Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
octopus
Topic Starter
Berichten: 215

immokantoor wil schadevergoeding niet betalen

#1 , 4 jaar 2 maand geleden (07 nov 2013 13:22)

Een woning, eigendom van 2 (gescheiden) eigenaars, wordt verhuurd
Een immokantoor treedt op in naam van één der beide verhuurders.
Bij het uittreden van de huurder wordt, in overeenkomst met de huurder, het immokantoor en de 2e verhuurder een bedrag als schadevergoeding afgesproken. Dit bedrag (500 €) wordt van de huurwaarborg (bij korfina) afgehouden en komt automatisch op rekening van het immokantoor.Tussen de verhuurders en het immokantoor wordt beslist dat deze vergoeding voor elk de helft aan de verhuurders zal gestort worden. Dit is vastgelegd in e-mail-briefwisseling.
Het kantoor wil echter niet tot betaling overgaan en houdt het bedrag achter, (of heeft het integraal aan de andere verhuurder gestort?) Het kantoor weigert elk kontact en reageert niet meer op verzoeken tot storting.

Een advocaat inschakelen heeft gezien de geringe schadevergoeding, geen zin.
Welke andere zinvolle middelen staan er nog ter beschikking om het afgesproken bedrag uitbetaald te krijgen of het kantoor tot betaling aan te manen?

dank voor een reactie


mava105
Berichten: 14119
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#2 , 4 jaar 2 maand geleden (07 nov 2013 15:36)

Aangetekende brief sturen met copy van de betreffende mails, en hen vragen om binnen de X aantal dagen hun beloften in die mails waar te maken, . Bij het ingebreke blijven zal je klacht indienen bij het BIV tegen het immokantoor, en overwegen naar de vrederechter te trekken.

j.demoor
Berichten: 10310

#3 , 4 jaar 2 maand geleden (09 nov 2013 08:11)

“Art.1985.Lastgeving kan verleend worden of bij een openbare akte, of bij een onderhands geschrift, zelfs bij een brief. Zij kan ook mondeling verleend worden; maar het bewijs ervan door getuigen wordt alleen toegelaten overeenkomstig de titel Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen. De aanneming van de lastgeving kan ook stilzwijgend geschieden, en blijken uit de uitvoering ervan door de lasthebber...”(Burgerlijk Wetboek)

‘Een immokantoor treedt op in naam van één der beide verhuurders.’

Dit immokantoor treedt dus niet op in naam van de andere gescheiden eigenaar en kan dus in zijn naam geen verbintenissen aangaan. Doet zij dat wel zonder uw uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord dan zijn die verbintenissen nietig. Deel dit aangetekend mee aan uw gewezen huurder en vorder van hem 250 euro schadevergoeding te betalen op uw rekening nr.... binnen een door u daarin te bepalen redelijke termijn. Geeft hij hieraan geen tijdig en afdoende gevolg,daag hem dan bij verzoekschrift(art.1344bis Gerechtelijk Wetboek) voor de vrederechter.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

octopus
Topic Starter
Berichten: 215

#4 , 4 jaar 2 maand geleden (15 nov 2013 11:59)

het immokantoor liet (met goedkeuring van 1 der beide verhuurders) de schadevergoeding storten op zijn derdenrekening.
Afspraak (lig vast via email) was dat het bedrag naar de beide verhuurders (elk de helft uiteraard) zou doorgestort worden.
Aangezien het immokantoor slechts optreedt in naam van 1 der beide verhuurders wil ze enkel aan haar opdrachtgever storten en wil ze de ander helft niet aan de 2e verhuurder storten.
Dit betekent dat de huurders hun afspraak zijn nagekomen maar dat het immokantoor het geld niet volgens afpraak doorstort en voor zichzelf houdt.
Ik wens dus het immokantoor in gebreke te stellen (als dit de goede weg is ?). Hoe pak ik dit best aan? Of moet ik hier toch de huurders weer in gebreke stellen?

Franciscus
Berichten: 29544

#5 , 4 jaar 2 maand geleden (15 nov 2013 13:26)

Als de andere verhuurder daar niet mee akkoord gaat ...zie antwoord j.de moor.

octopus
Topic Starter
Berichten: 215

#6 , 4 jaar 2 maand geleden (15 nov 2013 14:03)

En als de andere verhuurder ook akkoord was dat de schadevergoeding om de derdenrekening kwam, maar wel in de veronderstelling dat dit bedrag zou doorgestort worden wat dan achteraf niet gebeurde? Uiteindelijk werd van de waarborg van de huurder, die bij "korfine" geplaatst was een deel als schadevergoeding gestort op de derdenrekening van het immokantoor.
Sorry voor mijn gezaag hoor, maar voor dergelijke zaken ben ik niet van de rapste...

Terug naar “Archief”