Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
tommyV
Topic Starter
Berichten: 6

boetes op schenkingen

#1 , 8 jaar 9 maand geleden (15 dec 2009 20:24)

Beste,

Graag had ik informatie ontvangen over het volgende:

Na het overlijden van mijn vader ontvangen mijn broer en ik via handgift schenkingen (geld=roerend goederen) van mijn moeder.
Indien mijn moeder binnen de 3 jaar overlijdt, moeten wij deze schenkingen aangeven aan de fiscus.
Mochten mijn broer en ik dit niet doen, hoeveel kans hebben wij dat dit ontdekt wordt? En wat zijn de gangbare boetes hiervoor?

Alvast bedankt voor een antwoord!

Mvg
Tommy

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 8 jaar 9 maand geleden (15 dec 2009 20:42)

Hebben jullie echt schenkingen gekregen van uw moeder , met geld dat van haar was?
Misschien hebben jullie gewoon jullie erfdeel van vader ontvangen en moet daar nooit nog iets aan de fiscus van gezegd worden, want er zijn de nodige rechten op betaald.
Van den andere kant , de fiscus heeft weet van de aangifte nalatenschap van vader. Indien moeder zelf binnen de drie jaar overlijdt , kunnen ze zich op die aangifte beroepen om te bewijzen dat een bepaald bedrag aanwezig was in haar patrimonium. Hierdoor moeten jullie het terug aangeven , desgevallend , in de nalatenschap van moeder en er successierechten op betalen.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

tommyV
Topic Starter
Berichten: 6

#3 , 8 jaar 9 maand geleden (15 dec 2009 20:52)

De schenkingen komen voort uit geld dat in een bankkluis van mijn overleden vader zat. Hierop zijn toen al successierechten betaald. Als mijn moeder sterft in de toekomst dan betalen wij hierop voor de 2de keer veronderstel ik.
Om dit te vermijden overwegen mijn broer en ik het reeds ontvangen geld niet aan te geven aan de fiscus.
Hoeveel kans hebben wij dat dit ontdekt wordt door de fiscus? En wat zijn de gangbare boetes hiervoor?

En daarbij, de fiscus kent de financiele toestand op moment van aangifte overlijden vader. Nadien kan er toch veel gebeuren. Wij hoeven het toch niet ontvangen te hebben?

Reclame

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#4 , 8 jaar 9 maand geleden (15 dec 2009 21:51)

tommyV schreef:De schenkingen komen voort uit geld dat in een bankkluis van mijn overleden vader zat. Hierop zijn toen al successierechten betaald. Als mijn moeder sterft in de toekomst dan betalen wij hierop voor de 2de keer veronderstel ik.
Om dit te vermijden overwegen mijn broer en ik het reeds ontvangen geld niet aan te geven aan de fiscus.
Hoeveel kans hebben wij dat dit ontdekt wordt door de fiscus? En wat zijn de gangbare boetes hiervoor?

En daarbij, de fiscus kent de financiele toestand op moment van aangifte overlijden vader. Nadien kan er toch veel gebeuren. Wij hoeven het toch niet ontvangen te hebben?


Indien het geld de persoonlijke eigendom van uw vader was (ingevolge huwelijkscontract of erfenis) en er geen wilsbeschikking was, dan bent U tesamen met uw broer de 'blote eigenaar' van die sommen en is uw moeder de 'vruchtgebruiker'. Bij overlijden van uw moeder worden jullie volle eigenaar en moeten er geen erfenirechten meer worden op betaald.

Maar: dan moet het geld ook in jullie naam belegd zijn. Ligt het in een bankkluis op naam van jullie moeder dan worden er opnieuw erfenisrechten geheven. Als jullie moeder het geld NU aan jullie overhandigt (wat blijkbaar de bedoeling is), m.a.w. afziet van haar vruchtgebruik, dan is er geen enkel probleem. Er moet dan geen enkel recht betaald worden aangezien jullie reeds eigenaar zijn.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

tommyV
Topic Starter
Berichten: 6

#5 , 8 jaar 9 maand geleden (16 dec 2009 14:52)

Dat zou mij ten zeerste verwonderen dat wij niks moeten aangeven aan de fiscus als wij geld via schenking ontvangen (en indien mijn moeder zou sterven binnen de 3 jaar na schenking).

Dat klopt toch niet of ben ik nu zo mis?
Kan je dit bewijzen via link naar officiële website?

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#6 , 8 jaar 9 maand geleden (16 dec 2009 15:37)

Aangezien uw moeder geen eigenaar is van die gelden (ze is alleen vruchtgebruiker) kan ze die gelden niet schenken. U en uw broer zijn door erfenis van uw vader reeds eigenaar van die gelden.
Er is dus gen schenking mogelijk!!!! En ook onnodig.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#7 , 8 jaar 9 maand geleden (16 dec 2009 17:35)

Inderdaad Tommy ,
Het geld dat in de kluis zat is voor de helft van moeder en voor de helft van vader. Dat deel van vader is nu , voor de blote eigendom , van jullie geworden. Moeder heeft dus niets weg te geven. Wat er , wettelijk gezien , verwacht wordt is dit. De helft van vader wordt op naam van de kinderen geblokkeerd , ieder voor zijn deel. Moeder heeft wel recht op de intresten. Hiervan kan zijn , formeel of stilzwijgend afstand doen.
Dit geld zit niet meer in moeders vermogen , jullie moeten het nooit meer aangeven. Ook niet als moeder overlijdt binnen de drie jaar.
Kortom , moeder kan jullie niets schenken dat al van jullie is tengevolge van de nalatenschap van uw vader.
Als uw moeder overlijdt , moet U natuurlijk aangifte doen van haar deel van de oorspronkelijke gemeenschap, van hetgeen zij te vererven heeft. Indien zij daarvan een schenking doet , heeft u wel gelijk en spelen die drie jaar. Dat gedeelte moet u eventueel natuurlijk wel aangeven.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

tommyV
Topic Starter
Berichten: 6

#8 , 8 jaar 9 maand geleden (17 dec 2009 15:19)

OK, het geld in kluis is voor de helft van mijn moeder (volle eigendom) en voor de andere helft van mijn broer en ik (enkel naakte eigendom) .
Moeder heeft beslist dat ze al het geld uit de kluis aan ons zal schenken (in stapjes weliswaar) via bankgift, mijn broer de helft en ik de helft.
Dan geeft ze dus ons erfdeel maar ook haar deel.
Op welk bedrag zijn we dan wettelijk verplicht aangifte te doen? Op de helft van de kluis?

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#9 , 8 jaar 9 maand geleden (17 dec 2009 15:46)

De schenking betreft alleen het geld van uw moeder (dus de HELFT van de bankkluis).
Wat betreft het SCHENKEN van moeder's helft zijn er verschillende mogelijkheden:

1. met eenvoudige bankgift: dan betaalt u niets maar als moeder binnen de drie jaar overlijdt wordt het geschonken geld terug bij de erfenis gevoegd en moeten er dus erfenisrechten op betaald worden

2. schenking mits betaling van schenkingsrecht van 3 percent: de drie percent zijn "bevrijdend", maw er moeten achteraf geen erfenisrechten betaald worden (u moet de schenking dus wel laten registreren en het schenkingsrecht betalen)

3. schenking via notariële akte: hier regelt de notaris alles; het schenkingsrecht blijft ook hier 3 percent, maar daar komen uiteraard dan nog de aktekosten en het notarisereloon bij
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

tommyV
Topic Starter
Berichten: 6

#10 , 8 jaar 9 maand geleden (18 dec 2009 14:17)

Ok, bedankt voor de informatie!

Wat betreft puntje 1: hoe wordt het geschonken geld bij de erfenis gevoegd? Moet het geld teruggestort worden? Of bedoelt u dat wij die bedragen moeten aangeven.
En zo kom ik terug op mijn initiële vraag:
"Mochten mijn broer en ik dit geld niet aangeven (schenking van moeders helft wanneer ze binnen de 3 jaar overlijdt), hoeveel kans hebben wij dat dit ontdekt wordt? En wat zijn de gangbare boetes hiervoor?"

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#11 , 8 jaar 9 maand geleden (18 dec 2009 15:01)

tommyV schreef:Ok, bedankt voor de informatie!

Wat betreft puntje 1: hoe wordt het geschonken geld bij de erfenis gevoegd? Moet het geld teruggestort worden? Of bedoelt u dat wij die bedragen moeten aangeven.
En zo kom ik terug op mijn initiële vraag:
"Mochten mijn broer en ik dit geld niet aangeven (schenking van moeders helft wanneer ze binnen de 3 jaar overlijdt), hoeveel kans hebben wij dat dit ontdekt wordt? En wat zijn de gangbare boetes hiervoor?"


In het aangifteformulier van de erfenis staat de vraag letterlijk vermeld of de erflater een schenking heeft gedaan in de periode van drie jaar voor overlijden. Je moet het dus in eerste instantie zelf aangeven. Het verzwijgen van de schenking is uiteraard bedrog. De hoogte van de te betalen boetes weet ik niet. Maar waarschijnlijk zullen anderen dat hier nog wel beantwoorden (in elk geval beduidend meer dan 3 % schenkingsrechten).

Kans dat het ontdekt wordt hangt af van verschillende factoren zoals de belangrijkheid van de schenking. Aangezien op vaders helft erfenirechten zijn betaald weet de administratie dat er nog evenveel toebehoort aan uw moeder....
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#12 , 8 jaar 9 maand geleden (18 dec 2009 17:18)

Door de aangifte van nalatenschap bij vaders overlijden , weet de Registratie inderdaad hoeveel de gemeenschap was en dus ook moeder bezit. Indien moeder overlijdt binnen de drie jaar , zal haar deel van de gemeenschap terug in haar nalatenschap moeten zitten. Het kan van vorm veranderd aijn , vb. kasbon ipv. spaarrekening. Het kan verantwoord zijn uitgegeven ,vb. kosten rusthuis of serviceflat. Wat ook kan : schenking met registratie + rechten. Indien het geld toch verdwenen is en het kan niet verantwoord worden , vb. omdat er een hand- of bankgift is gedaan , zal de Registratie zelf het geld toch terug opnemen in de nalatenschap. De erfgenamen moeten dan toch successierechten betalen. Dus beter eerlijk zijn en hopen dat moeder langer leeft.
De Registratie baseert zich hiervoor op Wetboek successierechten art. 7

Indien vb. iemand een onroerend goed verkoopt en hij overlijdt binnen de drie jaar na verkoop , wordt altijd dat geld in de nalatenschap opgenomen. Indien dit geld niet meer aanwezig is , vb. weggegeven aan een vriendin en dat kan niet bewezen worden , betalen de erfgenamen de nodige successierechten ( dus op iets dat ze niet hebben gekregen). Ze kunnen wel de erfenis weigeren.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

tommyV
Topic Starter
Berichten: 6

#13 , 8 jaar 8 maand geleden (22 dec 2009 15:29)

OK, bedankt voor de uitleg.
Best aangeven dus!

Vergetelheidje
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

#14 , 1 jaar 11 maand geleden (08 okt 2016 12:00)

Omdat ik een schenking ben vergeten aan te geven in een nalatenschap,wil ik nog een spontane aangifte er van doen.Welke termijn staat hier op,wat bedraagt de erfenisbelasting er op en wat zijn de boetes hier op?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”