Erfrecht

Rotsaert
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Erfrecht

#1 , 5 maand 2 weken geleden (07 feb 2019 04:54)

Beste,

Ik ben enig kind en mijn moeder is intussen 85 jaar geworden haar gezondheid is met ups en downs; en mijn vader is reeds 18j gestorven.
Ik ben gescheiden van mijn eerste vrouw en nadien opnieuw gehuwd.
Mijn moeder geeft een zeer goed band met mijn x vrouw die vlakbij (2km) haar woont en er bijna dagelijks over de vloer komt , maar ook tussen ons (ik en mijn nieuwe echtgenote) gaat het na enkele moeilijke jaren gelukkig terug zeer goed probleem is wel dat wij verderaf wonen (40km) en er wekelijks 1 a 2 keer wel voor haar zijn maar dagelijks is door werkomstandigheden niet mogelijk.
Mijn moeder geeft een mooi eigendom (alleenstaande grote woning) en aardig wat spaarcentjes op de rekening, ik heb een volmacht op haar rekening maar ook mijn x vrouw geeft dat.
Mijn vraag is natuurlijk wat kan er gebeuren moest mijn moeder komen te sterven ? kan mijn moeder een deel aan mijn x vrouw schenken ? en wat kan er gebeuren indien mijn x vrouw met de volmacht geld overschrijft naar haar of een andere rekening ?
Volgens mijn moeder is reeds het deel van de successierechten (deel van mijn vader bij zijn overlijden) betaald en moet ik bij de erfenis van het huis maar de helft meer betalen klopt dit ?
Ik ben een beetje wantrouwig want ik vroeg haar de woning nu te schenken met het vruchtgebruik voor haar dus geen enkel risico voor haar en voor mij toch een voordeel daar de successierechten dan wegvallen, maar dat weigert ze en dat vind ik verdacht . ze stelde voor het huis voor de helft te verdelen aan mij en de andere helft aan mijn zoon (die ook enig kind is) kan ze dit zonder mijn toestemming ? vind ik een rare keuze gezien ik denk het later automatisch toch voor mijn zoon is want hij is ook enig kind.
Dank voor opvolging van de vele vragen
Patrick

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Sirkii
Berichten: 3229

#2 , 5 maand 2 weken geleden (07 feb 2019 12:22)

Je vraagt eigenlijk een snelcursus erfrecht ;-)

Wat er gebeurd is toen je vader stierf hing af van hun huwelijkscontract: Als ze een “langst leeft al heeft” contract hadden erfde uw moeder in volle eigendom. Zonder huwelijkscontract en zonder testament en in de veronderstelling dat alles gemeenschappelijk was erfde jij bij het overlijden van uw vader de helft in blote eigendom.

Als je bij het overlijden van uw vader geen successieaangifte moeten tekenen hebt dan erfde uw moeder alles in volle eigendom.

Als uw moeder overlijdt ben jij de enige erfgenaam tenzij er een testament is. Uw moeder kan de helft van haar bezittingen per testament aan derden weggeven. Ook aan uw ex als ze dat wil. Door via testament een deel aan de kleinkinderen te geven verlicht je ook de successiekost.

Schenkingen bij leven (en duolegaten indien je in de 30% schijf valt wat als enig kind het geval zal zijn) verlichten de fiscale kost doch als dat onbespreekbaar is is het einde verhaal.

Als er onrechtmatig gelden verdwijnen dan kan je na t overlijden via juridische stappen eea proberen recuperen.

Je zou de aanstelling van jezelf als bewindvoerder kunnen overwegen (als de arts akkoord gaat om een attest af te leveren) doch t is niet uitgesloten dat de vrederechter een externe bewindvoerder aanstelt (met alle bijhorende kosten vandien)

asperger
Berichten: 6486
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#3 , 5 maand 2 weken geleden (07 feb 2019 12:40)

"Volgens mijn moeder is reeds het deel van de successierechten (deel van mijn vader bij zijn overlijden) betaald en moet ik bij de erfenis van het huis maar de helft meer betalen klopt dit ?"

Indien uw vader geen testament had, geen huwelijkscontract en geen regeling "langst leeft heeft al" dan dient u ervan uit te gaan dat de wettelijke devolutie werd toegepast.
Daardoor erfde u de helft. Daarop werden successierechten betaald.
-Wat de woning (onroerend deel erfenis) betreft betaalt u bij het overlijden van uw moeder nog enkel successierechten op haar helft van de woning.
-Wat de gelden (roerend deel erfenis) betreft betaalt u bij overlijden moeder successierechten op alles wat uw moeder bij overlijden op HAAR naam heeft staan. Dat houdt in dat er mogelijkerwijze een tweede maal successierechten moeten worden betaald op het roerend erfdeel van uw vader, gesteld dat uw moeder dat gewoon verder op haar naam heeft laten staan waardoor er geen enkele vorm van verdeling tussen u en uw moeder heeft plaatsgevonden.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Reclame

Terug naar “Erfrecht & Schenkingen”