wat bij overlijden ouders als je inwonend bent

PB1970
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

wat bij overlijden ouders als je inwonend bent

#1 , 03 okt 2018 11:14

Ik ben 48, ben na mijn scheiding in 2007 terug bij mijn ouders gaan wonen, die beide 83 zijn. Ik ben de jongste van 6 kinderen. Heb ik bepaalde rechten opgebouwd indien mijn ouders komen te overlijden? Bestaat de mogelijkheid dat ik het huis moet verlaten als mijn zussen van hun "erfenis" gebruik willen maken?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Wil je een analyse van jouw juridische situatie? Jureca staat voor je klaar. Bestel eenvoudig online en bespaar. All-in prijs €125. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Oude Belg
Berichten: 2917

#2 , 03 okt 2018 11:56

Je hebt geen rechten opgebouwd, dus het kan zijn dat je de woning moet verlaten. Zeker als er geen testament (of geschreven afspraak met je zussen) is.
Waarom geen aangetekende zending als dat nodig is? "Ik heb geappt, gebeld, gezegd, gemaild, facegeboekt, met krijt op het voetpad geschreven.... " Neem pen en papier en schrijf!

PB1970
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#3 , 03 okt 2018 12:00

Ik had al een vermoeden, dank je voor het antwoord

Reclame

Franciscus
Berichten: 34266

#4 , 03 okt 2018 13:27

Is er een huurcontract?
Als bewoner bent u beschermd en als huurder evenzo.
Erfrecht is in september veranderd.
Dus best eens een notaris raadplegen.

Gaby P
Berichten: 109
Juridisch actief: Nee

#5 , 03 okt 2018 20:01

Ja, u heeft eventueel een soort voorkeurrecht op basis van de Wet op de kleine nalatenschappen
(16 MEI 1900. - Wet tot erfregeling van de kleine nalatenschappen)
Artikel 4, d kan voor u van toepassing zijn. Er zijn echter nog beperkingen en voorwaarden die hier niet staan; raadpleeg een notaris.

Artikel 1. Wanneer een nalatenschap onroerende goederen bevat, waarvan het kadastraal inkomen in 't geheel 1.565 EUR niet overtreft, wordt van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek afgeweken, zoals in de navolgende artikelen is aangeduid.

Art. 4.Onverminderd de rechten die artikel 1389/1 van het Burgerlijk Wetboek toekent aan de langstlevende echtgenoot, heeft ieder van de erfgenamen in de rechte lijn en, in voorkomend geval, de noch uit de echt noch van tafel en bed gescheiden langstlevende echtgenoot het recht tot overneming, naar schatting, hetzij van de woning, bij het overlijden, door de de cujus, zijn echtgenoot of een van zijn afstammelingen betrokken, benevens de stoffering, hetzij van het huis, de meubelen, alsmede van de gronden die de bewoner van het huis persoonlijk en voor eigen rekening in gebruik had, het landbouwmaterieel en de dieren tot de bebouwing dienende of de goederen, de grondstoffen, de beroepsvoorwerpen en andere hulpmiddelen die aan het handels-, ambachts-, of nijverheidsbedrijf zijn verbonden.)

Willen verschillende belanghebbenden het recht tot overneming uitoefenen, dan wordt de voorkeur bij voorrang en in de volgende orde gegeven aan:
a) de overlevende echtgenoot;
b) degene die de de cujus heeft aangewezen;
c) degene die tot aan het overlijden, zelfs zonder het huis met de de cujus of zijn echtgenoot te bewonen, op regelmatige en voortdurende wijze in het bedrijf meewerkte;
d) degene die tot aan het overlijden met de de cujus of zijn echtgenoot het huis bewoonde en hem hulp en bijstand verschafte;
e) degene die op het ogenblik van het overlijden het huis bewoont;
f) degene die door de meerderheid van de belangen is aangewezen en, bij gebreke van deze meerderheid, hij die door uitloting is aangewezen.

wanton
Berichten: 9373
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#6 , 03 okt 2018 20:16

Als één van de zussen de wens uit om het huis te verkopen, zodat zij haar deel in geld ontvangt, kan jij dat niet tegenhouden. Jij kan wel zolang blijven wonen, maar dan zal je de voorziene huur moeten betalen aan hen. Er moet steeds een redelijke termijn moeten gerespecteerd worden om u toe te laten één en ander te regelen.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

PB1970
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#7 , 04 okt 2018 10:16

Dankjewel voor de tips allemaal! Ik betaal geen huur, maar neem wel de vaste kosten (electricteit, stookkosten, tv, ed...) deels voor mijn rekening en doe allerhande kluswerken en aankopen. Het KI bedraagt minder dan 1500 euro...
Ik zal zeker eens contact nemen met een notaris;
Merci

wanton
Berichten: 9373
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#8 , 04 okt 2018 18:57

Beste, hetgeen u daar opnoemt is normaal ten laste van de bewoner. Of die nu eigenaar of huurder is. Uw zussen zijn zeer meegaand als ze u geen huur laten betalen. De bewoner wordt steeds verondersteld de woning te onderhouden.
Zolang uw ouders leven hebt u wel aan hen rekenschap te geven.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Sirkii
Berichten: 3868

#9 , 04 okt 2018 21:34

De zussen zijn toch pas meegaand als ze geen huur laten betalen na t overlijden van de tweede ouder. Bij leven beslissen de ouders wat de inwonende zoon al dan niet betaalt voor kost en inwoon.

Terug naar “Erfrecht & Schenkingen”