Auto herinschrijven op ex partner

Josje.g
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

Auto herinschrijven op ex partner

#1 , 11 maand 1 week geleden (12 aug 2018 11:14)

Hallo,

Ik en mijn partner zijn recent uit elkaar gegaan. Hij woont voorlopig nog wel bij mij in.

De auto staat volledig op mijn naam. Echter zijn we overeengekomen dat de auto voor hem is.
Vandaar een aantal vragen: Hoe regelen we dit officieel? Wat is de kostprijs?
Kunnen we dit nu al regelen, nu we nog op hetzelfde adres wonen? Of kan dit pas zodra hij verhuist is?

Alle info is welkom!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
eylis
Berichten: 7543

#2 , 11 maand 1 week geleden (12 aug 2018 12:20)

Dat kan nu al, zelfs als jullie op hetzelfde adres zouden blijven wonen.

Franciscus
Berichten: 32853

#3 , 11 maand 1 week geleden (12 aug 2018 15:54)

Wat bedoeld u met volledig op mijn naam.
Inschrijving en verzekering zijn geen elementen die eigendom bewijzen.
Wel factuur en betalingsbewijs.

Partner: een groot verschil tussen gehuwd en wettig of feitelijk samenwonend.

Reclame

Josje.g
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#4 , 11 maand 1 week geleden (13 aug 2018 09:03)

@Franciscus:

Zowel de inschrijving, als de verzekering en ook de factuur ervan staan op mijn naam.
De betalingen.. Ik betaalde jaren geleden meteen bij levering van de auto een deel van de aankoopprijs ongeveer. Hierdoor kregen we een renteloze lening voor de rest van het bedrag. Dit werd volledig door mijn ex afbetaalt.

We zijn feitelijk samenwonend nog. De bedoeling is dat hij vanaf 1 september verhuist.

basejumper
Berichten: 3090
Locatie: Diest

#5 , 11 maand 1 week geleden (13 aug 2018 09:21)

beste

K.B. van 20 juli 2001

Afdeling 6. - Overdracht van kentekenplaten.

Art. 25.§ 1. 1 Een gewone kentekenplaat die voldoet aan de bepalingen getroffen in uitvoering van artikel 21 mag met instemming van de houder ervan worden overgedragen op naam van de echtgenoot, van de wettelijke samenwonende, of van één van de kinderen van de houder, indien het voertuig van de houder of een ander voertuig tegelijkertijd wordt ingeschreven onder het nummer van die kentekenplaat.
Indien de houder overleden is mag diens gewone kentekenplaat, die voldoet aan de bepalingen getroffen in uitvoering van artikel 21, eveneens worden overgedragen op naam van de overlevende echtgenoot, van de wettelijke samenwonende of van één van zijn kinderen indien het voertuig van de houder of een ander voertuig tegelijkertijd wordt ingeschreven onder het nummer van die kentekenplaat.
In beide gevallen vervalt de inschrijving op naam van de oorspronkelijke houder van zodra het voertuig op een andere persoon wordt ingeschreven.]1
§ 2. In de voormelde gevallen wordt het bewijs van het huwelijk, de wettelijke samenwoning, de afstamming, de wettelijke adoptie of het overlijden geleverd door de gemeentelijke overheid.
De overdracht van een kentekenplaat wordt beschouwd als een geval van gewone inschrijving. Het akkoord wordt gegeven op het formulier vermeld in artikel 11, § 1.

Vlaamse Codex fiscaliteit
Art. 2.3.2.0.1.
§ 2. In afwijking van paragraaf 1 is de belasting niet verschuldigd voor een wegvoertuig of een luchtvaartuig dat wordt ingeschreven, of voor een boot waarvoor een vlaggenbrief wordt uitgereikt naar aanleiding van een overdracht tussen echtgenoten of een overdracht tussen uit de echt gescheiden personen ingevolge de echtscheiding, op voorwaarde dat de overdrager voor hetzelfde wegvoertuig, hetzelfde luchtvaartuig of dezelfde boot de belasting al heeft betaald.

Arti. 23sexies 3° KB 15 maart 1968
3° vóór de inschrijving op naam van een andere titularis, voor de voertuigen van de categorieën M1, met inbegrip van kampeervoertuigen VC en kampeervoertuigen van de categorie M1, en N1, met inbegrip van lijkauto's.
Indien deze titularis echter de andere echtgenoot of de andere wettelijk samenwonende van de vorige titularis is of één van hun kinderen, wordt geen keuring uitgevoerd indien de toekomstige titularis de intentie heeft de oude kentekenplaat die voldoet aan de bepalingen getroffen in uitvoering van artikel 21 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, op zijn naam over te brengen; indien hij deze overdracht niet wenst, wordt enkel een administratieve keuring vóór de inschrijving uitgevoerd.

Samengevat:

Tussen echtgenoten kan je de nummerplaten overzetten (ofwel de namen aan de plaat verbonden ofwel tussen 2 auto's), maar je moet wel een administratieve keuring laten doen (tarief 7,60 euro).
Voor reeds in eigendom van de echtgenoten aanwezige auto's, lijkt mij niet opnieuw de BIV verschuldigd (zie Art. 2.3.2.0.1. § 2. hierboven).
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

Josje.g
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#6 , 11 maand 1 week geleden (13 aug 2018 20:11)

Bedankt basejumper!

Franciscus
Berichten: 32853

#7 , 11 maand 5 dagen geleden (15 aug 2018 20:47)

Feitelijk samenwonenden.... bij mijn weten staan die er niet bij.

Terug naar “Echtscheiding”