Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Sam2010
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

terugvordering CM

#1 , 9 maand 1 week geleden (12 jan 2018 16:52)

Dag iedereen,

Ik heb een brief gekregen om 950€ terug te betalen, omdat ik dit zogezegd onterecht ontvangen heb van de mutualiteit omwille van volgende reden:
na uw periode van moederschapsrust werd u verder arbeidsongeschikt erkend door de adviserende geneesheer. U bleef echter een vergoeding wegens moederschapsrust ontvangen van 28/8 tem 30/11.

ik ben er naartoe geweest voor allerlei zaken, waaronder ook deze brief: ik heb toen gezegd hoe het is kunnen gebeuren? want ik heb mijn moederschapsrust duidelijk aangegeven en mijn medische attesten nadien ook volgens de regels ingediend. bovendien heb ik ook een medische contrle gehad op 14/9, dus na de moederschapsrust.
meer nog omdat k ook voor de bevalling bijna 6 maanden ziek was, heb ik van de cm een formulier ontvangen om een extra week moederschapsrust aan te vragen gezien mijn situatie.

als reden kreeg ik dan te horen dat ik dit had moeten weten! dat dit bedrag iets hoger was dan het vorige bedrag; maar net voor mijn bevalling hadden ze me een brief opgestuurd dat ze na 6 maanden ziekte een herberekening gingen doen; ik heb dan ook de individuele rekening van mijn partner, .. moeten afgeven voor die herberekening. kort daarna was ik bevallen en heb ik ook het geboorteattest binnengestoken.
concreet: ik had het echt niet door en dacht dat het kwam door die herberekening dat ze gedaan hadden op 6 maanden!!

toen ze zei dat de wet veronderstelt dat ik dit had moeten weten, was het voor mij precies van ja: ge moet het betalen. dan zei ik ja ok, misschien in 2 keer ofzo. en dan heeft ze een afbetalingsplan afgeprint waarin staat dat ik akkoord ga met de betaling en dus de schuld erken. En toen viel mijn frank en begon ik te twijfelen... het is toch niet mijn fout?? hoe had ik het moeten weten als ze kort ervooor alle info vroegen om een herberekening te doen en ik mijn zwangerschapsrust enzo goed aangaf, evenals mijn ziektebriefjes??!!

ik heb het afbetalingsplan nog niet ondertekend. ik wil nu toch eerst wel mijn rechten kennen.
ik moet normaal wel betalen uiterlijk volgende week.
Ik weet niet wat doen!

alvast bedankt voor jullie hulp.

jefke007
Berichten: 1394

#2 , 9 maand 1 week geleden (12 jan 2018 17:06)

Er is een arrrest van het Grondwettelijk Hof uit 2011-12, waarin bepaald wordt dat een uitbetalingsinstelling geen terugvordering meer mag instellen als ze zelf een fout gemaakt hebben EN het slachtoffer niet kon weten dat ze fout werd betaald.
Het arrrest staat ergens in een link op dit forum maar ik vind het niet zo direct terug. Ziekenfondsen proberen dat arrest wel eens te negeren omdat ze het dan van hun eigen werkingskosten moeten betalen.


http://www.knack.be/nieuws/belgie/zieke ... 71737.html

jefke007
Berichten: 1394

#3 , 9 maand 1 week geleden (12 jan 2018 19:54)

ziekenfonsen zouden 20 000 000,00 euro per jaar TEN ONRECHTE terugvorderen, anders moeten ze het uit hun eigen zak betalen

https://www.n-va.be/persbericht/ziekenf ... e-te-nemen

Reclame

jefke007
Berichten: 1394

#4 , 9 maand 1 week geleden (12 jan 2018 21:27)

Eventueel kan je eens een mailjte naar het www.riziv.be sturen met de vraag of ze het wel mogen terugvorderern
als ze het ten onrechte terugvorderen krijgen ze er nog een mooie boete van het riziv boven op

jefke007
Berichten: 1394

#5 , 9 maand 1 week geleden (12 jan 2018 23:09)

Het ziekenfonds lult wat uit zijn nek om de fout op jou te steken.

Het is een uiterst zelden voorkomende situatie dat een ziekteuitkering ( na 6 maanden - dat noemen ze regelmatig werknemer, en dan gelden na 6 maanden redelijk hoge miniumbedragen, die NIET voor een moederschapsrust gelden) hoger ligt dan een moederschapsuitkering. Ze weten het amper zelF
Als ze tijdig jou geboorteakte hadden verwerkt dan hadden zij ZELF die fout niet gemaakt. Normaal kloppen ze wel ergens een stempel op de geboorteakte die de datum van afgifte van die akte aan het ziekenfonds i is. Als je er een kopie van vraagt staat die stempel er misschien op.

Sam2010
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#6 , 9 maand 1 week geleden (12 jan 2018 23:52)

Dank je wel voor de info... dan ga ik dit zeker nog verder uitpluizen.
Ik had het arrest gezien 66/2012, maar ik dacht dat er misschien ondertussen iets vernieuwd was....

Ivm die opmerking over de hoogte van de bedragen begrijp ik Wel niet zo goed wat je bedoelt...maar het komt erop neer dat ik voor moederschapsrust een hoger bedrag kreeg dan voor arbeidsongeschiktheid. Bovendien had ik ook tijdens mijn moederschapsrust medische attesten afgegeven maar blijkbaar heeft moederschapsrust voorrang op ziekte of zoiets. Alleszins hebben zij moederschaprust geboekt ipv ziekte ondanks de medische attesten. Bovendien kreeg ik telkens wel een broef met de melding dat ze de verlenging van de arbeidsongeschiktheid goed ontvangen hebben...dan heb ik toch wel met goede trouw gehandeld me dunkt!!!

Een andere vraag: klopt het dat de periode van arbeidsongeschiktheid verlengd wordt met de periode van moederschapsrust alvorens invalide te worden beschouwd? Niet dat ik da wil, maar aangezien ze nog een fout hadden gemaakt en ik een beetje perfectionistisch ben ...

Een laatste vraag: deadline van betaling is 14/1 ... en ik heb dus niet betaald, ik wil dit eerst uitpluizen...want dien ik dan te doen om geen extra kosten of zo te krijgen?

jefke007
Berichten: 1394

#7 , 9 maand 1 week geleden (13 jan 2018 09:24)

Een andere vraag: klopt het dat de periode van arbeidsongeschiktheid verlengd wordt met de periode van moederschapsrust alvorens invalide te worden beschouwd?

Klopt

Een paar tiental jaren geleden was dat niet zo.

ziekteuitkering =60% van het ( begrensd loon ) de eerste 6 maanden
ziekteuitkering na 6 maanden , ook 60% maar daar gelden dan wel behoorlijke minima , afhankelijk van het inkomen van je partner

moederschaprust = eerste dertig dagen 82% ( onbegrensd loon)
vanaf 31e dag tot einde moederschapsrust 75% ( begrensd loon)
MAAR daar is geen minimum voorzien,zodat de situatie na 6 maanden kan zijn dat je met je 82/75 % in uitzonderelijke gevallen minder kan krijgen voor je moederschapsrust dan voor je ziektevergoeding als die langer dan 6 maanden duurt.

conclusie : als die pipo's tijdig de geboorteakte in hun computerbestand hadden ingebracht had het bedrag van je uitkeringen onmiddellijk juiist geweest, althans zeker voor betalingen naar de toekomst. Indien je voordien een dokersattest met vermoedelijke bevalingsdatum had binnengebracht dan konden zij met dat bedrag reeds rekening houden tijdens het voorbevallingstijdvak ( van 6-7 weken voor vermoedelijke bevallingsdatum )
Normaal is dat een fout van het ziekenfonds, afhankelijk vanaf wanneer zij de geboorteakte binnengekregen hebben en/of een doktersattest met vermoedelijke bevallingsdatum

Sam2010
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#8 , 9 maand 1 week geleden (13 jan 2018 17:04)

Ok duidelijk dank u voor de info...
Geboorteakte hebben ze ontvangen de week van de geboorte 2 dagen later dacht ik. En aangifte vermoedelijke bevallibgsdatum had ik mooi ingevuld en ben ik persoonlijk gaan afgeven samen met de info (waaronder loongegevens van mijn man) die ze gevraagd hadden om de herberekening te doen...en toen zei die medewerkster dat dat briefje van de verm bevallingsdatum niet nodig was aangezien ik ervoor lang ziek was, dat ze dan automatisch mijn ziekte voor de bevalling gingen omboeken naar ewangerschapsverlof denk ik....dus wou ze het zelf niet aannemen.

Super bedankt voor uw snelle feedback!! Top!

jefke007
Berichten: 1394

#9 , 9 maand 1 week geleden (13 jan 2018 21:46)

""....dus wou ze het zelf niet aannemen."

Dat laatste is minder goed nieuws, en bewijzen kan je dat niet zeker ?


Want waarschijnlijk is het misgelopen vanaf 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum ( aan de hand van het doktersbriefje met vermoedelijke bevallingsdatum kon het mislopen vermeden worde)n; die zal dat natuurlijk niet willen verklaren zeker dat ze het briefje niet heeft willen aannemen.

Je kan haar in de val lokken door het briefje nog eens opnieuw af te geven, en weigert ze het, dat ze het dan op papier zet waarom ze het weigert
( wel niet over de terugvordering eerst spreken )

De geboorteakte kan alleen maar helpen om de periode die in de toekomst lag juist te betalen

ZiekteVerzekering
Berichten: 22

#10 , 9 maand 5 dagen geleden (15 jan 2018 11:28)

Mevrouw heeft wel de informatie ontvangen dat er een heronderzoek naar de uitkering zal gebeuren obv regelmatig werknemer. Ik denk dan ook dat verwijzen naar het arrest om de terugvordering niet te betalen moeilijk zal zijn. Ook al omdat er een procedure naar de arbeidsrechtbank zal moeten opgestart worden (indien CM beslist om de terugvordering niet te annuleren).

Mag ik veronderstellen dat jullie gezinsinkomen relatief laag is (dit op basis van de verhoging regelmatig werknemer). Misschien is het wel de moeite om een verzaking aan de terugvordering aan te vragen?

jefke007
Berichten: 1394

#11 , 9 maand 5 dagen geleden (15 jan 2018 21:21)

"indien CM beslist om de terugvordering niet te annuleren)."

Kan ook machtsmisbruik van de uitbetalingsinstelling zijn, een arrest van het Gronwettelijk Hof negeren, wetende dat men bij het negeren daarvoor dan naar de arbeidsrechtbank moet. Maar ja het ten laste van de werkingskosten van de uitbetalingsinstelling moeten leggen vinden ze natuurlijk niet leuk

Een onderzoek naar regelmatig werknemer ( 6 maanden ) kan alleen maar tot gevolg hebben dat de uitkeringen stijgen.
De moederschapsrust heeft die 6 maanden mogelijk wat verschoven

Indien ziekenfonds tijdig had rekening gehouden met het doktersattest met vermoedelijke bevallingsdatum( en later ook tijdige de geboorteakte had ingebracht ) dan had een terugvordering kunnen vermeden worden.
Men kan moeilijk van mensen verwachten dat zij op de hoogte zijn van een dergelijke ingewikkelde situatie

Elk ziekenfonds heeft ook wel een ombudsman ( al dan niet partijdig ), maar mevrouw kan ook eens een mail naar het www.riziv.be sturen
( zij controleren de ziekenfondsen ), hoe het riziv over deze situatie denkt : terugvordering of geen terugvordering ?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Andere”