Erfenis

Thomas Morus
Berichten: 4739
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

Re: Erfenis

#16 , 16 aug 2021 13:03

U hebt de inhoud van de akte van erfopvolging reeds gegeven.
Dat is wat telt. Zo uitvoeren en het is OK.
Maak het niet ingewikkeld.

"Ze heeft 25% in schenking gekregen na het overlijden van mijn vader."

Dat is onmogelijk. Uw vader kon niet schenken na zijn overlijden.
En in de akte van erfopvolging staat dat ook niet vermeld.

DUS: letterlijk doen wat in akte van erfopvolging staat;
dat is de rol en het doel van die akte, de rest is fantasie.
WIJSHEID IS EEN VERHEFFENDE VORM VAN INTELLIGENTIE

evgoeth
Topic Starter
Berichten: 538
Locatie: Ten zuiden van Antwerpen

#17 , 16 aug 2021 13:42

Wat wil dit dan zeggen?
Ten aanzien van het huwelijk en voor geval van ontbinding ervan door overlijden één hunner, niet van lijf en goederen gescheiden, verklaren de aanstaande echtgenoten bovendien wederzijds schenking te doen, de eerst stervende aan de langstlevende hunner, hetgeen ze beiden aanvaarden, van de volle eigendom der roerende en onroerende goederen, die de nalatenschap van de eerst stervende zullen uitmaken, te rekenen vanaf de overlijdensdag.
Wil dit dan gewoon zeggen dat er zonder deze tekst ALLES naar de kinderen was gegaan?
En dat dit enkel gaat over de 50% en dat van de resterende 50 enkel het vruchtgebruik naar mijn moeder gaat?

ongelukbelaagd
Berichten: 400

#18 , 16 aug 2021 16:34

Van alles wat je vader en moeder hebben, is in gemeenschap van goederen, 50% van je vader en 50% van je moeder. Je moeder behoudt sowieso haar deel van het huis en haar deel van de fondsen. Het deel van je vader wordt dan verdeeld zoals vermeldt in een huwelijkscontract, testament of zoals wettelijk bepaald indien er geen huwelijkscontract of testament bestaat.

Er staat een langst-leeft, al-heeft clausule in het huwelijkscontract. Met dit moderne keuzebeding, schenkt je vader bij zijn overleden zijn deel aan je moeder. Zij zal dan alle successierechten moeten betalen. De kinderen erven op dat moment dan niets. Zij zullen enkel alles erven op het moment dat je moeder overlijdt en dan pas successierechten betalen op het deel dat ieder van hun erft.

Kijk eens naar dit filmpje : https://www.bing.com/videos/search?q=ke ... &FORM=VIRE

Maar dan spreekt deze clausule in het huwelijkscontract het bovenstaande weer tegen "indien er afstammelingen zijn die tot de nalatenschap van de overleden echtgenoot komen, zal de langstlevende echtgenoot de helft van het gemeenschappelijk vermogen verkrijgen in volle eigendom en de wederhelft in vruchtgebruik"

Tenzij er een wijziging is gedaan van het ene naar het andere?

Reclame

evgoeth
Topic Starter
Berichten: 538
Locatie: Ten zuiden van Antwerpen

#19 , 16 aug 2021 17:15

Het huis dat was er al van voor het huwelijk, dat was van mijn vader nog voor hij mijn moeder had leren kennen.
Het is pas toen zij zijn getrouwd, omdat ik op komst was, dat ze dit hebben laten aanpassen. Ik denk dat dat was omdat het op die moment nog grote liefde was en opdat zij niet volledig zonder zou vallen moest mijn vader sterven. Er was een leeftijdsverschil van bijna 11 jaar.

Er staat dit :
"- mijn moeder voor de helft in volle eigendom en de helft in vruchtgebruik
- kind 1 voor 1/8e in blote eigendom
- kind 2 voor 1/8e in blote eigendom
- kind 3 voor 1/8e in blote eigendom
- kind 4 voor 1/8e in blote eigendom"

mijn moeder 1/2 en de kinderen elk 1/8e, dat komt neer op 1/2 + 4/8 = 1/2 + 1/2 = 1.
Alleen van die 4/8 moet dan nog dat percentage naar ons moeder vloeien.

Ben ik nu mee of zie ik het nu nog altijd verkeerd?

wanton
Berichten: 9623
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#20 , 16 aug 2021 19:03

Beste, herlees mijn berichten nog eens.
Er is een huwelijkscontract. Dwz. dat een notaris een akte van erfopvolging moet opmaken, volgens de bepalingen in dat contract. Ik raad u aan die akte te geloven en aldus te handelen!
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

wanton
Berichten: 9623
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#21 , 16 aug 2021 19:05

Er vloeit niets naar uw moeder. Vruchtgebruik betekent dat een blote eigenaar de hele eigendom bezit, maar hij kan er niets mee doen. De opbrengst ervan, de huur, de rente, het gebruik is voor de vruchtgebruiker.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

evgoeth
Topic Starter
Berichten: 538
Locatie: Ten zuiden van Antwerpen

#22 , 16 aug 2021 20:08

Ik gaf dat document aan de bank en die begonnen al te zeggen dat ze daarmee niet verder konden en dat we hun document moesten invullen en tekenen. Alle 4 de kinderen en mijn moeder zijn er op andere momenten geweest.
De eerste verdeelsleutel was fout. Maar toen zei de bank dat ze percentages wilden.
En die heeft de notaris niet op papier gezet.

Ik snap niet dat ik als erfgenaam met een zeer beperkte juridische kennis dit allemaal moet gaan regelen. We zitten nu aan scenario 3.

Zo moeilijk kan het toch niet zijn voor de bank of notaris? Diens afrekening hebben we al gekregen ja.

ongelukbelaagd
Berichten: 400

#23 , 17 aug 2021 13:38

Het huis dat was er al van voor het huwelijk, dat was van mijn vader nog voor hij mijn moeder had leren kennen.
Het is pas toen zij zijn getrouwd, omdat ik op komst was, dat ze dit hebben laten aanpassen. Ik denk dat dat was omdat het op die moment nog grote liefde was en opdat zij niet volledig zonder zou vallen moest mijn vader sterven. Er was een leeftijdsverschil van bijna 11 jaar.

Er staat dit :
"- mijn moeder voor de helft in volle eigendom en de helft in vruchtgebruik
- kind 1 voor 1/8e in blote eigendom
- kind 2 voor 1/8e in blote eigendom
- kind 3 voor 1/8e in blote eigendom
- kind 4 voor 1/8e in blote eigendom"

mijn moeder 1/2 en de kinderen elk 1/8e, dat komt neer op 1/2 + 4/8 = 1/2 + 1/2 = 1.
Alleen van die 4/8 moet dan nog dat percentage naar ons moeder vloeien.

Ben ik nu mee of zie ik het nu nog altijd verkeerd?
Mijn schoonvader is juist overleden en door de langst-leeft, al-heeft clausule in hun huwelijkscontract heeft mijn schoonmoeder alles gekregen. Mijn schoonmoeder heeft alles gekregen, de kinderen niets.

Ik snap niet goed hoe je een langst-leeft, al-heeft clausule in hetzelfde contract kan staan als dit ""mijn moeder voor de helft in volle eigendom en de helft in vruchtgebruik, - kind 1 voor 1/8e in blote eigendom; - kind 2 voor 1/8e in blote eigendom; - kind 3 voor 1/8e in blote eigendom; - kind 4 voor 1/8e in blote eigendom"?
Dat spreekt mekaar tegen! Tenzij het langst-leeft, al-heeft op latere datum gewijzigd is naar de verdeling onder vrouw en kinderen? Waarom zouden jullie beginnen te verdelen als je moeder alles krijgt?

evgoeth
Topic Starter
Berichten: 538
Locatie: Ten zuiden van Antwerpen

#24 , 17 aug 2021 15:51

Er staat :
' Dat de echtgenoten in hetzelfde huwelijkscontracten elkaar wederzijds gifte gedaan hebben, inhoudende het grootst beschikbaar deel in volle eigendom van de roerende en onroerende goederen, die deel zullen uitmaken van de nalatenschap van de eerststervende.
Dat de nalatenschap van de heer X (mijn vader) bijgevolg is toegekomen aan de erfgenamen, te weten :
- mijn moeder, voornoemd, voor de helft in volle eigendom en de helft in vruchtgebruik,
- kind 1 voor 1/8ste in blote eigendom
- kind 2 voor 1/8ste in blote eigendom
- kind 3 voor 1/8e in blote eigendom
- kind 4 voor 1/8ste in blote eigendom

Is er niemand die dan percentages kan geven?

wanton
Berichten: 9623
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#25 , 17 aug 2021 17:48

Nog een poging. Bij de verdeling van gelden komt in principe alles op naam van de blote eigenaar. De manier die veelal wordt toegepast : het geld wordt voor de 100 % op een geblokkeerde rekening gezet op naam van de blote eigenaar. De vruchtgebruiker krijgt daar niets van, enkel 'de vruchten'. Er wordt geregeld dat de intresten naar de vruchtgebruiker gaan. Dit duurt zo tot bij het overlijden van de vruchtgebruiker.
Er is een splitsing voorzien: voor de berekening van de erfbelasting en bij een reële verdeling. Immers, bij het systeem van de geblokkeerde rekening kan je het geld als blote eigenaar niet gebruiken, als je dat zou willen. Dan kan je eventueel het vruchtgebruik afkopen. Je betaalt de vruchtgebruiker die 15.31 %, volgens haar leeftijd, en de blote eigenaar kan ook over zijn geld beschikken.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

wanton
Berichten: 9623
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#26 , 17 aug 2021 17:49

Ten zuiden van Antwerpen : waar is dat?
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

evgoeth
Topic Starter
Berichten: 538
Locatie: Ten zuiden van Antwerpen

#27 , 17 aug 2021 18:22

Rupelstreek

evgoeth
Topic Starter
Berichten: 538
Locatie: Ten zuiden van Antwerpen

#28 , 18 aug 2021 12:18

Je betaalt de vruchtgebruiker die 15.31 %, volgens haar leeftijd, en de blote eigenaar kan ook over zijn geld beschikken.
15.31% van het gedeelte waar zij vruchtgebruik over heeft?
Dus 15.31% over de helft van het vermogen, dat wil dan zeggen dat de 4 kinderen over 34.69 procent beschikken van het resterende vermogen?

wanton
Berichten: 9623
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#29 , 20 aug 2021 17:37

neen : 84.69 %, maar wel van de helft van de overleden ouder.
En zolang er niet effectief verdeeld wordt, hebben de kinderen 100 %.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Terug naar “Successie- & Registratierechten”