Info bij het invullen nalatenschap grootmoeder

KoKoBuBu
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

Info bij het invullen nalatenschap grootmoeder

#1 , 1 jaar 1 maand geleden (08 feb 2018 20:30)

Hallo,

Ik heb een paar vragen over het opstellen van de Nalatenschap aangifte van mijn overleden grootmoeder in het Brussels gewest.

Situatie:
Mijn grootvader is overleden op 25/05/2016 in het Brussels gewest. Er waren geen onroerende goederen. Hij had geen testament, dus de erfgenamen waren zijn vrouw 50% en zijn 2 dochters (elk 25%). Omdat mijn grootmoeder (zijn weduwe) zich nooit met bankzaken heeft bezighouden, werd, na zijn overlijden, beslist om het merendeel van de gelden op een gemeenschappelijke bankrekening op naam van de 2 dochters te plaatsen. Mijn grootmoeder is nu overleden op 01/11/2017. Opnieuw waren er geen onroerende goederen en is er geen testament. Dus de enige erfgenamen zijn haar 2 dochters. (Ben zelf geen erfgenaam, doe enkel het papierwerk voor mijn moeder)

Mijn vragen:
* Bij punt 2 van de aangifte "De overledene was", wat moet ik daar invullen? "ONGEHUWD" of "GEHUWD", want er is geen mogelijkheid om aan te duiden dat ze weduwe was.

* Van de bank ontvingen we de brief met de waardebepaling van de bankrekeningen op haar naam, maar hier wordt natuurlijk geen rekening gehouden met de gelden die op de dochters hun naam staan. Kan ik dit best als schenking aangeven of is er andere manier om dit recht te zetten? In geval van schenking, moet er een bewijs van overschrijving worden voorgelegd? Ik wil natuurlijk de successierechten zo laag mogelijk te houden, maar het bedrag is te groot om als normaal "verbruik" te kunnen aanzien en dus niet aan te geven.

Alvast bedankt voor jullie reacties.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
asperger
Berichten: 5689
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#2 , 1 jaar 1 maand geleden (08 feb 2018 20:40)

"Van de bank ontvingen we de brief met de waardebepaling van de bankrekeningen op haar naam, maar hier wordt natuurlijk geen rekening gehouden met de gelden die op de dochters hun naam staan."

Welke schenking is er gebeurd?
Het geld dat de dochters hebben geërfd van hun vader komt nu niet meer ter sprake.
Enkel wat op naam van de overledene staat.
Dat moet in twee gelijke delen worden verdeeld.

Mogelijk bedoeld u dat de 50 percent die eigendom van de overledene was na het eerste overlijden op naam van de dochters werd gezet?
In dat geval zal die 50 percent worden beschouwd alsof nog in de nalatenschap omdat er nog geen 3 jaar voorbij zijn.
Die moet u dan aangeven als schenking aan de dochters.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

KoKoBuBu
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#3 , 1 jaar 1 maand geleden (09 feb 2018 18:03)

De verdeling van ALLE gelden bij het overlijden van mijn grootvader was 75% voor mijn grootmoeder en 12,5% voor elk van de dochters.

Voor de gemakkelijkheid, omdat grootmoeder geen bankzaken deed, werd er op de zichtrekening op haar naam een heel beperkt bedrag gelaten voor de betaling van het Woonzorgcentrum. Het grotendeel van de gelden werden op gemeenschappelijke bankrekeningen op naam van beide dochters geplaatst, samen met hun erfdeel.
Het verbruik, buiten de huur van het WZC, van mijn grootmoeder werd van de gezamenlijke rekeningen van de dochters genomen. Ook werd er om de aantal maanden geld over geschreven op de zichtrekening van mijn grootmoeder omdat het pensioen niet volstond voor de maandelijkse huur van het WZC.
Mag ik het verbruik van mijn grootmoeder en het geld dat werd overgeschreven op haar bankrekening aftrekken voor de bepaling van de waarde van de schenking aan de dochters? Indien ja, moeten hiervoor bewijzen worden aangeleverd?

Reclame

asperger
Berichten: 5689
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#4 , 1 jaar 1 maand geleden (09 feb 2018 19:29)

De fiscus zal die 75 percent (waarvan slechts een deel van grootvader was, dit even terzijde) beschouwen als een schenking die nu -omdat het geen drie jaar geleden is- nog in de erfenis valt. Enkel de 25 percent die de dochters erfden valt daarbuiten.
Het terug overschrijven naar de rekening van grootmoeder is een tweede schenking en staat los van de eerste.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

Sirkii
Berichten: 3016

#5 , 1 jaar 1 maand geleden (10 feb 2018 18:20)

De verdeling van ALLE gelden bij het overlijden van mijn grootvader was 75% voor mijn grootmoeder en 12,5% voor elk van de dochters. ?
U schrijft dat er geen testament was dus die verdeling was een onderonsje dat irrelevant is. Toen de vader overleed erfden de 2 dochters de blote eigendom van de helft van het geld. De moeder behield het vruchtgebruik van die helft en de volle eigendom van de andere helft (om het WZC mee te betalen); Normaliter had je toen die helft op een aparte rekening moeten zetten waarbij de moeder de intresten kreeg om er bij t overlijden van de moeder de volle eigendom van te krijgen zonder bijkomende successierechten.

Die verdeling 75% en 2 keer 12,5% heeft geen rechtsgrond want er was geen testament.

Er zit dus ws niets anders op dan alle roerend goed (incluis wat al op uw rekening staat) aan te geven om er op de helft van t overlijden van de vader nog eens successie op te betalen. Fiscus zal mi vertrekken van de aangifte bij t overlijden van de vader.

Je zou nog kunnen proberen om de reeds geërfde helft niet opnieuw te moeten aangeven.

asperger
Berichten: 5689
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#6 , 1 jaar 1 maand geleden (10 feb 2018 18:57)

Indien er geen testament was dan kloppen de geciteerde erfdelen van geen kanten.
In dat geval verliep de wettelijke devolutie zoals geschetst door Sirkii.

Maar bottom-line blijft dat alles wat niet door dochters van hun vader werd geërfd een schenking is
van hun moeder binnen de drie jaar voor haar overlijden.
Derhalve worden dienen die bedragen bij de erfenis gevoegd en zal er erfrecht op berekend worden.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

wanton
Berichten: 8956
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#7 , 1 jaar 1 maand geleden (10 feb 2018 20:29)

Toch een eigenaardige constructie. Men denkt goed te doen maar eigenlijk werkt men zichzelf in de problemen.
Daarom : maak van in het begin duidelijk onderscheid tussen de gelden van moeder en de geërfde sommen van de kinderen
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

KoKoBuBu
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#8 , 1 jaar 1 maand geleden (14 feb 2018 18:14)

Bedankt voor de info.

Blijft nog de vraag wat ik bij punt 2 van de aangifte "De overledene was" moet invullen? In het formulier voor Vlaanderen is de mogelijkheid om "WEDUWE" aan te duiden, maar in het formulier met leidraad van het Brusselse gewest is die niet. Op het Brusselse formulier is er enkel de keuze tussen "ONGEHUWD" of "GEHUWD". Of mag ik dit zelf toevoegen op de aangifte?

Alvast bedankt

wanton
Berichten: 8956
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#9 , 1 jaar 1 maand geleden (14 feb 2018 18:22)

Een weduwe heeft geen partner : dus ongehuwd aanduiden.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Terug naar “Erfrecht & Schenkingen”