2003 tot 24/5/2005 en vanaf 31/7/2009)"

Wat ik verder nog vond op juridische sites over overmacht:
Er is nergens bepaald wat men in deze context onder overmacht verstaat. Het gaat dus om een feitenkwestie. We grijpen dus terug naar de algemene definitie van overmacht : “het gaat om een onvoorzienbare en niet – afwendbare gebeurtenis, waardoor het naleven van in casu de inschrijvingsverplichting onmogelijk is geworden”.

MIJN PERSOONLIJKE SITUATIE:
De reden waarom ik vanaf 24/5/2005 uitgeschreven was, is omdat ik gaan werken ben in het buitenland, en ook omdat ik bij mijn vriendin in het buitenland gaan wonen ben, met wie ik daar ook getrouwd ben (en inmiddels gescheiden)

VRAAG:
Kan ik deze redenen aanwenden als overmacht en hoe moet ik het precies formuleren?

scorpioen
Berichten: 8089
Juridisch actief: Ja

#2 , 7 jaar 8 maand geleden (06 apr 2011 15:32)

In het kader van een weliswaar andere wetgeving (leegstandsheffing), schrijft advocaat-generaal Dirk THIJS in zijn conclusie voor het cassatiearrest van 26 september 2008, rolnummer C.06.0442.N, http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl

"Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat de decreetgever volgend doel voor ogen had:

" De Vlaamse Regering moet haar beslissing ook kunnen steunen op onmiskenbare gevallen van overmacht die niet uitdrukkelijk vermeld zijn in de onderafdelingen 6 en 7 omtrent de vrijstellingen en schorsingen. Een uitbreiding van het aantal vrijstellingen en schorsingen zal nooit tegemoetkomen aan alle specifieke gevallen van flagrante onbillijkheid. Bovendien zouden bij een dergelijke uitbreiding ongenuanceerde formuleringen bijna onvermijdelijk zijn waardoor een aantal eigenaars ten onrechte de heffing ontlopen (...)"

Als voorbeeld van dergelijke gevallen van flagrante onbillijkheid die als overmacht kunnen worden beschouwd, wordt in de memorie van toelichting verwezen naar onverwacht langdurig verblijf in een rusthuis of in het buitenland ingevolge een zending, bouwvergunningen die op zich laten wachten, langlopende gerechtelijke procedures waardoor het houderschap van het zakelijk recht lange tijd precair is ( Parl. St. Vl. Parl., 1049 (1997-98).

Uit de memorie van toelichting blijkt dat deze flagrante onbillijkheden als overmacht worden gekwalificeerd, ofschoon zij vaak geen overmacht uitmaken in de strikt gemeenrechtelijke betekenis ervan (cfr. de artt. 1147 en 1148 B.W.)." (benadrukt door mij).

Je kan dus altijd proberen, je hebt niets te verliezen. Aangetekende brief schrijven met uitleg waarom je naar het buitenland gegaan bent. Belangrijk is wel dat je dit nog niet wist op het ogenblik van de aankoop, anders kan er m.i. moeilijk sprake zijn van overmacht. Verwijs voor de interpretatie van het begrip overmacht naar bovenvermeld arrest van het Hof van Cassatie en de conclusie van het O.M.

Emark
Topic Starter
Berichten: 82

#3 , 7 jaar 8 maand geleden (07 apr 2011 10:48)

bedankt voor het antwoord !

moet ik in mijn aangetekende brief ook verklaren waarom ik naar het buitenland gegaan ben? Indien ja, leg ik dan best de nadruk op dat werk, of op het feit dat ik bij mijn vriendin gaan wonen ben?

Ik veronderstel dat de aangetekende brief moet gestuurd worden naar het registratiekantoor?

Alvast hartelijk dank voor deze info.

Reclame

Franciscus
Berichten: 31936

#4 , 7 jaar 8 maand geleden (07 apr 2011 10:53)

Overmacht is iets waar U niet voor verantwoordelijk bent ... ik denk dat bij mijn vriendin gaan wonen geen overmacht is.
Verplicht voor uw werk naar het buitenland moeten gaan denk ik wel.
Maar vb werken bij een baggerbedrijf in buitendienst .... dat kan je weer niet als overmacht beschouwen. Want dan is het inherent aan uw funktie.

scorpioen
Berichten: 8089
Juridisch actief: Ja

#5 , 7 jaar 8 maand geleden (07 apr 2011 11:12)

U schrijft naar degene die u aangeschreven heeft om de registratierechten te betalen. Ik neem aan de ontvanger van de registratierechten. Bij negatief antwoord kan u bezwaar indienen bij de gewestelijke directeur van de registratie, en daarna kan u nog altijd naar de rechtbank stappen.

Ik zou het over mijn werk hebben.

Emark
Topic Starter
Berichten: 82

#6 , 7 jaar 8 maand geleden (07 apr 2011 11:55)

ok scorpioen dat doe ik dan
verdere ontwikkelingen van dit specifiek geval later in deze thread.
thanks !

Emark
Topic Starter
Berichten: 82

#7 , 7 jaar 6 maand geleden (09 jun 2011 13:13)

Alles is goed afgelopen !
De overmacht (tewerkstelling) is aanvaard en heb brief gekregen dat alles blijft bij het oude !
Oef ! ;o)

scorpioen
Berichten: 8089
Juridisch actief: Ja

#8 , 7 jaar 6 maand geleden (09 jun 2011 14:22)

Fijn dat je ons het resultaat meedeelt.

Zo zien we dat we af en toe mensen toch echt kunnen helpen.

supergm
Berichten: 1

#9 , 5 jaar 10 maand geleden (28 jan 2013 20:47)

Beste
Ik zit in hetzelfde geval. Vertoef al 6 jaar in het buitenland en krijg nu een brief stellende dat ik mijn verminderd registratievoordeel eigenlijk kwijt ben vermits ik geen drie jaa rin mijn app in belgie heb gewoond destijds.

is er intussen al iets geweten van de vormvereisten die je zaak beter ondersteunen. of kan ik gewoon stellen dat ik naar het buitenland ben gegaan (moest gaan beter gezegd) voor het werk.

Emark: misschien kan jij wat tips geven gezien je in dezelfde situatie verzeild was geraakt?

Thanks

evat
Berichten: 1

#10 , 4 jaar 9 maand geleden (06 mar 2014 10:48)

Beste,

Ik moet ook extra registratierechten en een boete betalen omdat ik niet binnen de 2 jaar gedomicilieerd was in mijn woning. Heb hiervoor een mail gestuurd dat het onmogelijk was om er vroeger in te wonen omdat er onvoorziene kosten waren (opstijgend vocht) nu heb ik eens gebeld om te horen of ze mijn mail hebben gekregen en de inspecteur zei dat verbouwingswerken geen overmacht zijn. (maar dat ik moest wachten op antwoord van hem. Wat valt er wel juist onder overmacht? ik lees hier nu naar het buitenland. Nadat ik mijn huis heb gekocht ben ik van werk veranderd en voor mijn nieuwe job was ik regelmatig (voor langere periode) in het buitenland. Kan ik dit ook nog aanhalen?
Bedankt!

mava105
Berichten: 16214
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#11 , 4 jaar 9 maand geleden (06 mar 2014 11:58)

Best hierover een eigen item opstarten. NU weten we niet op wiens vraag zeer wordt geantwoord.
Zal echter toch proberen.
Met buitenland bedoelen ze er gaan wonenn. Eens even een paar dagen voor het werk naar het buitenland telt niet mee. Je zal dan waarschijnlijk de boete moeten betalen.

Sarkis
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#12 , 1 jaar 1 week geleden (01 dec 2017 21:14)

Beste,

Ik ben +- in de zelfde situatie.

In mij geval is er een gebrek van 11 dagen om de voorwaarde van 3 jaar te respecteren.

1. Ik was niet bewust van dit gebrek
2. Ik heb het huis verlaten om mijn familie te helpen. Inderdaad, waren ze in een noodsituatie wegens financiele moeilijkheden. Ze zijn gekomen bij mij te wonen. Ik ben naar mijn ouders gewest want ze hadden plaats voor 1 person en ik had het nodig. Inderdaad ben ik zelfstandig en ik heb plaats nodig wat niet mogelijk was in mijn huis.

Denkt u dat het een overmacht kan zijn?

mava105
Berichten: 16214
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#13 , 1 jaar 1 week geleden (02 dec 2017 08:40)

Denk niet dat ze dat aanvaarden als overmacht, maar je kan altijd proberen. Ze zijn zeer streng tegenwoordig.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”