Dading

Mathias1
Topic Starter
Berichten: 118

Dading

#1 , 5 maand 1 week geleden (05 feb 2019 01:11)

(Namen heb ik vervangen door de code
El & EG, het adres is met betrekking tot privacy verwijderd.)

Kan iemand eenvoudig uitleggen wat dit concreet inhoud?


BEHAGE HET DE RECHTBANK,
1. Voor zover als nodig:
a. Akte te nemen van de hervatting van geding door concluante van de
procedure namens haar moeder, mevrouw El, geboren te ......
b. Te zeggen voor recht dat beide verweerders, elk voor zich, gedwongen worden het geding te hervatten namens mevrouw El voormeld in hun hoedanigheid van erfgenaam
2. De vordering van concluante ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens:
a. Eerste verweerder:
i. Teveroordelentotdebetalingaanconcluantevandesomvan€
100.000,00, meer de moratoire intresten aan de wettelijke
intrestvoet vanaf 20/12/2013, meer de gerechtelijke intresten; ii. Te veroordelen tot de gerechtskosten, voorlopig begroot als
volgt:
✓ Dagvaardingskost: € 613,22
32
✓ Rechtsplegingsvergoeding: € 6.000,00
3. Het tussen te komen vonnis gemeen en tegenstelbaar te verklaren aan verweerders, in eigen naam wat EG betreft, in beider naam in hun hoedanigheid van rechtsopvolgers van mevrouw El.
Voor concluante, met eerbied,

Wat houd dit concreet in?

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.