dienst intern toezicht politie

Katrien83
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

dienst intern toezicht politie

#1 , 5 maand 1 week geleden (12 aug 2019 01:15)

Ik heb 6 maanden geleden klacht neergelegd bij de dienst intern toezicht van de lokale politie - een bundeling van klachten in feite. Ik heb op het kantoor een uitgebreid gesprek gehad met deze dienst en de agent zei bij de meeste van mijn klachten dat het er inderdaad op leek dat er niet correct gehandeld was. Hij heeft me nadien nog een mail gestuurd met een opsomming van al de dingen die het voorwerp gingen uitmaken van een intern onderzoek.

Vervolgens hoorde ik er niets meer van en toen ik een mail stuurde om te informeren kreeg ik dit antwoord:
- uw klachten worden met de nodige ernst behandeld
- 'ALS de korpschef mij ZOU aanstellen als vooronderzoeker in tucht ...
- 'ik moet mijn takenpakket herschikken gezien ik nog te weinig 2FTE heb op mijn dienst'

Ik begrijp het niet... Ik dacht dat intern toezicht onafhankelijk was van het korps? Maar begrijp ik het goed dat hij toestemming nodig heeft van de korpschef om een onderzoek te voeren? En als de korpschef hem niet aanstelt hiervoor, wil dat dan zeggen dat er helemaal geen onderzoek gevoerd zal worden???

Ik heb even gegoogeld op die '2FTE': dat komt erop neer dat hij meer uren als agent moet draaien, als collega dus van de agenten waarover mijn klachten gaan? Hoe kan hij dan vrij en objectief zijn onderzoek voeren?

PS Ik wil niet teveel in detail gaan ivm de sitatie omdat ik slachtoffer geworden ben van meerdere zeer ingrijpende feiten op mijn persoon (strafrecht, dit onderzoek is ook nog niet afgerond) gepleegd door een persoon die naar eigen zeggen connecties heeft bij de lokale politie. Ik weet niet of de dader mss ook op dit forum kijkt. Mijn klacht bij intern toezicht gaat er in grote lijnen om dat politieagenten mijns inziens de dader een hand boven het hoofd houden (verdwenen meldingen, weigeren PV te maken, getuigen niet verhoren, gedrag van interventieploegen en flagrante onjuistheden in hun 'vaststellingen', ... )Telkens in het voordeel vd dader.

Wordt een klacht bij intern toezicht altijd onderzocht? Of kan men oordelen dat een onderzoek niet nodig is?
En hoe lang kan zo een onderzoek duren? Is daar enige tetmijn op te plakken? Het gaat om 7 voorvallen waarbij telkens 1 of 2 agenten betrokken waren.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
BloodNight
Berichten: 487

#2 , 5 maand 1 week geleden (12 aug 2019 10:22)

Al enkele antwoorden op uw vragen:
- Dergelijk onderzoek kan lange tijd in beslag nemen, het is moeilijk om hierop een tijd te plakken. Het kan bv zijn dat intern toezicht wacht totdat er een uitspraak is van de rechtbank en dan kan het nog wel even op zich laten wachten...

- Uw klacht zal altijd onderzocht worden, het is niet mogelijk dat men de klacht niet zou onderzoeken vanwege geen tijd of dergelijke. Het kan wel zijn dat er bijvoorbeeld vanwege tijdsgebrek (bv te weinig medewerkers) onderzoeken worden uitgesteld. Dit al zeker als de feiten hebben te maken hebben met verschillende dagen/feiten/inspecteurs. Mogelijks moet men toestemming vragen aan de korpschef om overuren te doen.

- Het is deontologisch niet correct van de medewerker om zich tegenover u uit te spreken of het al dan niet fout gedrag van politiemedewerkers! Deze medewerker begaat hier een grove fout, fouten die zelf kunnen leiden tot de nietigheid! De medewerker geeft al een mening nog voordat hij de zaak heeft kunnen onderzoeken en nog voor hij het verhaal van de tegenpartij heeft gehoord. Dergelijke vooringenomenheid zou zeker niet mogen.

- Meldingen kunnen niet verdwijnen, eenmaal ingegeven kunnen deze niet verwijderd worden->onmogelijk met het huidige systeem. Niet ingegeven is iets anders. Nu niet alles wat men tegen de politie zegt moet worden geregistreerd.

- Politie kan tot op een bepaalde graad zelf beslissen wie te verhoren. Het is uw recht om te vragen dit toch te doen. Uiteindelijk is het parket die beslist en opdracht geven, dit is dus geen fout van de politie.

- Over "vaststellingen" kan de dienst interne controle geen uitspraken doen. Dit is de autonome beslissing van de persoon in kwestie. Indien aantoonbaar is dat de inspecteur dit opzettelijk foutief gedaan hebben, dan hebben we een andere zaak. Het is zeer moeilijk dit aan te tonen.

- Weigeren pv: geen strafbaar feit->geen pv
Het kan zijn dat de inspecteurs via navolgende processen-verbaal informatie overmaken. U kan uw dossier inkijken op de rechtbank. Maak gebruik van uw recht zou ik zeggen.
Hou rekening met het feit dat het soms maanden kan duren eer een proces-verbaal af is.

- De dienst interne controle is meestal gehaat in het korps en zal neutraal de zaak bekijken.

Mvg

Katrien83
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

#3 , 5 maand 1 week geleden (12 aug 2019 17:31)

@bloodnight, dankuwel voor de duidelijke info.
Blij te lezen dat het onderzoek zowieso gevoerd zal worden, echter wel frustrerend dat er geen enkele termijn op staat.
De uitdrukking van de inspecteur van intern toezicht 'als ik door de korpschef aangesteld zou worden als vooronderzoeker in tucht' kan ik nog steeds niet goed plaatsen... Ivm de deontologie van de inspecteur: hij heeft zeker niet gezegd dat er fouten gemaakt zijn door agenten, enkel dat het erop leek en dat het onderzocht zou worden.
Ik hoop dat ze niet gaan wachten met het onderzoek tot de rechtszaak afgerond is, want ben bang dat door de onjuiste informatie die tot nu toe door de politie aan het parket bezorgd wordt, de zaak geseponeerd zou worden. Ik ben oa zwaar fysiek verwond met een arbeidsongeschiktheid van 10 maanden 100% en mogelijk gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid, afhankelijk van hoe de revalidatie verloopt. Dader was alleen gewond aan zijn voet van tegen mij te stampen, ik had geen enkel verweer dus heb hem met geen vinger aangeraakt, maar interventieploeg heeft het genoteerd als 'vechtpartij'. Aanwezige getuigen zijn niet gehoord en nog steeds niet opgeroepen. Maar één van de vele zaken waardoor het parket niet geïformeerd wordt over de ernst van de feiten. Ik hoopte dat door de dienst intern toezicht eea rechtgezet/ gecorrigeerd kon worden, zodat het parket correcte informatie krijgt en de kans op seponering wat kleiner zou worden...

Reclame

Franciscus
Berichten: 33652

#4 , 5 maand 1 week geleden (12 aug 2019 17:51)

In principe moet ( spreek me tegen als het niet zo meer is) het tuchtonderzoek wachten op het strafonderzoek.
Op dat ogenblik krijgt de tuchtadministratie ook inzage in het gerechtelijk strafonderzoek.
Ergens heb ik vermeld wat ik zo'n onderzoek in mijn bezit heb.. van de beklaagde gekregen - was dus het volledige strafonderzoek aangevuld dan met de verdere onderzoeken voor de administratieve tuchtafhandeling.

Een van de redenen is dat bij een gerechtelijk onderzoek men over zwijgrecht beschikt als verdachte.
Bij een tucht onderzoek is men verplicht de waarheid te vertellen.

Katrien83
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

#5 , 5 maand 1 week geleden (12 aug 2019 20:18)

Het strafonderzoek gaat over een andere verdachte (burger die fysiek geweld pleegde op mij) als het tuchtonderzoek (politieagenten die o.a. laks reageerden en vaststellingen opschreven die niet met de waarheid strookten en dader uit de wind zetten). Het gaat er me niet zozeer om dat de politieagenten in kwestie gesanctioneerd worden (zal toch nooit gebeuren), wel dat ze hopelijk in de toekomst niet meer zo geneigd zijn hun vrienden/ kennissen een hand boven het hoofd te houden ten koste van slachtoffers.
Maar waar het me vooral om gaat is dat door de foutieve beweringen van de agenten het parket geen volledige en geen correcte informatie krijgt - met mogelijk als gevolg dat de procureur het geval sneller zou seponeren dan hij zou doen als hij wel correcte info gekregen had van de politie.
Als dit tuchtonderzoek echter pas gevoerd wordt na het strafonderzoek is dat allemaal een maat voor niets :(

BloodNight
Berichten: 487

#6 , 5 maand 1 week geleden (13 aug 2019 22:41)

@bloodnight, dankuwel voor de duidelijke info.
Blij te lezen dat het onderzoek zowieso gevoerd zal worden, echter wel frustrerend dat er geen enkele termijn op staat.
De uitdrukking van de inspecteur van intern toezicht 'als ik door de korpschef aangesteld zou worden als vooronderzoeker in tucht' kan ik nog steeds niet goed plaatsen... Ivm de deontologie van de inspecteur: hij heeft zeker niet gezegd dat er fouten gemaakt zijn door agenten, enkel dat het erop leek en dat het onderzocht zou worden.
Ik hoop dat ze niet gaan wachten met het onderzoek tot de rechtszaak afgerond is, want ben bang dat door de onjuiste informatie die tot nu toe door de politie aan het parket bezorgd wordt, de zaak geseponeerd zou worden. Ik ben oa zwaar fysiek verwond met een arbeidsongeschiktheid van 10 maanden 100% en mogelijk gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid, afhankelijk van hoe de revalidatie verloopt. Dader was alleen gewond aan zijn voet van tegen mij te stampen, ik had geen enkel verweer dus heb hem met geen vinger aangeraakt, maar interventieploeg heeft het genoteerd als 'vechtpartij'. Aanwezige getuigen zijn niet gehoord en nog steeds niet opgeroepen. Maar één van de vele zaken waardoor het parket niet geïformeerd wordt over de ernst van de feiten. Ik hoopte dat door de dienst intern toezicht eea rechtgezet/ gecorrigeerd kon worden, zodat het parket correcte informatie krijgt en de kans op seponering wat kleiner zou worden...
Enkele kleine opmerkingen:

- Het feit dat de politie het heeft genoteerd als zijnde "vechtpartij" is geen fout. Zodra de tegenpartij maar iets van verwondingen heeft en ook maar iets zegt van "de tegenpartij heeft ook iets gedaan" moet de politie aan iedereen maximale rechten toekennen. Iedereen zal dan als "verdachten" geregistreerd worden. Dit niet doen zou net getuigen van vooringenomenheid.

- Getuigen (nog) niet verhoren is ook geen fout, het is het parket dat de opdracht hiertoe zal geven.

- Het staat u vrij (uw recht) om zelf een extra verklaring te geven of documenten en dergelijke aan uw dossier toe te laten voegen. Indien u denkt dat het parket de zaak gaat seponeren omdat er geen correcte info werd doorgegeven, zet alles in een brief en ga naar eender welke politiedienst om dit toe te laten voegen aan het proces-verbaal. Als u bij een andere zone gaat wel het nummer van het aanvankelijk proces-verbaal meenemen. Dan kan men een navolgende akte voor maken.

Katrien83
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

#7 , 5 maand 1 week geleden (14 aug 2019 01:24)

Bedankt voor de verduidelijking en uw tip, die ik zeker ga opvolgen.
Wat ik ervaar als fouten/ nalatigheden zijn dan idd misschien niet allemaal terecht. Het is gewoon zo moeilijk te vatten als leek dat er een jaar na datum nog maar zo weinig onderzocht is, getuigen niet gehoord zijn, verdachte niet eens ondervraagd is, stukken nog steeds niet gebundeld,... Ik ben het onderzoek mogen gaan inkijken (toestemming van procureur) en dat is enorm onvolledig en vol onjuistheden, maar ik durf hierover geen details te noemen omdat het onderzoek nog loopt en dit toch (gelukkig uiteraard) een vrij raadpleegbaar forum is... Alleszins hartelijk bedankt voor uw reactie.

Terug naar “Misdrijven tegen personen of goederen”