Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
lodies
Topic Starter
Berichten: 6

dossier bij de advocaat van de tegenpartij opvragen

#1 , 5 jaar 1 maand geleden (15 dec 2012 16:52)

Ik moet voor de jeugdrechter verschijnen omdat mijn ex 725 euro vordert voor zogezegde niet betaling van gedeelde kosten.
Kan ik het dossier bij haar advocaat opvragen, om te kijken waarop ze zich baseren.
Ik heb ook een bankbewijs van betaling. Moet ik dat spontaan aan de tegenpartij zenden, voordat de zaak voorkomt ?


freelance
Berichten: 1682

#2 , 5 jaar 1 maand geleden (15 dec 2012 21:23)

Ter inzage op Griffie Jeugdrechtbank tijdens openingsuren .
Wat een wet interessant maakt ,
is wat er in die wet , niet in staat .

scorpioen
Berichten: 7590
Juridisch actief: Ja

#3 , 5 jaar 1 maand geleden (15 dec 2012 21:36)

Als u geen advocaat hebt is de advocaat van de tegenpartij verplicht u alle stukken waarvan hij gebruik wenst te maken voor de rechtbank aan u op te sturen.

Anderzijds moet u ook alle stukken waarvan u gebruik wenst te maken aan hem overmaken.

Gerechtelijk Wetboek
Art. 736 De partijen moeten hun stukken aan elkaar overleggen, alvorens er gebruik van te maken; anders wordt de rechtspleging ambtshalve geschorst.
Art. 740 Alle memories, nota's of stukken die niet ten laatste tegelijk met de conclusies of, bij toepassing van artikel 735, vóór de sluiting der debatten zijn overgelegd, worden ambtshalve uit de debatten geweerd.
Art. 737
De mededeling geschiedt door het neerleggen van de stukken ter griffie, waar de partijen er ter plaatse inzage van nemen. De mededeling van de geïnventariseerde stukken kan ook in der minne geschieden.
Bij elke mededeling van stukken door neerlegging ter griffie wordt een inventaris ter griffie neergelegd.

Voor het overleggen/mededelen van de stukken aan de tegenpartij hebt u dus de keuze: neerleggen ter griffie of kopie opsturen aan de advocaat van de tegenpartij. Als u de stukken ter griffie neerlegt doet u er best aan de advocaat van de tegenpartij hiervan te verwittigen. Het is immers gebruikelijk dat de mededeling geschiedt door het toesturen van een kopie van de stukken.

lodies
Topic Starter
Berichten: 6

#4 , 5 jaar 1 maand geleden (16 dec 2012 07:53)

Ik heb al 2 mails gestuurd naar de advocaat van de tegenpartij om een copie van de stukken te ontvangen welke gebruikt zullen worden tijdens de zitting. Zonder antwoord of resultaat.
as vrijdag (dus nog 5 dagen) komt de zaak voor. Is dit niet te kort om alles nog op tijd te kunnen inzien ? Zowel voor mij als de tegenpartij ?

scorpioen
Berichten: 7590
Juridisch actief: Ja

#5 , 5 jaar 1 maand geleden (16 dec 2012 10:29)

Zou het kunnen dat de zaak wordt ingeleid?

Op de inleiding wordt in principe geen tijd voorzien om te pleiten. Men kan dan conclusietermijnen afspreken en de zaak wordt dan vastgesteld op een latere zitting om te pleiten.

Justiceseeker
Berichten: 354

#6 , 5 jaar 1 maand geleden (16 dec 2012 12:06)

lodies schreef:Ik heb al 2 mails gestuurd naar de advocaat van de tegenpartij om een copie van de stukken te ontvangen welke gebruikt zullen worden tijdens de zitting. Zonder antwoord of resultaat.
as vrijdag (dus nog 5 dagen) komt de zaak voor. Is dit niet te kort om alles nog op tijd te kunnen inzien ? Zowel voor mij als de tegenpartij ?


Als U absoluut zeker bent géén kwaad te hebben gedaan en wel degelijk bijgedragen zoals voorzien in een vonnis/dading en daar ook de harde bewijzen op tafel kan voorleggen, stuurt U alles door per fax of mail naar de advocaat van tegenpartij met nogmaals vraag van haar stukken of gaat U naar de griffie de stukken inkijken. En waarom zou U niet dan ter zitting aandringen voor "korte debatten" volgens artikel 735 gerechtelijk wetboek? De rechter zal dat toejuichen als de zaak uiteindelijk heel eenvoudig is en géén lange procedure met conclusieagenda vraagt. Ofwel wordt de zaak ter plaatse besproken of duidt de rechter een "nabije datum".

Tenslotte, als U de absolute waarheid vertelt en U zich echt niets te verwijten heeft, kan U ook een vergoeding vragen voor "tergend en roekeloos geding". Maar dus ook enkel als U echt niets kan verweten worden.

art. 735 §6: de beslissingen omtrent de rechtspleging in korte debatten zijn niet vatbaar voor enig rechtsmiddel... .

Justiceseeker

lodies
Topic Starter
Berichten: 6

#7 , 5 jaar 1 maand geleden (16 dec 2012 15:14)

Na de scheiding is onmiddellijk een groot bedrag afgehaald door mijn ex van mijn persoonlijke rekening. Op het borderel staat dus aan : mevr. xxx met het bedrag.
Ik veronderstel dat dit voldoende is om mijn bewijs van betaling te leveren ?

JPV
Berichten: 14737
Juridisch actief: Ja

#8 , 5 jaar 1 maand geleden (17 dec 2012 08:52)

Je zal iets meer uitleg moeten geven:
- dateert de afhaling van na de definitieve uitspraak van de scheiding?
- had je ex een volmacht op je persoonlijke rekening?
- die afhaling van dat bedrag, kan je dit bedrag op een of andere manier volledig toewijzen aan die lening? Of veronderstel jij dat bvb in de 5000 euro die afgehaald werd, er 750 van die kosten zitten?

scorpioen
Berichten: 7590
Juridisch actief: Ja

#9 , 5 jaar 1 maand geleden (17 dec 2012 10:27)

Over welk soort kosten gaat het?

Je zegt: "na de scheiding" is een groot bedrag afgehaald. Is dit na de feitelijke scheiding of na de wettelijke scheiding?

Het bedrag werd afgehaald van "je persoonlijke rekening". Dit betekent nog niet dat het daarom jou eigen geld was. De kans is groot dat dit geld is van de huwgemeenschap. Waren jullie getrouwd?

Dateren de kosten van voor of na het afhalen van de gelden?

Het is dus niet zo eenvoudig als je denkt. In beginsel geldt het afhalen van die gelden niet als betaling van een schuld die jij aan haar hebt. Het is duidelijk dat de gelden afgehaald zijn met andere bedoelingen. Wel kan het zijn dat je recht het op terugbetaling van die gelden. En dat is dan weer een andere zaak ...

lodies
Topic Starter
Berichten: 6

#10 , 5 jaar 1 maand geleden (17 dec 2012 18:07)

afgehaald na de definitieve uitspraak

ex heeft geen volmacht op deze persoonlijke rekening.

Rekening was geopend na de echtscheiding. Gelden waren ook na de scheiding gestort.

Het betreft een afhaling van 10.000 € welke voldoende zou zijn om de 1/2 van de bijzondere kosten (bv dokter, school,...) te delen.

De kosten dateren dus van na het afhalen van de gelden.

Justiceseeker
Berichten: 354

#11 , 5 jaar 4 weken geleden (18 dec 2012 10:15)

lodies schreef:afgehaald na de definitieve uitspraak

ex heeft geen volmacht op deze persoonlijke rekening.

Rekening was geopend na de echtscheiding. Gelden waren ook na de scheiding gestort.

Het betreft een afhaling van 10.000 € welke voldoende zou zijn om de 1/2 van de bijzondere kosten (bv dokter, school,...) te delen.

De kosten dateren dus van na het afhalen van de gelden.


Nogmaals, zonder expliciete gedetailleerde informatie en afspraken op papier lijkt de toestand hier vrij verwarrend.

Justiceseeker

lodies
Topic Starter
Berichten: 6

#12 , 5 jaar 4 weken geleden (18 dec 2012 20:11)

Heb vandaag bericht gekregen van de advocaat van de tegenpartij dat ze op de zitting gaan vragen om de zaak te verdagen naar een latere datum, net omdat ik mijn documenten heb gestuurd. (1 week voor zittingsdatum)
kan ik bij de rechter erop aandringen de zitting toch plaats te hebben of kan een verdaging zoals deze altijd toegestaan worden ?

scorpioen
Berichten: 7590
Juridisch actief: Ja

#13 , 5 jaar 4 weken geleden (18 dec 2012 20:22)

U bent verweerder?

Hebt u al een conclusie opgesteld? Ik denk dat u er best aan doet uw argumenten mooi op papier te zetten.

U kan aandringen op behandeling, maar de kans dat de rechter hierop zal ingegaan is klein. In principe zal hij tegenpartij de gelegenheid geven om een conclusie op te stellen.

Maar ... als de tegenpartij zelf in de inleidende dagvaarding / verzoekschrift gevraagd heeft toepassing te maken van art. 735 Ger. W. (korte debatten) en u zegt daarmee akkoord te gaan zou de rechtbank de zaak moeten behandelen of op korte tijd uitstellen voor korte debatten.

lodies
Topic Starter
Berichten: 6

#14 , 5 jaar 4 weken geleden (20 dec 2012 07:35)

bij inzage van het dossier van de tegenpartij blijkt dat een aangetekende zending, enkele maanden terug aan mij (verweerder) gestuurd door de tegenpartij, een bijlage heeft die verschilt van welke ik ontvangen heb. De bijlage bevat een kostenoverzicht welke ik nog moet betalen, beginnende vanaf 2011 met een totaalbedrag van 450 €. De bijlage van de tegenpartij begint vanaf 2010 en bedraagt 680 €. Is deze brief dan nog geldig ? In de brief zelf, waarin staat dat er kosten moeten betaald worden (meer geen bedrag) wordt verwezen naar de bijlagen.

JPV
Berichten: 14737
Juridisch actief: Ja

#15 , 5 jaar 4 weken geleden (20 dec 2012 09:05)

de brief blijft geldig, maar u kan wel claimen dat de bijlage anders was en dus "uw" bijlage als de meegestuurde beschouwen.

Terug naar “Administratief recht”