Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Indien u hiernaar op zoek bent, raadpleeg Jureca De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
guydekeyser
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

vergoeding gepensioneerde rechthebbende beroepsziekten

#1 , 2 maand 2 dagen geleden (08 okt 2018 21:47)

Mijn (gepensioneerde)vader is overleden aan een beroepsziekte asbestose. Hij heeft van het arbeidshof 100% blijvende
arbeidsongeschiktheid gekregen en zit dus in de hoogste ongeschiktheidscategorie en krijgt dus als slachtoffer het voorkeurtarief.(net zoals een mijnwerker)
Nu beweert Fedris dat de gepensioneerde weduwe/rechthebbende GEEN recht heeft op het voorkeurtarief..Ik vind dit nergens terug in de wetgeving.
Er is een KB van 13 12 2006 (art 2)dat stipuleert dat een mijnwerker altijd recht heeft op het hoogste tarief, dus dat van mijn vader, maar er staat nauwelijks iets in voor de rechthebbenden. Op de site van Fedris/rechthebbenden staat echter ook dat de weduwe van een mijnwerker recht heeft op het voorkeurtarief(dat overeenkomt met de hoogste ongeschiktheidscategorie, die van mijn vader dus)
Is er nog wetgeving of zijn er uitspraken die verduidelijken dat ook de rechthebbenden van een mijnwerker of iemand met de hoogste ongeschiktheidscategorie
zoals in dit geval dus recht hebben op het voorkeurtarief? Ik heb het gevoel dat Fedris de boel wil belazeren

Guy De Keyser

Mathieu Rutten
Berichten: 863
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#2 , 1 maand 3 weken geleden (13 okt 2018 15:22)

Beste,

Mijn inzien de rechthebbende op de rente beroepsziekte uit hoofde van zijn beroepsziekte, krijgt de kosten gerelateerd aan zijn beroepsziekte vergoed van Fedris. Gezien de langstlevende echtgenote of wettelijk samenwonende zelf niet getroffen is door een beroepsziekte, is zij enkel gerechtigd op een rente en geen extra tussenkomst van Fedris gezien er geen gerelateerde beroepsziekte is. Of de langstlevende echtgenote recht heeft op een verhoogde tussenkomst in de ziektekostenverzekering wordt bepaald door haar inkomen en door haar ziekenfonds.
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud.
Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige
met pensioen.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

guydekeyser
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#3 , 1 maand 3 weken geleden (14 okt 2018 11:38)

zij heeft inderdaad recht op een rente, maar aangezien zij gepensioneerd is wordt de rente beperkt...de vraag is: heeft zij recht op het voorkeurtarier(dat voor mijnwerkers en blijvende ongeschiktheid 100% geldt) of niet...het slachtoffer(mijn vader) wel maar ik weet niet of de rechthebbende weduwe daar recht op heeft...het zou logisch zijn van wel gezien het slachtoffer daar recht op heeft

Reclame

Mathieu Rutten
Berichten: 863
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#4 , 1 maand 3 weken geleden (15 okt 2018 19:59)

Beste,

Gelieve mijn antwoord aandachtig te lezen. Het antwoord op uw vragen is er expliciet in vermeld.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige
en kennisdeler.
Dat ons de kracht gegeven zij

om dat te verdragen

wat niet kan veranderd worden

en de moed

om dat te veranderen

wat kan,

maar vooral de wijsheid

het ene van het andere te onderscheiden.?Marcus Aurelius

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Pensioenen”