Gedwongen Onverdeeldheid

Jornt De Nul
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

Gedwongen Onverdeeldheid

#1 , 8 maand 3 weken geleden (30 okt 2018 15:19)

Allen,

20 November 2012 is mijn grootvader overleden en net voor zijn dood heeft hij een schenking gedaan aan zijn 5 kinderen van 250.000 euro. Dit geld zelf werd op een rekening in onverdeeldheid gezet, voor het geval dat mijn grootmoeder door een eventuele ziekte of gesukkel met haar gezondheid dit geld zou kunnen terugkrijgen indien nodig. Hiervoor heeft mijn vader bij de dood van mijn grootvader reeds een hoge succesie op betaald.

20 November 2017 is mijn vader overleden en effectief al het geld dat wij van hemzelf zouden ervan (vader had geld apart gehouden voor ons), is gebruikt geweest voor zijn begrafenis en voor nogmaals een succesie te betalen op die rekening in onverdeeldheid. Wij zijn mede-eigenaar geworden van die rekening samen met broer en zus en ik bezit nu 1/7 van dit bedrag. Wij krijgen dit bij overlijden van grootmoeder

Nu botert het al jaren niet meer in de familie, door de jarenlange ruzies en conflicten, en wil ik op zeker spelen dat ik effectief dit geld zou krijgen. Ik zou graag uit die gedwongen onverdeeldheid treden om te voorkomen dat ons grootmoeder het ooit "nodig" heeft. Al jaren hebben wij het gevoel dat er bedrogen en verschoven wordt met dit geld en we kunnen het niet zien omdat er maar 1 dochter van mijn grootmoeder zicht heeft op haar rekeningen. Ik heb vooral schrik dat ze een excuus zouden verzinnen waardoor grootmoeder dit geld ooit nodig heeft. Ze woont nu in bij 1 van haar dochters, heeft 3 huizen en meerdere bouwgronden op haar naam staan en krijgt al jaren weduwenpensioen en spoorwegpensioen van mijn grootvader. Die huizen zijn verhuurd, dus de inkomsten zijn voor haar. Zijzelf was huisvrouw en heeft geen dag gewerkt maar die heeft zeer goed geboerd en er is zelfs geen reden dat ze dat geld ooit nodig zou hebben. Haar zonen en dochters daarnaast zijn allemaal ondernemers en zwemmen in het geld, maar hebben nooit genoeg. Niets wijst erop dat ze het ooit nodig heeft, maar ik wil niet dat dit geld om de ene of andere reden "verdwijnt".

Ik zou graag uit die onverdeeldheid treden, maar een gesprek met hen tot nu toe heeft niet echt geholpen. Ze willen die reserve aanhouden en dwingen ons in die onverdeeldheid te blijven. Ons vader heeft dit intijd getekend op papier samen met beide ouders en broers + zussen. Wijzelf zijn daar niet mee akkoord en willen uit die onverdeeldheid treden. Welke stappen kunnen er ondernomen worden? Rechtbank zal volgens ons in ons voordeel pleiten, want niemand kan verplicht worden om in deze gedwongen onverdeeldheid te blijven. Wij hebben vooral schrik dat de kosten van de rechtbank enorm gaan oplopen, terwijl ik het niet kunnen vind dat die gerechtskosten voor ons zijn. Wij hebben ter tenslotte niet voor gekozen.

Iemand hier ervaring mee of eventueel raad?

Met vriendelijke groeten!
Jornt

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Mi Sueno
Berichten: 173

#2 , 8 maand 3 weken geleden (31 okt 2018 17:48)

Ga eens inlichtingen nemen bij een notaris dat is gratis.

Wij zitten met een gerechtelijke verdeling, het is niet zozeer de gerechtskosten, vooral de advocaat,alhoewel ik moet toegven dat het bij ons tot Nu toe meevalt.

Dit vond ik op testaankoop:

[quote]Of de naam nu "gezamenlijke rekening", "collectieve rekening", "rekening in onverdeeldheid" of nog iets anders is, het principe is hetzelfde: een bankrekening van meerdere personen die op zijn minst gemeenschappelijke financiële belangen hebben.

Wie wil zoiets?

In de eerste plaats denken we aan al dan niet getrouwde koppels, met of zonder kinderen.Maar zo'n rekening kan ook handig zijn in heel wat andere situaties, bijvoorbeeld:

drie vrienden die tijdens hun studietijd samen een appartement huren en de huur, de kosten en de boodschappen delen; oude vrienden die na hun pensioen een clubje oprichten dat elke donderdag whist speelt en met de winsten een pot wil opbouwen om eens per jaar samen mee uit eten te gaan;de partner en kinderen van een overledene, die doorgaans gezamenlijk goederen te beheren hebben (de gezinswoning, beleggingen), waarbij de partner vruchtgebruiker is en de kinderen naakte eigenaars zijn.Op wiens naam moet de rekening staan?

Als de rekening op naam van u of de medetitularis staat, heeft elk van u individuele handtekeningbevoegdheid, anders gezegd, de handtekening van één titularis volstaat voor een verrichting. Staat ze op naam van u en de medetitularis, dan is voor elke verrichting de handtekening van u beiden vereist. 
De eerste formule is een stuk soepeler te beheren en komt dan ook het meest voor.

Mag men een van de mederekeninghouders wijzigen?

Stel dat een van de drie studenten-huurders uit ons voorbeeld zijn studies beëindigt en de gedeelde woning verlaat. Is het dan mogelijk dat hij geen medehouder van de collectieve rekening blijft, maar wordt vervangen door de student die zijn plaats inneemt? Indien dat aspect belangrijk is voor de leden van de onverdeeldheid, stelt u die vraag het best op het moment dat u zo'n rekening opent, want de formule verschilt van bank tot bank: bij sommige volstaat het een document te laten ondertekenen door alle mederekeninghouders – ook de nieuwe –, bij andere moeten die allemaal bij de bank langsgaan. Bij nog andere banken is zo'n wijziging zelfs niet mogelijk.

Wat als het vertrouwen in een van de titularissen weg is?

Als de rekening op naam van u en de medetitularissen staat, volstaat het om toestemming te weigeren voor verrichtingen waar u het niet mee eens bent.Als het een formule is met individuele handtekeningbevoegdheid, is het beter om die in te trekken. Al was het maar tijdelijk, tot de plooien zijn gladgestreken. Zo hoeft u de rekening niet te blokkeren, maar is voor alle verrichtingen de handtekening van alle medetitularissen vereist.

Wat als een titularis sterft?

De bank is wettelijk verplicht om de rekening te blokkeren en het saldo aan de fiscus te melden zodra ze verneemt dat een van de medetitularissen is overleden. Dat geldt zowel voor een gezamenlijke rekening van een koppel als van meerdere personen die een andere band hebben. Ze moet behalve het saldo ook de identiteit van alle medetitularissen doorgeven. De rekening wordt pas gedeblokkeerd nadat de bank een attest van erfopvolging heeft ontvangen waarin staat wie de erfgenamen zijn.

En hoe zit het met de schulden?

Elke medetitularis is aansprakelijk ten aanzien van de bank en dus schuldenaar voor het volledige verschuldigde bedrag ingeval de rekening in het rood staat. De bank mag zich met andere woorden tot ieder van hen wenden om de schuld af te lossen, zonder zich te beperken tot ieders aandeel van de schuld en zonder na te gaan wie voor de schuld verantwoordelijk is. De titularissen moeten het daarna onderling uitvechten.


[quote]

Thomas Morus
Berichten: 1696
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#3 , 8 maand 3 weken geleden (31 okt 2018 18:03)

"en voor nogmaals een succesie te betalen op die rekening in onverdeeldheid."

Waarom zouden jullie "nogmaals"(= tweede keer) successierechten betaald hebben op iets dat reeds van jullie was?
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Reclame

Jornt De Nul
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#4 , 8 maand 3 weken geleden (01 nov 2018 14:01)

Eerst was het voor ons vader als erfgenaam en hij heeft daar reeds moeten op betalen en nudat mijn vader overleden is en wij de opvolgende erfgenamen werden mochten we er ook eens op betalen.

Lang leve deze corrupte regering ;)

Inazuma
Berichten: 4475
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#5 , 8 maand 3 weken geleden (01 nov 2018 14:42)

Eerst was het voor ons vader als erfgenaam en hij heeft daar reeds moeten op betalen en nudat mijn vader overleden is en wij de opvolgende erfgenamen werden mochten we er ook eens op betalen.
Zo zit de successie wetgeving van een geldhongerige overheid nu eenmaal in elkaar ...

De constructie die uw grootvader opzette, was fiscaal totaal inefficient en blijkbaar ook overbodig, en daar draagt u nu de gevolgen nog van.

Thomas Morus
Berichten: 1696
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#6 , 8 maand 3 weken geleden (01 nov 2018 15:08)

Eerst was het voor ons vader als erfgenaam en hij heeft daar reeds moeten op betalen en nudat mijn vader overleden is en wij de opvolgende erfgenamen werden mochten we er ook eens op betalen.

Lang leve deze corrupte regering ;)
Maar eerst schrijft u dat het geld werd geschonken aan de kinderen. Indien dat drie jaar voor overlijden was of werd geregistreerd dan zijn er geen successierechten verschuldigd.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

wanton
Berichten: 9108
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#7 , 8 maand 3 weken geleden (01 nov 2018 17:22)

Die schenking indertijd staat op naam van een onverdeeldheid, na schenking van vader. Ik veronderstel dat dit uit de gemeenschap kwam; Door die schenking is dat bedrag verdwenen uit het vermogen van (groot)vader én -moeder. Dwz. dat grootmoeder deze som niet meer kan terugvragen : gegeven is gegeven.
Bij de dood van grootvader was er blijkbaar ergens een spoor van die schenking en moesten de kinderen daarop de nodige successierechten betalen. Dat is altijd zo bij een niet-geregistreerde schenking minder dan drie jaar voor het overlijden van de schenker.
Wanneer nu één van de begunstigden in de onverdeeldheid sterft, moeten diens erfgenamen daar weer successierechten op betalen. Dat is normaal. Dus houdt op over corrupte regering en geldhongerige overheid. Dat is voor u niet anders dan voor ieder van ons.
Op dit moment moet het bedrag dat op rekening staat van de onverdeeldheid nog altijd hetzelfde zijn, eventueel verhoogd met intresten.

TS zegt dat hij 1/7 aandeel heeft in de onverdeeldheid. Sorry, maar dat is 1/15. Het 1/5 deel van zijn vader is in drie verdeeld >>> 1/15.

Grootmoeder is niet behoeftig, een reden temeer om dat bedrag niet meer te kunnen opeisen.
Spreek met uw notaris. Misschien kan die - zonder rechtbank - de onverdeeldheid stopzetten door toepassing van art 815 BW.

Ik dacht even dat grootmoeder nog vruchtgebruik bezat, maar dat is enkel mogelijk bij akte via notaris. Niet dus.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Terug naar “Erfrecht & Schenkingen”