erfbelasting vooroverlijden

Jan Solders
Topic Starter
Berichten: 94

erfbelasting vooroverlijden

#1 , 8 maand 3 weken geleden (16 mar 2019 09:41)

Wij, ouder koppel, wensen een officiële schenking te doen aan enig kleinkind , maar willen laten beschrijven dat bij vooroverlijden van het kleinkind de gelden terug naar ons komen ( ouders wonen feitelijk samen)
Er is dus geen erfbelasting verschuldigd op deze gelden daar er 3% schenkingsrechten worden betaald.
Maar wat gebeurt er als de gelden moesten terugkomen naar ons ( wegens overlijden kleinkind) qua erfbelasting. Moeten er dan toch weer erfbelasting op deze gelden komen en trekken we de schnkingrechten terug of hoe gaat dat?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
father b
Berichten: 928
Juridisch actief: Nee

#2 , 8 maand 3 weken geleden (16 mar 2019 10:37)

Indien de schenkingsrechten betaald zijn is alles oké. Volgens mij gaan de successierechten slechts terug tot 3 jaar.
Bovendien denk ik dat het geld nooit zal kunnen terugkomen bij het overlijden. Gezien de schenking kan opgebruikt zijn en welke euro is van wie ? Op gelden staat geen naam.

asperger
Berichten: 6486
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#3 , 8 maand 3 weken geleden (16 mar 2019 12:06)

Met een conventioneel beding van terugkeer komt het geld terug naar de schenker vrij van successierechten, uiteraard op voorwaarde dat het nog aanwezig is.
De 3 percent ben je wel kwijt.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Reclame

Jan Solders
Topic Starter
Berichten: 94

#4 , 8 maand 3 weken geleden (16 mar 2019 15:36)

Bedankt. Het was de bedoeling een termijnrekening van op 5 jaar te schenken, want het kind is nog minderjarig. Dus als het geld binnen deze termijn van 5 jaar terugkomt is hierop geen erfbelasting verschuldigd lees ik.
Hoe kan dit dnt bewezen worden
Veronderstel 2 voorbeelden
VB 1 Wij bezitten 10.000 euro (op het ogenblik dat 1 partner sterft natuurlijk) en krijgen een schenking van 100.000 euro terug. Dus er is maar erfbelasting te betalen op 5000 euro dus ( de andere helft is van de partner)

VB2 Wij bezitten nog 80.000. Hoe bewijst men dat dit de overschot van het geld is van die 100.000 euro schenking , die teruggekomen is . Hier zou dus geen erfbelasting moeten betaald worden?

Dus ik ben niet 100% zeker dat er geen erfbelasting zal moeten betaald worden

MellowCaballero
Berichten: 92
Juridisch actief: Ja

#5 , 8 maand 3 weken geleden (16 mar 2019 16:32)

Zolang de geldsom individualiseerbaar is op een termijnrekening stelt zich geen probleem. Het roerend goed keert van rechtswege terug ingevolge de intreding van de ontbindende voorwaarde van vooroverlijden van uw kleinkind.

Is de termijnrekening verlopen en gebruikt uw kleinkind deze gelden voor een belegging of vermengt hij het met zijn vermogen, is het niet langer individualiseerbaar, maar behoudt u nog steeds een roerende vordering op de nalatenschap van uw kleinkind met eenzelfde nominale waarde. VLABEL aanvaardt de opname van deze vordering in het passief van uw aangifte. Het resultaat is min of meer hetzelfde, vermits slechts het netto-actief in aanmerking komt om de erfbelasting te berekenen.

Terug naar “Successie- & Registratierechten”