Pagina 1 van 1

Weigering zijn gedeelte van Factuur begrafenisondernemer te betalen

Geplaatst: 21 aug 2019 12:52
door CDW
Mijn vriendin haar zoon van 27j, alleenwonend, is 2j geleden gestorven (eerst sprake van ‘verdacht overlijden’, nadien piste van zelfdoding); Zij heeft destijds (sept/okt 2017) samen met haar voormalige vriend/man waar ze 15j mee samengewoond had en 2 kinderen heeft, maar AL JAREN GEEN CONTACT MEER HAD, de begrafenisondernemer opdracht gegeven een waardige begrafenis te volbrengen. Beide partijen hebben destijds de erfenis verworpen.
En ander gegeven : De begrafenisondernemer stelt blijkbaar nooit een contract op.

De vader van hun zoon heeft toen uitdrukkelijk toegezegd de helft van de begrafenisfactuur voor zijn rekening te nemen, dit verklaart eveneens de begrafenisondernemer, doch hier begint de miserie NU. Mijn vriendin, de moeder dus, heeft netjes in Nov 2017 haar gedeelte (op de overschrijving expliciet ‘deel moeder’ vermeld) betaald (zijnde € 2473,68). De vader echter, heeft – zelfs na menig aangetekend schrijven – zijn deel nooit (willen) betalen. “Zijn advocaat zegt dat hij niets moet betalen !”, verteld hij.

Nu, 21 maanden na de vervaldag (24/11/2017), krijgt mijn vriendin een schrijven van de advokaat van begrafenisondernemer, dat.. zij dan maar moet overgaan tot betaling van het saldo en dat - bij gebreke aan betaling – tot een opdracht tot dagvaarding jegens haar zal overgegaan worden !?

Dit kan toch onmogelijk een juiste vorm van rechtspraak zijn, het is net ten overstaan van de vader, die schuldig/nalatig is, dat men een dagvaarding moet stellen. Het is niet omdat deze de erfenis verworpen heeft, dat hij niet voor de geleverde dienst van de begrafenisondernemer dient te betalen..Het kan toch eveneens niet dat mijn vriendin EERST DEZE FACTUUR MOET BETALEN om daarna de vader te dagvaarden om de ‘voorgeschoten’ som – inmiddels opgelopen tot € 2541,33 terug te verkrijgen ?

Graag enig antwoord omtrent de mogelijkheden om hetzij dit aan te vechten, of toch zeker niet de openstaande factuur ZELF te moeten voorschieten.

Re: Weigering zijn gedeelte van Factuur begrafenisondernemer te betalen

Geplaatst: 21 aug 2019 12:59
door LeenW
U mag het niet als ieder de helft bekijken tov de begrafenisondernemer. Wie de opdracht heeft gegeven is contractueel aansprakelijk voor de hele schuld en moet het dan inderdaad zien terug te vorderen bij de andere erfgenamen. Dus de belangrijkste vraag is wie exact de opdracht heeft gegeven aan de begrafenisondernemer.

Het verwerpen van de erfenis staat volledig los van de betaling van de begrafeniskosten.

Re: Weigering zijn gedeelte van Factuur begrafenisondernemer te betalen

Geplaatst: 21 aug 2019 13:05
door Thomas Morus
Wie bestelt die betaalt.
Een ondernemer hoeft geen rekening te houden met familiale relaties.

Re: Weigering zijn gedeelte van Factuur begrafenisondernemer te betalen

Geplaatst: 21 aug 2019 13:16
door CDW
Beide adressen, evenzo dat van de vader, zijn gekend.
Maar simpelweg de factuur sturen naar diegene die al zo goed geweest is van zijn deel te betalen ? In de ogen van dat advocatenkantoor is dat natuurlijk de gemakkelijkste, terwijl de andere partij 'vermogend' is.
Zou evengoed kunnen zeggen:"er is geen (getekende) overeenkomst..
Is zuiver MISBRUIK VAN VERTROUWEN ..

Re: Weigering zijn gedeelte van Factuur begrafenisondernemer te betalen

Geplaatst: 21 aug 2019 13:28
door Thomas Morus
Tiens, begrafenis zonder dat er een opdracht is gegeven? Kan toch niet...
Wie de bestelling plaatste moet betalen. Die kan het NA betaling VOLLEDIG bedrag eventueel bij anderen (gedeeltelijk) terugvorderen.
Maar dat is NIET de taak van de ondernemer.

Re: Weigering zijn gedeelte van Factuur begrafenisondernemer te betalen

Geplaatst: 21 aug 2019 13:49
door LeenW
Beide adressen, evenzo dat van de vader, zijn gekend.
Maar simpelweg de factuur sturen naar diegene die al zo goed geweest is van zijn deel te betalen ? In de ogen van dat advocatenkantoor is dat natuurlijk de gemakkelijkste, terwijl de andere partij 'vermogend' is.
Zou evengoed kunnen zeggen:"er is geen (getekende) overeenkomst..
Is zuiver MISBRUIK VAN VERTROUWEN ..
Een mondelinge overeenkomst is ook geldig. Daarbovenop komt nog dat de begrafenis "aanvaard" is geweest. Als u wil aanvoeren dat er nooit een opdracht was gegeven, had u dat toen toch al moeten doen?

Misbruik van vertrouwen is iets anders dan u denkt.

Zoals hierboven gezegd, het is niet aan de ondernemer om zich te mengen in familiale ruzies. Hij mag zich perfect tot de opdrachtgever richten.

Re: Weigering zijn gedeelte van Factuur begrafenisondernemer te betalen

Geplaatst: 21 aug 2019 14:09
door CDW
Wat ik hiermee bedoelde was inderdaad dat de vader nu beweert nooit een opdracht te hebben gegeven TERWIJL HIJ MEE AAN TAFEL ZAT tijdens de bespreking met de begrafenisondernemer; dan is zijn MONDELINGE overeenkomst toch ook wettelijk geldig ? Alleen kan de begrafenisondernemer hier niet als 'getuige' optreden omdat deze eisende partij is zeker ?
Mijns inziens had de ondernemer ons beter WEL een contract laten ondertekenen.
Is er een (haalbare) manier waarop wij nu nog de vader kunnen dwingen te betalen; vriendschappelijk alleszins niet, zijn gisteren "verhaal gaan halen" WAAROM hij op deze manier handelt

Re: Weigering zijn gedeelte van Factuur begrafenisondernemer te betalen

Geplaatst: 21 aug 2019 14:13
door Thomas Morus
Als hij niet vrijwillig betaalt zal je hem moeten dagvaarden. Een tussenoplossing bestaat niet.

Re: Weigering zijn gedeelte van Factuur begrafenisondernemer te betalen

Geplaatst: 21 aug 2019 14:21
door Marcus Aurelius
De onderhoudsplichtigen zijn verplicht om de begrafeniskosten te betalen. Zij die de erfenis verwerpen ontkomen niet aan de betaling van de zuivere begrafeniskosten. Zie in deze o.a. https://www.jureca.be/gratis-juridisch- ... oudsplicht. Heeft de vader mee opdracht gegeven aan de begrafenisondernemer en kan u dit bewijzen, bv. factuur gericht aan beide opdrachtgevers? Indien ja, dan dient hij te verhalen op de andere opdrachtgever. Ik raad u aan om contact op te nemen met de juridische dienst van uw gemeente/OCMW om raad te vragen. U kan ook contact zoeken met https://www.vlaanderen.be/conflicten-en ... itiehuizen

Re: Weigering zijn gedeelte van Factuur begrafenisondernemer te betalen

Geplaatst: 21 aug 2019 14:34
door LeenW
Ik geef u daar deels gelijk in, maar mensen die in rouw zijn nog extra papierwerk bezorgen lijkt mij ook niet ideaal. Uiteindelijk, zelfs al heeft hij mee getekend, kan de begrafenisondernemer nog steeds alles op uw adres factureren, u blijft immers (mede-) opdrachtgever. Dan zou er al specifiek in het contract moeten staan wie wat betaald, en daar gaat een begrafenisondernemer zich niet mee bezighouden, net om dit soort toestanden te vermijden.

Als vriendschappelijk niet lukt, zal het ingebrekestelling en rechtbank worden. U gaat dat geld terugkrijgen, maar het kan even duren afhankelijk van de medewerking van de andere partij.

Re: Weigering zijn gedeelte van Factuur begrafenisondernemer te betalen

Geplaatst: 21 aug 2019 14:54
door Marcus Aurelius
Ik denk dat u best de raad volgt die ik in mijn topic heb gegeven. Dan wordt u bijgestaan door juristen die u wegwijs kunnen maken wat u best NIET doet. Zo weet u precies wat uw rechten zijn en welke mogelijkheden u heeft. Ik vrees dat het op dit forum op een welles nietes spelletje kan uitdraaien.

Re: Weigering zijn gedeelte van Factuur begrafenisondernemer te betalen

Geplaatst: 21 aug 2019 15:05
door LeenW
Ik ga akkoord dat advies van een professioneel hier wenselijk kan zijn, aangezien de tegenpartij niet geneigd lijkt toegevingen te doen.

Re: Weigering zijn gedeelte van Factuur begrafenisondernemer te betalen

Geplaatst: 21 aug 2019 22:43
door CDW
Aan allen, hartelijk bedankt voor jullie kennis aangaande deze materie; we nemen het mee en contacteren een raadsman; Hopelijk wrijft men ons op het einde van de rit geen 'aanvaarding van de nalatenschap' aan vermits we ons dan inlaten met de 'schuld van de nalatenschap'

Re: Weigering zijn gedeelte van Factuur begrafenisondernemer te betalen

Geplaatst: 22 aug 2019 12:17
door Marcus Aurelius
bron notaris.be

Opgelet: het betalen van begrafeniskosten is niet afhankelijk van het al dan niet aanvaarden van de nalatenschap. Ook de erfgenaam die een nalatenschap verwerpt, kan worden verplicht bij te dragen in de begrafeniskosten. Indien u zelf een contract met de begrafenisondernemer hebt afgesloten bent u contractueel verbonden, zelfs als u de nalatenschap verwerpt.

Omgekeerd geldt de regel ook: het is niet omdat u de begrafeniskosten op u neemt dat u daarmee de nalatenschap aanvaardt.