Dubieuze clausule huurcontract bij vertrek: vredegerecht?

Fred9000
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

Dubieuze clausule huurcontract bij vertrek: vredegerecht?

#1 , 5 maand 1 week geleden (13 jan 2019 10:54)

Dag iedereen

Dit is mijn situatie:
- Contract korte termijn van 3 jaar dat verliep op 31/10/2018
- Aangetekende opzegbrief tijdig verstuurt met als einddatum 31/10/2018
- Mondeling akkoord met de huisbaas om de woning vroeger te verlaten voor een nieuwe huurder vanaf oktober
- Mondelinge sleuteloverdracht zonder plaatsbeschrijving op 23/09/2018
- Getekend papier voor overdracht meters elektriciteit/water op 29/09/2018 met nieuwe huurder + SMS waarin nieuwe huurder bevestigt vanaf 01/10/2018 het pand te bewonen en huur te hebben betaald voor oktober.

Probleem:
Mijn vorige huisbaas wil de huurwaarborg niet vrijgeven omdat hij meent recht te hebben op een maand huur voor oktober, de laatste maand van het contract. Dit omwille van de volgende clausule in het contract:

“De huurder mag op elk ogenblik de huurovereenkomst beëindigen op voorwaarde dat hij aan de verhuurder een opzegging van 3 maanden betekent. Gedurende de eerste drie jaren van de huurovereenkomst moet hij aan de verhuurder een vergoeding betalen gelijk aan
- 3 maanden huur indien hij tijdens het eerste jaar vertrekt
- 2 maanden huur indien hij tijdens het tweede jaar vertrekt
- 1 maande huur indien hij tijdens het derde jaar vertrekt.”


We hebben hem met behulp van dit forum een aangetekende brief verstuurd waarin ik verwijs naar de opzegbrief met einddatum 31/10/2018. Dat in wederzijds akkoord echter een nieuwe huurder het pand betrok vanaf 1 oktober en dat aangezien uitsluitend zij het woonrecht voor oktober genoot enkel zij huurgeld verschuldigd is.

De verhuurder heeft hierop gereageerd per mail waarin hij zegt dat het niet zijn probleem is dat wij de woning vroeger verlieten en dat een contract een contract is.

Het lijkt erop dat de enige manier om hier uit te komen het vredegerecht is. De kosten voor een advocaat te nemen schrikken ons af. Staan we sterk genoeg om zelf onze zaak te bepleiten bij de rechter of is de formulering van het contract dubieus genoeg en is het een maat voor niets?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Markje
Berichten: 276
Juridisch actief: Nee

#2 , 5 maand 1 week geleden (13 jan 2019 11:31)

Duw uwe huisbaas hetvolgende onder zijn neus

De rechterlijke uitspraken zijn op geen enkele wijze in tegenspraak met de door ons verstrekte informatie, maar bevestigen die alleen maar: als de laatste dag van het eerste huurjaar dezelfde is als de laatste dag van de opzegperiode, is bij het einde van de opzegtermijn immers ook het eerste huurjaar afgelopen, zodat nog slechts twee maanden opzegvergoeding verschuldigd zijn.

En als de einddatum van de opzegperiode de laatste dag van het derde huurjaar is, verstrijkt met de opzegperiode ook het derde jaar, zodat er geen vergoeding meer te betalen is.

In beide gevallen duren immers zowel de opzegtermijn als het lopende huurjaar tot het einde van de laatste dag van de maand in kwestie, om pas definitief te eindigen om middernacht: op het eind van die laatste dag van het eerste, tweede of derde jaar (en desgevallend van de opzegperiode) heeft de huurder er dus respectievelijk een, twee of drie volledige jaren huur op zitten.


BRON:

Helpdesk private huur

Vlaamse overheid

AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN

Stafdienst

Dus uw einde contract op de laatste dag van de eerste 3 jaarlijkse periode is geldig.
U hoeft niks meer te betalen.
Laat hem gerust in de waan en stuur hem een aangetekende zending dat hij binnen de 14 dagen uw huurwaarborg vrijmaakt.
Moest hij blijven kankeren richt u tot het vredegerecht een advocaat is niet nodig.

scorpioen
Berichten: 8275
Juridisch actief: Nee

#3 , 5 maand 1 week geleden (13 jan 2019 18:27)

U kan de overeenkomst van drie jaar opzeggen tegen het einde van het derde jaar zonder betaling van een vergoeding, met een opzegtermijn van drie jaar. Dat is de wet. Die clausule uit de huurovereenkomst is dus niet van toepassing.
Vordert de eigenaar die vergoeding van één maand op basis van die clausule? Of vordert hij huur voor de maand oktober? Gaat hij ermee akkoord dat uw huur beëindigd is eind september?

Reclame

Fred9000
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#4 , 5 maand 1 week geleden (13 jan 2019 20:25)

Het probleem is hier dat we een maand eerder dan de datum van de opzegbrief zijn vertrokken omdat de verhuurder een nieuwe huurder had gevonden die er vanaf 01/10/2018 in wilde.

Wij gingen akkoord omdat we een maand huur dachten te besparen, maar nu vraagt de verhuurder die toch op omwille van die clausule.

KJ86
Berichten: 1995

#5 , 5 maand 1 week geleden (13 jan 2019 21:47)

Verhuurder heeft recht op die laatste maand huur. Contract van korte duur moet volledig uitgedaan worden of de clausule om op te zeggen moet gerespecteerd worden. Het feit dat de sleuteloverdracht vroeger gebeurd is en het appartement terug verhuurd is, staat daar los van.

Ik veronderstel dat je niet kunt bewijzen dat je het appartement vroeger mocht verlaten zonder verbrekingsvergoeding.

bosprocureur
Berichten: 3907

#6 , 5 maand 1 week geleden (13 jan 2019 22:42)

Is er ergens in de wet (van voor dit nieuwjaar!) sprake van een verbrekingsvergoeding bij vervroegd einde van een korteduurcontract? Heb ik iets gemist?

en aan TS : u spreekt van sleuteloverdracht, aan wie hebt u die sleutels overgedragen?

scorpioen
Berichten: 8275
Juridisch actief: Nee

#7 , 5 maand 1 week geleden (13 jan 2019 23:05)

De verhuurder kan geen aanspraak maken op een vergoeding op basis van deze bepaling.
Hij kan eventueel wel de huur van oktober vragen. Tenzij hij akkoord ging dat u al in september wegging. Wanneer werd de huurovereenkomst met de nieuwe huurder afgesloten? Met ingang van wanneer?

Fred9000
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#8 , 5 maand 1 week geleden (13 jan 2019 23:23)

Het contract van de nieuwe huurder ging in op 01/10/2018. De exacte datum dat het contract werd getekend weet ik niet. Ik kan dat wel vragen aan de nieuwe huurder.

Als ik het correct begrijp was dit dus een goed trucje van de verhuurder om dubbele huur te ontvangen voor die maand.

mava105
Berichten: 17592
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#9 , 5 maand 1 week geleden (14 jan 2019 09:41)

Een verhuurder kan zijn eigendom geen 2 x gelijktijdig verhuren.

CityBird
Berichten: 291

#10 , 5 maand 1 week geleden (14 jan 2019 10:01)

Dus als de verhuurder en huurder met wederzijdse toestemming een overeenkomst van vaste duur onderbreken, huurder betaalt bepaalde compensatie en wil verlaten voor het einde van de termijn, mag de verhuurder dit niet meer verhuren tot de compensatie "opgebruikt" is?

bosprocureur
Berichten: 3907

#11 , 5 maand 1 week geleden (14 jan 2019 10:04)

Die compensatie is wat ze is, een compensatie. Dus duidelijk geen huur.

Er is dus in dat geval m.i. geen sprake van dubbele huur.

CityBird
Berichten: 291

#12 , 5 maand 1 week geleden (14 jan 2019 11:19)

Precies. Die verhuurder heeft het bij het rechte eind, niets dubieus aan.

bosprocureur
Berichten: 3907

#13 , 5 maand 1 week geleden (14 jan 2019 11:27)

Precies. Die verhuurder heeft het bij het rechte eind, niets dubieus aan.
Ho ho !

Maar dat bedoelde ik nu ook weer niet !

Er is geen recht op huur, omdat het al verhuurd was op 1 oktober .

En er is geen recht op compensatie, omdat een kortlopend contract geen compensatie voorzien.

Natuurlijk altijd rekening houden met de mogelijkheid dat er een minnelijke overeenkomst gesloten was tussen huurder en verhuurder, quod non.

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#14 , 5 maand 1 week geleden (14 jan 2019 11:28)

Het grote probleem hier is dit kleine zinnetje:
Mondeling akkoord met de huisbaas om de woning vroeger te verlaten voor een nieuwe huurder vanaf oktober
Had je dit op papier gehad, had je kans gemaakt bij de vrederechter.
Maar je hebt nu geen enkel bewijs van deze overeenkomst. De verhuurder heeft bijgevolg recht op de huur van oktober.

Maar jij had in dat geval ook recht om daar tot eind oktober te blijven wonen. Je hebt echter verzaakt aan dit recht door de sleutel al op voorhand terug te geven. Niemand belet de verhuurder dan om opnieuw te verhuren. Hij hoeft niet te wachten tot eidn oktober. Tenzij mogelijk uw domicilie daar nog stond, dan is het een andere zaak...

Moraal van het verhaal: geloof nietmand "op zijn woord". Als het over dit soort afspraken gaat, laat dit dan op papier zetten en ondertekenen door alle partijen. Laat dit rusten, zou ik zeggen. Het is een verloren zaak, waar je geen tijd, geld en energie meer moet instoppen.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Fred9000
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#15 , 5 maand 1 week geleden (15 jan 2019 10:10)

Bedankt iedereen. Het is zonde van het geld, maar als ik het dan toch moet betalen dan verlies ik er liever geen tijd mee.

Terug naar “Huren”