telt berusting bij nieuwe wet

Forumregels
Stel hier gerust uw vraag. Alle onderwerpen worden verhuisd naar een gepaste forumcategorie. Op zoek naar uw eigen post ? Die vindt u hier.
Charlot
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

telt berusting bij nieuwe wet

#1 , 3 weken 1 dag geleden (24 aug 2019 14:19)

Wij hebben al jaren geprocedeerd tegen X ivm een trage weg die over ons terras loopt.
We hebben dit 2X voor de rechtbank gewonnen en de stad Aarschot heeft in het vonnis berust.
Nu is er vanaf 1 september een nieuwe wet ivm trage wegen, die in ons nadeel speelt.
X gaat hier uiteraard gretig gebruik van maken...Mijn vraag is.....vervalt de berusting van de Stad bij een nieuwe wet.
Tot nu toe, kan niemand hier antwoord op geven.

groeten
Charlot

scorpioen
Berichten: 8330
Juridisch actief: Nee

#2 , 3 weken 1 dag geleden (24 aug 2019 17:46)

Uw vraag is niet duidelijk.
Ik vermoed dat X (MVD?) geprocedeerd heeft tegen U (en de stad Aarschot).
Is er een vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg?
Als die X in het ongelijk stelde kan hij enkel nog in cassatie gaan. Heeft X berust? Dat lijkt mij belangrijker te zijn dan de vraag of de stad Aarschot berust heeft.
Een wetswijziging kan geen invloed hebben over iets waarover reeds definitief beslist is.

Inazuma
Berichten: 4776
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#3 , 3 weken 7 uur geleden (25 aug 2019 10:16)

Als de X is wie ik denk, heeft die intussen zélf een probleem met een afgesloten trage weg ... over zijn eigen eigendom

Reclame

Marcus Aurelius
Berichten: 648
Juridisch actief: Nee

#4 , 3 weken 7 uur geleden (25 aug 2019 10:54)

Zie ook de andere topics van de TS om een beter zicht te krijgen van het verloop van dit dispuut.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Charlot
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#5 , 3 weken 6 uur geleden (25 aug 2019 11:44)

Mijn excuses...ik zal mijn vraag beter stellen en duidelijker toelichten.X is inderdaad MVD!! Er is een vonnis in hoger beroep in ons voordeel en de stad heeft hierin berust, X niet..
De stad moet 1,3 miljoen€ dwangsommen aan X voor het niet tijdig openen van de trage wegen en X wil dit kwijt schelden op voorwaarde dat "onze" weg open gaat. Hij is ondertussen, na 6 jaar, geobsedeerd geworden door deze weg en ons gezin. Hij belt naar onze werkgevers, gaat met buren praten, spreekt onze kinderen aan, dient klachten tegen bouwovertredingen in enz..Dit terzijde maar het geeft wel een beeld hoe graag hij deze weg open wil..In september komt er een nieuwe wet waarbij alle wegen, openbare wegen worden en de stad zelf de beslissing kan nemen om deze te openen of niet. De stad wil uiteraard van X vanaf en wil ons dus opofferen en verplichten om de weg, door de nieuwe wet, te openen. Mijn vraag is dus....kunnen zij dit? Ook al hebben ze berust in het vonnis...
@Inazuma ....bedoel je MVD of de schepen van Glabbeek?

Marcus Aurelius
Berichten: 648
Juridisch actief: Nee

#6 , 3 weken 5 uur geleden (25 aug 2019 12:07)

Ik vrees dat hier twee mensen verwisseld worden, nl. MvD en LS.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Charlot
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#7 , 3 weken 5 uur geleden (25 aug 2019 12:22)

Jammer...zou een mooi kadootje zijn...

Thomas Morus
Berichten: 1885
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#8 , 3 weken 5 uur geleden (25 aug 2019 12:43)

Ik kan deze "geheimtaal" niet volgen.
Maar wat als een paal boven water staat is dat er in deze zaak een arrest is waartegen niet meer in cassatie kan worden gegaan. (Of loopt er wel een cassatieprocedure?)
Als MVD een irritante buurman is dan kun je daar bijgevolg klacht tegen neerleggen voor stalking van jullie en jullie gezin.
Zoals Scorpioen schrijft is er al een beslissing (waartegen niet in cassatie werd gegaan) en wetten kunnen niet retroactief werken.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Charlot
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#9 , 3 weken 5 uur geleden (25 aug 2019 12:53)

Bedankt voor je reactie...Volgens de stad kunnen zij ons wel verplichten om de weg te openen op basis van de nieuwe wet ondanks de berusting. Blufpoker? Dat proberen we uit te vissen..MVD is de milieu activist die vaak in het nieuws komt en vel mensen treitert met het open maken van trage wegen. Wij hebben zo een trage weg over ons terras lopen...

Thomas Morus
Berichten: 1885
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#10 , 3 weken 5 uur geleden (25 aug 2019 12:58)

Leg alvast klacht neer tegen die activist wegens stalking (hij belt naar onze werkgevers en valt onze kinderen lastig);
Als de rechtbank heeft beslist dat er geen weg is die als trage weg kan aangemerkt worden, dan kan ook geen nieuwe wet dat veranderen.
Een weg die niet bestaat volgens de rechtbank kan immers geen openbare weg worden...wat "niet is" kan onmogelijk van statuut veranderen.
Ik zie niet in hoe ze u opnieuw met succes zouden kunnen dagvaarden.
Laatst gewijzigd door Thomas Morus op 25 aug 2019 13:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Marcus Aurelius
Berichten: 648
Juridisch actief: Nee

#11 , 3 weken 4 uur geleden (25 aug 2019 13:02)

Het nieuwe decreet betreffende de gemeentewegen – Een uniforme regeling voor alle gemeentewegen
Vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht | Expertise Omgevingsrecht | Gemeentewegen
Op 3 mei 2019 werd het decreet betreffende de gemeentewegen bekrachtigd en afgekondigd. Het decreet werd op 12 augustus 2019 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad en zal in werking treden op 1 september 2019.

Met het nieuwe decreet gemeentewegen wordt na lange tijd afscheid genomen van de aloude Buurtwegenwet van 10 april 1841. Het nieuwe decreet voorziet in een geïntegreerde regeling voor alle gemeentewegen doch waarbij de maximale focus wordt gelegd op trage wegen. Het onderscheid tussen ‘buurtwegen’ en ‘gewone’ gemeentewegen wordt hierbij definitief opgeheven; voortaan vallen alle gemeentewegen, ook de voormalige buurtwegen, onder het toepassingsgebied van het nieuwe decreet.

Een eerste nieuwigheid ingevolge het decreet is de mogelijkheid tot opmaak van beleidskaders en actieplannen voor gemeentewegen waarin gemeenten hun toekomstsvisie op het lokale wegennet kunnen vastleggen. Verder zullen vanaf nu de gemeenten steeds zelf én exclusief kunnen beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen. De aanleg of wijziging van gemeentewegen zal in beginsel steeds verlopen via de opmaak van gemeentelijke rooilijnplannen, die tevens geïntegreerd kunnen worden in een RUP (of in een projectbesluit in het kader van een complex project). Daarnaast wordt voorzien in de mogelijkheid om de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen te integreren in de procedure van een omgevingsvergunning.

In beide procedures voorziet het decreet in een aparte administratieve beroepsmogelijkheid bij de Vlaamse Regering tegen de beslissing omtrent een gemeenteweg tenzij de gemeentewegen vervat zitten in de procedure voor een RUP of projectbesluit.

Het decreet bevat verder nog een heel arsenaal aan andere wijzigingen. Deze hebben betrekking op:

Het beheer van de gemeentewegen
De (on)verjaarbaarheid van gemeentewegen
De realisatie van gemeentewegen (mogelijkheid tot onteigening)
Waardevermeerderingen en -verminderingen
Wederoverdracht en voorkeurrecht
Een gemeentelijk wegenregister
Handhavingsinstrumenten
De memorie van toelichting en het decreet zelf kan u terugvinden via deze link.

Voor verdere vragen omtrent dit nieuwe decreet en zijn gevolgen kan u terecht bij de leden van de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Thomas Morus
Berichten: 1885
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#12 , 3 weken 4 uur geleden (25 aug 2019 13:10)

"De aanleg of wijziging van gemeentewegen zal in beginsel steeds verlopen via de opmaak van gemeentelijke rooilijnplannen, die tevens geïntegreerd kunnen worden in een RUP"

Als de gemeente per sé een weg wil op de eigendom van TS zullen ze hem eerst -volgens de spelregels!- moeten onteigenen.
Ik zie geen enkele andere mogelijkheid om een vonnis annex arrest -via een omweg- te omzeilen. We leven nog steeds in een rechtsstaat. Die geldt ook voor (milieu)activisten en gemeentebesturen.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Thomas Morus
Berichten: 1885
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#13 , 3 weken 4 uur geleden (25 aug 2019 13:30)

"De stad wil uiteraard van X vanaf en wil ons dus opofferen en verplichten om de weg, door de nieuwe wet, te openen. Mijn vraag is dus....kunnen zij dit?"

Hoe gaan ze een weg heropenen waarvan uit vonnis/arrest blijkt dat hij niet/nooit heeft bestaan? U schrijft zelf dat ze ervoor veroordeeld zijn...
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Marcus Aurelius
Berichten: 648
Juridisch actief: Nee

#14 , 3 weken 4 uur geleden (25 aug 2019 13:39)

Als je Schorpioen goed leest, dan staat hier niet dat er geen cassatie mogelijk is, maar wordt de vraag gesteld of er cassatie werd aangetekend. Verder lees je ook bij TS dat X niet berust in het arrest.

aansluitend op mijn antwoord: http://www.etaamb.be/nl/decreet-van-03- ... 13704.html

Blijkbaar werd mijn bericht ten onrechte verwijderd.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Thomas Morus
Berichten: 1885
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#15 , 3 weken 4 uur geleden (25 aug 2019 13:46)

Ik lees nergens dat X partij was in het geding. Hij is een derde, een buitenstaander; het feit dat hij activist is geeft hem geen enkel prerogatief.

TS bevestigde dat de gemeente (wel in het geding betrokken en partij die "verloren" heeft) NIET in cassatie is gegaan, want haar veroordeling heeft aanvaard.

Derhalve heeft de uitspraak kracht van gewijsde.

(opgelet: mijn antwoord steunt enkel op de info zoals meegedeeld door TS)
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Terug naar “Stel een vraag”