Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
neira
Topic Starter
Berichten: 89

Verminderde registratierechten en relatiebreuk

#1 , 8 jaar 3 maand geleden (31 mei 2010 14:36)

Situatie: aankoop woning feitelijk samenwonenden elk 50/50, na anderhalf jaar vertrek één van de partners (andere domicilie).

Vraag: wat gebeurt er met de persoon die alleen achterblijft? Dient hij/zij een boete te betalen, of enkel de persoon die vertrokken is? En moet er dan een verkoop gebeuren of overname van de helft door de overblijver? Graag vermelding van bron ook, bij voorbaat dank!

scorpioen
Berichten: 7973
Juridisch actief: Ja

#2 , 8 jaar 3 maand geleden (31 mei 2010 15:32)

Gent 18 november 2008 Fiscoloog 2009 (weergave SVC), afl. 1156, 12 en http://www.fiscoloog.be (21 april 2009)

Samenvatting

Een ongehuwd koppel koopt een bescheiden woning met toepassing van het verlaagd tarief en vermeldt in de akte dat het zijn inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van het verkregen onroerend goed zal bekomen. Kort daarna springt de relatie af. De man schrijft zich in in het bevolkingsregister op het adres van het verkregen onroerend goed en behoudt die inschrijving gedurende de drie daaropvolgende jaren. Hij trouwt er met een andere vrouw. De vrouw gaat elders wonen en trouwt ook met een ander. De fiscus vordert in hoofde van de vrouw een rechtenvermeerdering.

Het Hof is van mening dat hier een geval van overmacht voorligt.

Het is moeilijk aanvaardbaar dat de fiscus de kopers zou verplichten zich samen te laten domiciliëren, wanneer iedere affectieve relatie ontbreekt. Het zou onredelijk zijn te eisen dat in de aangekochte woning wordt gewoond wanneer iedere band tussen de samenwonende personen teloor is gegaan. Beide ex-partners zijn een nieuwe relatie begonnen. Bezwaarlijk kan worden geëist dat ze allemaal samen hun inschrijving in het bevolkingsregister nemen op hetzelfde adres. Dat moet als een onoverkomelijke hinderpaal worden aangemerkt.

SANNE1970
Berichten: 9

#3 , 1 jaar 6 maand geleden (17 mar 2017 08:22)

Ik heb hetzelfde probleem met mijn zoon. Ongehuwd en allebei thuiswonend op het moment van de aankoop. De relatie is jammer genoeg kort daarna afgesprongen. Overmacht wordt niet aanvaard. Zegt de wet dat ze moesten samenwonen ? Ik kan aan de hand van foto s en getuigen wel aantonen dat ze effectief een relatie hadden gedurende een 6 tal jaar. Ondertussen woont mijn zoon in de aangekochte woning. Graag jullie mening hieromtrent ... we hebben net de boete gekregen. Wat al er geen geld meer over is om nu nog 9000 euro te betalen als boete?

Reclame

Poene
Berichten: 457
Juridisch actief: Ja
Locatie: Kandidaat-notaris in West-Vlaanderen

#4 , 1 jaar 6 maand geleden (17 mar 2017 11:36)

Waarom wordt overmacht niet aanvaard?

Overmacht kan wel aanvaard worden bij feitelijk samenwonenden. Men moet wel samen daar gedomicilieerd zijn geweest. Is dit in orde?

De Vlaamse Belastingdienst zegt in Standpunt 14019:

"De Vlaamse belastingdienst aanvaardt overmacht als algemeen rechtsbeginsel zelfs als het niet uitdrukkelijk in de regelgeving is voorzien en past dit toe over alle Vlaamse belastingen heen.

Voor het behoud van het verlaagd verkooprecht van 5 % , het zogenaamd klein beschrijf bij de aankoop van een woning, is overmacht wel uitdrukkelijk in de regelgeving voorzien. De kopers moeten zich ertoe verbinden zich in te schrijven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister op het adres van de aangekochte woning binnen een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf de datum van de authentieke akte van verkrijging en tenminste 3 jaar zonder onderbreking die inschrijving behouden. Indien deze verbintenis niet kan worden nagekomen ten gevolge van een verandering in het gezinsleven van de koper(s), zoals echtscheiding, aanvaardt de Vlaamse belastingdienst dat dit een geval van overmacht is zodat het verlaagd tarief van 5% behouden blijft. Beëindiging van de wettelijke of feitelijke samenwoning wordt eveneens aanvaard als overmacht op voorwaarde dat wordt aangetoond dat de wettelijke of feitelijke samenwoning een zekere stabiliteit vertoonde. De Vlaamse Belastingdienst volgt dus het standpunt dat de FOD Financiën toepaste bij verandering in het gezinsleven van de kopers".


http://belastingen.vlaanderen.be/sp-140 ... -overmacht

Het is dus steeds een feitenkwestie. Hiervoor moet je je verzoekschrift goed stofferen... met foto's, mails, vanalles. Misschien zelfs verklaringen van de getuigen, telkens met hun handtekening erbij (een soort 'affidavit' zoals in de Amerikaanse films).
Verzamel alle gegevens die nuttig kunnen zijn. Zo kan de dossierbeheerder op gefundeerde wijze eventueel overmacht toestaan. Hoe magerder je verzoekschrift, hoe minder kans je maakt.

SANNE1970
Berichten: 9

#5 , 1 jaar 6 maand geleden (17 mar 2017 12:34)

Nee er wordt betwist dat ze een relatie hadden maar geef toe als je thuiswonend bent kan je tenminste nog sparen om te verbouwen ? Ze woonden beiden op dezelfde gemeente en bij mij... adresverandering was gewoon niet echt aan de orde , waarom, ze woonden op 3 min van elkaar. Is dit het probleem ? Moest men samenwonend zijn om als overmacht gerechtigd te kunnen worden ? Moet dit via een advocaat ? Het bezwazrschrift die verworpen is had de notaris gedaan ... of mogen we dit zelf proberen ?

Poene
Berichten: 457
Juridisch actief: Ja
Locatie: Kandidaat-notaris in West-Vlaanderen

#6 , 1 jaar 6 maand geleden (17 mar 2017 15:08)

Er is al een bezwaarschrift ingediend en het is verworpen? In dat geval denk ik niet dat je nog een tweede (of derde of vierde) bezwaarschrift kan indienen. Het enige dat nu nog mogelijk is, is de gerechtelijke weg en Vlabel dagvaarden voor de rechtbank. Geen idee of dit kans op slagen heeft.

SANNE1970
Berichten: 9

#7 , 1 jaar 6 maand geleden (17 mar 2017 16:26)

Ik heb het in eerste instantie in handen gegeven van de notaris die er goede kijk op had. Dit was een bezwaarschrift zonder foto s, mails etc,
Dat ze de overmacht niet aanvaard hebben was ook tot de verbazing van de notaris. Mij zoon heeft al zijn geld in het huis gestoken om de verbouwingswerken te financieren, een wederbelegging moeten doen op zijn naam bij de bank en alle kosten van de notaris moeten betalen, er is gewoon geen geld meer nu op dit moment... Wat moet er nu gebeuren?

LeenW
Berichten: 7364

#8 , 1 jaar 6 maand geleden (17 mar 2017 16:28)

Ik betwijfel dat je meer dan één bezwaarschrift kan indienen. Is een afbetalingsplan een optie? (ervan uitgaande dat u niet verder gaat procederen)

Poene
Berichten: 457
Juridisch actief: Ja
Locatie: Kandidaat-notaris in West-Vlaanderen

#9 , 1 jaar 6 maand geleden (17 mar 2017 16:31)

Een afbetalingsregeling is mogelijk voor aanvullende registratierechten en voor pijnlijke situaties als deze.

De voorwaarden zijn:

Er wordt uitsluitend een afbetalingsplan toegestaan voor aanvullende rechten in de registratiebelasting.

"Gelet op de hoogte van de verschuldigde belasting, het éénmalig karakter ervan én het tijdsverloop waardoor deze belasting vaak niet meer verwacht wordt, wordt een afbetalingsplan toegestaan:
•Op 24 maanden zonder enig bewijs van financiële moeilijkheden te moeten voorleggen.
•Op een langere termijn (tot maximum 60 maanden) indien financiële moeilijkheden worden aangetoond op basis van: ◦een attest of brief van het OCMW dat de belastingplichtige in budgetbeheer of budgetbegeleiding is;
◦een goedgekeurd afbetalingsplan bij de personenbelasting van een recent aanslagjaar (het afschrift van FOD Financiën mag maximaal twee jaar oud zijn);
◦een attest van een afbetalingsplan bij een andere officiële instantie (Electrabel, Water-link, penale boeten);
◦een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting waaruit blijkt dat het netto belastbaar inkomen van de belastingplichtige lager ligt dan 40 000 EUR;
◦een attest waaruit blijkt dat de belastingplichtige geniet van het OMNIO-statuut, een verhoogde tegemoetkoming (RVV-statuut) of een inkomensgarantie voor ouderen;
◦een door FOD FIN reeds toegestaan afbetalingsplan voor deze verschuldigde registratiebelasting."


Zie voor meer uitleg:

http://belastingen.vlaanderen.be/kan-ik ... ng-krijgen

SANNE1970
Berichten: 9

#10 , 1 jaar 6 maand geleden (17 mar 2017 18:06)

Dank u vr de snelle reactie... Pff wat een situatie e... en dit op zo n jonge leeftijd ... ziet u nog een mogelijkheid met alles nr een advocaat te gaan? Ik heb vele foto s en correspondentie tussen mijn zoon en zijn vriendin. Het is toch een logisch gevolg dat als kinderen de kans krijgen om thuis te Wonen en hun geld dat ze verdienen integraal kunnen steken in hun huis ... ze sliepen elke avond samen bij mij... een adresverandering was toch geen optie? K vind zo n spijtige zaak...

Poene
Berichten: 457
Juridisch actief: Ja
Locatie: Kandidaat-notaris in West-Vlaanderen

#11 , 1 jaar 6 maand geleden (17 mar 2017 18:16)

Ik weet niet of het zin heeft om naar een advocaat te gaan. Moest je een sterke zaak hebben, ja. Maar dit is een randgeval en er is mij geen rechtspraak of standpunt bekend dat jouw geval behandelt. Ik kan je verder niet helpen.

SANNE1970
Berichten: 9

#12 , 1 jaar 6 maand geleden (17 mar 2017 18:39)

Toch bedankt vr alle info hoor :-)

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”