Aanspraak op niet aangevraagd pensioen bij overlijden

tdeconinck
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

Aanspraak op niet aangevraagd pensioen bij overlijden

#1 , 3 maand 4 dagen geleden (12 jun 2019 13:38)

Het is maar een vraag ter informatie : Kan mijn vriendin, als enige erfgename, aanspraak maken op een nooit aangevraagd en dus nooit uitgekeerd pensioen van haar overleden oom ? Haar oom was Kapitein ter lange omvaart, was alleenstaand en vond het niet nodig zijn administratie in orde te brengen voor zijn pensioen. Haar oom is al wel enkele jaren overleden, en dit kwam toevallig ter sprake.
Dank voor uw reacties.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
asperger
Berichten: 6486
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#2 , 3 maand 4 dagen geleden (12 jun 2019 13:45)

Met zeer hoge waarschijnlijkheid zijn alle beroepstermijnen verjaard. Bovendien kan een dode zijn pensioenrechten niet meer opeisen.
De pensioenspecialisten van het forum zullen vermoedelijk verder toelichten.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Mathieu Rutten
Berichten: 1827
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#3 , 3 maand 4 dagen geleden (12 jun 2019 14:49)

Wie heeft er recht op de achterstallige bedragen
Wie heeft recht op achterstallen overlijden
Het pensioen
Inkomensgarantie voor ouderen
Het vakantiegeld
Moet u een aanvraag doen?
Wanneer moet u een aanvraag indienen?
Het pensioen van de maand van overlijden
Het pensioen van de maand van overlijden is betaalbaar als de gepensioneerde na de uitbetaling van het pensioen overleed.

Overleed de gepensioneerde voor de uitbetaling van het pensioen, dan is het pensioen van de lopende maand niet betaalbaar tenzij er een langstlevende samenwonende huwelijkspartner is.

Ontving de overledene een ambtenarenpensioen? Dan kunnen ook de wezen die door het overlijden aanspraak maken op een overlevingspensioen recht hebben op de maand van overlijden.


Achterstallige pensioenbedragen naar aanleiding van het overlijden
Wie heeft recht op achterstallen overlijden
Er zijn 'achterstallen overlijden' als de overleden gepensioneerde één of meerdere uitkeringen nog niet ontving van de Pensioendienst. Het kan gaan om volgende uitkeringen:

Pensioenen, renten en/of tegemoetkomingen aan gehandicapten
Inkomensgarantie voor ouderen
Vakantiegeld

Het pensioen
Ontving de overledene een pensioen als ambtenaar? Dan worden de nog verschuldigde pensioenbedragen uitbetaald aan de nalatenschap op voorwaarde dat binnen het jaar na datum van het overlijden een aanvraag wordt gericht aan de Pensioendienst.

Pensioenen als werknemer en/of zelfstandige, renten en/of tegemoetkomingen aan gehandicapten die niet werden uitbetaald aan de overleden gepensioneerde, zijn in volgende orde betaalbaar aan:

de huwelijkspartner met wie de gepensioneerde om het ogenblik van zijn overlijden samenwoonde;
de kinderen met wie de gepensioneerde op het ogenblik van zijn overlijden samenwoonde;
de moeder en de vader met wie de gepensioneerde op het ogenblik van zijn overlijden samenwoonde (enkel voor tegemoetkomingen aan gehandicapten);
iedere andere persoon met wie de gepensioneerde op het ogenblik van zijn overlijden samenwoonde;
de persoon die de verplegingskosten heeft betaald;
de persoon die de begrafeniskosten heeft betaald.
Als er in dezelfde categorie verscheidene rechthebbenden zijn, moet één van hen bij volmacht worden aangeduid om de achterstallen overlijden te ontvangen.


Inkomensgarantie voor ouderen
De achterstallen inkomensgarantie voor ouderen (IGO) die niet aan de overleden gepensioneerde kon worden uitgekeerd, zijn uitsluitend op aanvraag en in de volgende orde betaalbaar aan de persoon die:

de begrafeniskosten heeft betaald;
de verplegingskosten heeft betaald.
Wanneer er verscheidene rechthebbenden zijn, moet één van hen bij volmacht worden aangeduid om de achterstallen overlijden te ontvangen.


Vakantiegeld
De Pensioendienst betaalt het vakantiegeld altijd samen met het pensioenbedrag van de maand mei. Als de FPD het bedrag van de maand mei nog moet betalen als achterstallen overlijden, dan geldt dat dus ook voor het vakantiegeld.


Moet u een aanvraag doen?
De huwelijkspartner en de kinderen die officieel op hetzelfde adres als de overledene wonen, hoeven geen aanvraag in te dienen. De Pensioendienst zal de 'achterstallen overlijden' automatisch betalen.

Andere mogelijke rechthebbenden moeten een aanvraag doen bij de Pensioendienst via het formulier 'model 83'. De gemeente waar de overledene officieel woonde, bevestigt de juistheid van de gegevens.

Als de rechthebbende verplegings- of begrafeniskosten heeft betaald, dan moet hij de betaalde facturen bijvoegen. Deze moeten voor 'voldaan ondertekend' zijn door de begrafenisondernemer of het rekeninguittreksel moet toegevoegd worden als betalingsbewijs.

Woonde de overleden gepensioneerde in het buitenland, dan dienen de betaalde facturen bijgevoegd te worden bij de aanvraag. Deze moeten voor 'voldaan ondertekend' zijn door de begrafenisondernemer of het rekeninguittreksel moet toegevoegd worden als betalingsbewijs.


Wanneer moet u een aanvraag indienen?
De aanvraag moet gebeuren binnen de zes maanden, vanaf

de datum van overlijden;
of
de verzendingsdatum van een beslissing indien die na het overlijden werd verzonden.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Reclame

tdeconinck
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#4 , 3 maand 4 dagen geleden (12 jun 2019 15:04)

Hartelijk dank voor uw reakties. De oom is al langer overleden. Jammer dat hij er destijds geen moeite voor gedaan heeft, want dit moet toch wel een aanzienlijk bedrag geweest zijn. De pensioenkas zal het geld wel goed besteed hebben.

Terug naar “Pensioenen”