Blokkeren van banktegoeden

Reneee
Topic Starter
Berichten: 40
Juridisch actief: Nee

Blokkeren van banktegoeden

#1 , 09 jul 2019 14:53

Na het overlijden van mijn vader, mijn moeder is reeds 4 jaren geleden overleden, weigert mijn zus om de banktegoeden vrij te geven.
Daar wij nu, na de aangifte van de nalatenschap, de successie dienen te betalen, en dit een redelijk hoog bedrag is, stel ik mij de vraag wat ik nu moet doen?
Het bedrag kan ik momenteel niet betalen, en ben dus genoodzaakt om hier een krediet of overbruggingskrediet aan te gaan.
Kan ik deze kosten verhalen op mijn zus? of wat moet ik doen om toch snel een vrijgave te bekomen?
Ben ik verplicht om dit via een advocaat te regelen of kan ik dit zelf via de rechtbank ? Graag een antwoord op mijn vragen aub ?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Wil je een analyse van jouw juridische situatie? Jureca staat voor je klaar. Bestel eenvoudig online en bespaar. All-in prijs €125. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
asperger
Berichten: 6494
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#2 , 09 jul 2019 15:16

Waarom weigert ze te tekenen?
Indien uw zus - zonder reden- de vrijgave weigert, zal u haar moeten dagvaarden.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#3 , 09 jul 2019 15:44

Ik vermoed dat uw zus een volmacht heeft. Deze volmacht vervalt bij het overlijden van de volmachtgever. U kan best deze hyperlink https://financien.belgium.be/nl/particu ... rekeningen volgen. Hier vindt u alle instructies hoe u dit probleem kan oplossen.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Reclame

wanton
Berichten: 9374
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#4 , 09 jul 2019 18:35

De bank mag de tegoeden van de overledene pas vrijgeven aan de erfgenamen, nadat deze allen daarvoor hun akkoord hebben gegeven door een bankdocument te tekenen. Begrafeniskosten en derg. mogen steeds betaald worden. Misschien doet de bank dat ook voor de erfbelasting!

Ik begrijp trouwens ook niet waarom de zuster de uitbetaling tegenhoudt. Zij maakt het vooral zichzelf moeilijk.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#5 , 09 jul 2019 21:01

Volg de instructies van de link en vraag een attest van erfopvolging aan. In geval van minderjarigen dient u zich te wenden tot een notaris. Dit attest van erfopvolging staat de bank toe om de gelden vrij te geven aan de erfgenamen of aan de notaris die werd aangesteld om de erfenis af te handelen, bv. ingeval van voorlopige bewindvoering.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

asperger
Berichten: 6494
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#6 , 09 jul 2019 21:21

De notaris levert geen attest af, maar een akte.
Een attest kan men enkel bekomen indien er geen huwelijkscontract is en geen testament. Zijn die er wel dan moet men naar de notaris voor een akte van erfopvolging.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#7 , 09 jul 2019 21:30

Ik ga hier geen polemiek over voeren. Jammer dat ik van het topic moet afwijken.

Dit is notariële informatie:

Het deblokkeren van de rekeningen van de overledene
Wanneer iemand overlijdt, moeten zijn rechtsopvolgers (of erfgenamen) bekend worden. Tot er meer duidelijkheid is over de identiteit van de rechtsopvolgers, moeten de rekeningen en kluizen van de overledene geblokkeerd worden bij de bank.

Om een bankrekening te deblokkeren, moeten de erfgenamen een “attest van erfopvolging” of een “akte van erfopvolging” kunnen voorleggen. Een attest van erfopvolging wordt door de notaris of het registratiekantoor afgeleverd. Een akte van erfopvolging kan enkel bij de notaris verkregen worden.

Soms is het voorleggen van een akte van erfopvolging verplicht. Dit is met name het geval als de erflater een huwelijkscontract had, een testament had opgesteld, een schenking had verricht, of als er wilsonbekwame erfgenamen zijn.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Reneee
Topic Starter
Berichten: 40
Juridisch actief: Nee

#8 , 11 jul 2019 14:08

Attest van erfopvolging hebben wij beiden gehad, en ik heb deze ook aan al de banken bezorgt. Tevens heb ik bij al de banken reeds het formulier voor vrijgave getekend, doch mijn zuster blijft, ook op extra vraag van de banken, weigeren om te tekenen.
Wat kan ik hiermede aanvangen alstublieft alstublieft en hoe los ik dit op ? en kan ik bij de banken terecht voor het betalen van de successie. Ikzelf heb trouwens toch getekend voor vrijgave.
Ik voel mij niet geroepen om een overbruggingskrediet aan te gaan om dit betaald te krijgen.

asperger
Berichten: 6494
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#9 , 11 jul 2019 14:49

Zolang uw zus niet tekent blijft alles geblokkeerd.
Ik veronderstel dat de bank een gelijkaardig antwoord heeft gegeven.
Dit is een gekende methode om "pestertje" te spelen wanneer er onenigheid is.
Waarom weigert ze te tekenen? Welk doel streeft ze na?
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#10 , 11 jul 2019 15:32

Kan één kind de erfenis blokkeren?
14 november 201007:00
Als kinderen samen met de langstlevende erven, moeten zij onderling tot een akkoord komen over hoe de geërfde goederen beheerd zullen worden. Maar wat als 1 kind dwarsligt?
(netto) - “Na het overlijden van mijn vader hebben mijn moeder, mijn 2 zussen en ik bij de bank getekend om de rekeningen vrij te maken, maar onze oudste broer weigert dat te doen. Hoewel er een akte van erfopvolging is en alle voorwaarden zijn voldaan voor deblokkering, is er volgens de bank toch een volmacht nodig van alle erfgenamen om de rekeningen vrij te maken en die op naam van mijn moeder om te zetten. Hoe raken we uit deze impasse?"
We legden deze lezersvraag voor aan Vincent De Cort, juridisch adviseur bij de private bank Bank Delen. “Eén erfgenaam heeft ‘recht’ op één achtste van het geld. Ik leid daaruit af dat het gaat om een gemeenschappelijke of een onverdeelde rekening van de ouders”, steekt hij van wal. “De ene helft van de rekening hoort dan in volle eigendom toe aan de moeder, de andere helft aan de vader. Het is die laatste helft die in zijn nalatenschap valt. Tenzij de vader in een testament iets anders had bepaald, erft de moeder het vruchtgebruik daarop en de kinderen samen de blote eigendom. De kinderen zijn onverdeelde eigenaars van die blote eigendom.
Hoe voordelig erven?

Uit de vraagstelling kan worden afgeleid dat aan het ‘onwillige’ vierde kind wordt gevraagd om zijn erfdeel volledig ter beschikking te stellen van zijn moeder. “Ik kan zijn standpunt begrijpen, zeker wanneer de familiale verstandhouding niet opperbest is”, reageert De Cort. “Het risico bestaat dat de moeder dat erfdeel opsoupeert of aan haar andere kinderen uitdeelt, zodat er niets meer van over blijft bij haar overlijden. Het risico bestaat dat hij er dan twee keer successierechten op moet betalen.”
Hoe uit de impasse?
“Een mogelijke oplossing is de techniek van de ‘omzetting van het vruchtgebruik”, meent De Cort. Dat kan op verschillende manieren. Eindresultaat is dat de moeder en dat elk kind zijn deel zal ontvangen. “Als het vierde kind zijn deel krijgt, zal het wellicht wel akkoord gaan met de verdeling. Maar er is ook een keerzijde”, merkt De Cort op. “Mogelijk zijn de 3 andere kinderen dan niet meer bereid om hun deel af te staan aan hun moeder. Want als zij later overlijdt, zal het geld dat zij haar gelaten hebben, opnieuw onder de vier kinderen moeten worden gedeeld.”
Daarom verkiest De Cort een andere werkwijze. “In onze bankinstelling zullen wij na het overlijden van een van de ouders, de gemeenschappelijk of onverdeelde rekeningen in twee gelijke delen verdelen. De ene helft wordt overgeboekt op een rekening op naam van moeder in volle eigendom. De andere helft wordt overgeboekt op een rekening op naam van de langstlevende voor het vruchtgebruik en op naam van de kinderen voor de blote eigendom.”
“Het kapitaal van zo’n rekening ‘vruchtgebruik - blote eigendom’ kan pas worden vrijgegeven met de machtiging van alle betrokkenen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren wanneer de moeder behoeftig wordt en de kinderen financieel moeten bijspringen om in haar onderhoud te voorzien.”
“Wat van het geld overblijft bij het overlijden van de moeder wordt verdeeld in 4 gelijke delen en daarop zijn geen successierechten meer verschuldigd.” Maar De Cort waarschuwt: “Het is essentieel dat dat geld niet vermengd wordt met eigen geld van moeder (of kinderen). Zo niet, dan zou de fiscus kunnen trachten om dat geld alsnog te belasten bij het overlijden van de moeder.”
Geen akkoord
Wat als de dwarsliggende zoon niet akkoord gaat met de mogelijke oplossingen? “Dan zullen de andere kinderen naar de rechtbank moeten stappen om de onverdeeldheid op te heffen. De rechtbank zal dan de gerechtelijke verdeling bevelen. Het resultaat zal zijn dat ieder zijn deel krijgt, maar dan wel verminderd met zijn aandeel in de kosten die gepaard gaan met de gerechtelijke verdeling. En daar is niemand mee gebaat.”

Nadine Bollen
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Terug naar “Erfrecht & Schenkingen”