Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
walter123
Topic Starter
Berichten: 8
Reputation: 0
Juridisch actief: Nee

inzake kwijtschelding nalatigheidsintresten erfbelasting

#1 , 1 jaar 5 dagen geleden (20 apr 2017 12:03)

Kan iemand de betekenis verklaren van volgende vermelding die in het antwoord op mijn bezwaarschrift door Vlabel is vermeld.

De erfbelasting is een belasting die de overdracht van erfelijke goederen beoogt. de opeisbaarheid ervan hangt niet af van de verdeling of effectieve inbezitname van de goederen. De erfgenamen kunnen de betaling van de erfbelasting dan ook niet weigeren onder het voorwendsel dat deze niet kan geheven worden op hun eigen patrimonium zolang dit zich niet heeft verrijkt met een deel van de erfenis dat hen toekomt. (cf. Antwerpen ,13 december 2016 , 2015/AR/1940)
-De nalatigheidsintrest kan niet kwijtgescholden worden.

-Wat was het probleem ?
- Een bank weigerde de erfbelasting op de bij deze bank uitstaande tegoeden van de overledene ,rechtstreeks over te schrijven naar Vlabel om reden de legaatafstand (afstand door de wettige erfgenamen ten voordele van de legataris vernoemd in het handgeschreven testament) nog niet in orde was. De uitvoerende notaris heeft de bank verzocht deze overschrijving te doen en de rekening geblokkeerd te laten (De bank was niet tot rede vatbaar).
Zelf zag ik het verschil niet, iemand moest toch de erfbelasting betalen , die was voor legataris of wettige erfgenamen hetzelfde % (65%)
Alhoewel andere banken het wel deden was er één bank die weigerde met het gevolg nalatigheidsintresten op de erfbelasting op de tegoeden bij deze bank. In mijn bezwaar aan Vlabel aangehaald dat ik toch mijn eigen spaarcenten (trouwens onvoldoende) niet moet aanwenden wanneer ik nog niet officieel zeker ben dat ik deze erfenis zou ontvangen. De wettige erfgenamen kunnen steeds het testament betwisten. Zij zijn ook niet verplicht de legaatafstand te komen tekenen. Dit is via de rechtbank in uitvoering omdat de wettige erfgenamen niet komen opdagen bij de notaris.

Ik kan er niet goed bij dat de notaris welke de verdeling of uitvoering van het testament in behandeling had , de bank niet kon verplichten de erfbelasting te voldoen. Kan de bank verantwoordelijk gesteld worden of zijn zij in hun recht, ik weet het niet. Feit is dat meerdere andere banken wel op het verzoek van de notaris zijn ingegaan onder dezelfde voorwaarden ( geldig attest van erfopvolging en ontslagen van iedere verantwoordelijkheid).

Ben ik nu slachtoffer van al deze reglementen . Ik heb nooit geweigerd, ik heb zelfs Vlabel laten weten dat zij beslag konden leggen bij de bank op de tegoeden die in aanmerking kwamen om de erfbelasting te betalen.
Moet ik nu verder gaan en de aanslag betwisten voor de rechtbank, ik denk met bovenstaande paragraaf dat de belastingen altijd gelijk hebben. Ik dacht nog even dat ik in een geval van overmacht verkeerde,blijkbaar vind Vlabel van niet.

Reclame

Terug naar “Successie- & Registratierechten”