Eénmalig attest van RIZIV-invaliditeit

guido.vincent
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Eénmalig attest van RIZIV-invaliditeit

#1 , 12 feb 2024 11:27

Geachte Mevrouw Mijnheer,

Ik ben geboren op 01/04/1955.
Op 10-07-1997 heeft de Geneeskundige Raad voor lnvaliditeit beslist om u vanaf 08-07-1997
tot 30-04-2020 (pensioen) arbeidsongeschikt te erkennen zoals bedoeld in artikel 100 van de.
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op '14 juli 1994.
In 2015 gekozen heb ik gekozen voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).
Actueel vragen wij aan de CM-ziekteverzekering een éénmalig attest om vermindering te krijgen van onroerende voorheffing.
CM antwoord: "Een éénmalig attest van RIZIV-invaliditeit kan enkel afgeleverd worden als u tot en met datum van pensioen op invaliditeit stond.
U bent vanaf 1-5-2020 op pensioen terwijl uw dossier arbeidsongeschiktheid afgesloten werd op 16-03-2015".
Ik begrijp niet op welke wettelijke basis CM-ziekteverzekering geen "éénmalig attest van RIZIV-invaliditeit kan afleveren omdat ik op16-03-2015 op "SWT" gegaan ben. Immers SWT betekent toch geen werkweigering van mijnentwege!

Vriendelijke groeten

Monique Debacker


Marcus Aurelius
Berichten: 3761
Juridisch actief: Nee

#3 , 12 feb 2024 23:32

De hoedanigheid van invalide loopt enkel door na pensioenleeftijd als u tot deze datum als invalide werd erkend en als zodanig ook uitkeringen heeft genoten. Als u echter in het kader van een SWT werkloosheidsuitkeringen heeft genoten, voldoet u niet aan de voorwaarde van invalide op het ogenblik van pensioen. Dit geldt zowel voor vermindering op pensioen als vermindering op het vlak van fiscaliteit. Ik kan me enkel maar aansluiten bij het standpunt van uw ziekenfonds.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Reclame

Terug naar “Werkloosheid”