bruto erfbaar actief

frieda.M
Topic Starter
Berichten: 129

bruto erfbaar actief

#1 , 20 mar 2023 11:59

Wanneer men een nalatenschap door een notaris wenst te laten invullen , wordt zijn ereloon berekent op het bruto erfbaar actief (verschillende percentages lees ik op google)
Wat verstaat men echter onder bruto erfbaar actief.?
Stel : Gezinswoning 300000 en spaarrekeningen 200000
Is het BEA dan 500000 of 250000
Wat als er een huwelijkscontract bestaat (langst leeft) Hier telt de gezinswoning niet mee.
Is het BEA dan 200000 of 100000

frieda.M
Topic Starter
Berichten: 129

#2 , 21 mar 2023 11:45

een aangifte van nalatenschap te laten invullen is niet verplicht, maar is het aan te raden dit door anderen te laten doen die er reclame voor maken (vb X aan vaste prijs van 895 euro)
..................................................................................................
volgende heb ik op google gevonden, maar ik twijfel of dit juist is, daarom mijn vraag wat het bruto erfbaar actief is ( moet dat niet de HELFT van 150000 en 50000 zijn?

ERELONEN IN RECHTE LIJN
0 – 32.000,00 euro 1,00% 320,00 euro
32.000,01 – 120.000,00 euro 0,75% 660,00 euro
20.000,01 – 300.000,00 euro 0,50% 900,00 euro
300.000,01 – 950.000,00 euro 0,25% 1.625,00 euro
boven de 950.000,01 euro 0,15% …
In de zijlijn en in de andere gevallen wordt dit barema verhoogd met 50 %.
De barema’s worden met 1/3 verminderd in de volgende gevallen:

als de nalatenschap niet belastbaar is,
als het passief meer dan de helft van het actief bedraagt.
Voorbeeld:
Een gezin heeft een woning van 150.000 euro en heeft 50.000 euro aan roerende goederen (spaargelden enz.) na aftrek van de schulden.

Ereloon notaris :

0 – 32.000,00 320,00 euro
32.000,01 – 120.000,00 660,00 euro
120.000,01 – 200.000,00 400,00 euro
Totaal ereloon vrij beroep 1.380,00 euro + 21% BTW 289,80 = 1.669,80

regenbloempje
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#3 , 27 mar 2023 11:14

Mooie info Frieda, kan ik gebruiken om mijn moeder gerust te stellen.
Ik veronderstel dat het basisbedrag het gehele vermogen is en niet het gedeelte dat geërfd wordt,

Reclame

frieda.M
Topic Starter
Berichten: 129

#4 , 31 mar 2023 12:31

Het is juist DAT basisbedrag dat ik niet goed kan inschatten.( anderen ook niet denkt ik)
ik heb nog wat opzoekingswerk verricht en vastgesteld dat niet alle prijzen wettelijk vast liggen bij een notaris. Dus voor opstellen van een aangifte van nalatenschap is het best vooraf aan de notaris te vragen wat hij hiervoor zal aanrekenen denk ik.
Zie hieronder twee dingen die ik gevonden heb


1 -Wat kost een akte van erfopvolging bij notaris?
Sinds 1 januari 2023 geldt een vast ereloon van 195 euro voor een akte van erfopvolging. Dit ereloon wordt met 125 euro verhoogd per aanwezig onroerend goed.

2-U kan steeds de notaris van uw keuze , voorafgaand de opstart van een dossier, verzoeken hoe kosten en ereloon wordt berekend. Hiervoor bestaat immers geen wettelijk opgelegd tarief.

togenbos
Berichten: 2
Juridisch actief: Ja

#5 , 20 apr 2023 12:13

Toevallig gelezen.
Als ik het goed begrijp weet niemand van de specialisten hoe het bruto erfbaar actief juist berekend wordt. Toch is er belangstelling zie ik (665 lezers)

wanton
Berichten: 9922
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#6 , 21 apr 2023 09:21

Dit betreft het totaal aan tegoeden van de gemeenschap, na aftrek van eventuele schulden. De erfenis behelst niet altijd 50 % van het totaal. Men moet wel de info hebben/zoeken van dit totaal.
Erfbaar is nog niet belastbaar. Dit is enkel op het werkelijk te vererven deel, met vrijstellingen en verminderingen.
Men kan op voorhand met de notaris diens ereloon afspreken. Die zal éea laten afhangen van de complexiteit van het dossier.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Terug naar “Successie- & Registratierechten”